En innovativ och attraktiv stad I kampen om hjärnorna

advertisement
En innovativ och attraktiv stad
I kampen om hjärnorna
Charles Landry
DEN TRADITIONELLA INDUSTRISTADEN
(Vasa … ca1990)
●
Toppstyrd förvaltning
●
Dominerad av några stora arbetsgivare, auktoritärt lederskap
●
●
●
Skilda områden för bostäder, industrier och centrumfunktioner
(främst handel ), socialt segregerade strukturer
Stort behov av arbetskraft, mindre krav på kompetens;
mängden avgör
Snabb tillväxt och inflyttning
What makes a city thrive?
●People, lots of 'em, really, really close
Jonas Ridderstråle: Fit for the future
To survive in a deregulated world, “leaders of space” will have to work hard to
become more “fit” in a Darwinian sense. You adapt to the new realities by
ensuring that your place meets the following criteria that matter to most modern
carriers and creators of competence:
• Connected: Both the infrastructure and the infostructure available matter.
For these knowledge-workers, time is of an essence.
• Constancy: Talented individuals prefer transparency and stability of rules
and regulations. They like to be in control of their own destiny.
• Competence: When the half-life of knowledge comes down, learning
becomes life-long. Great universities and other organizations with the ability
to develop competence must be plentiful. Plus, talent needs talent to thrive.
Or as Jung put it; I need we to be fully I.
• Care: When you are your own working capital and active 24/7 you need
someone to take care of the kids, your aging parents, and yourself.
(Whether this arrangement produces the prerequisites for a good life,
however, is more questionable).
• Climate: You can’t do that much about the weather. Yet, environmental
friendliness matters. The place (air, water, soil, etc.) has to be clean, and
with plenty of places and spaces for recreational activities.
”Traditional, measurable intelligence”
Emotional intelligence:
Self awareness
Social skills and
empathy
Self management
Motivation
DEN MODERNA STADEN
Förvaltningen är mera flexibel och medborgarinriktad och mera
”service-minded”
●Mera JA, OM, istället för NEJ, EFTERSOM...
●Servicesektorn har större betydelse, större antal SME-företag,
mångsidigare produktion
●Utbildningssektorn har vuxit kraftigt ( i Vasa: 12.000 studeranden
= 1/5 av invånarna)
●Större focus på stadsmiljön
●Staden har en roll som katalysator i olika PPP-utvecklingsprojekt.
●Integrerade funktioner på olika omsråden, särskilt i centrum
●
Two main categories of knowledge are
important for SMEs. These are first mainly
supply-side local knowledge spillovers from
suppliers, collaborators and HEIs. Secondly,
they are often demand-side national and
international knowledge transfers from clients,
customers and their international distributors.
Cities rich in both local capacity and
international connections are usually the
locations for high levels of innovation among
the firms based in them.
James Simmie
School of Planning / Oxford Brookes University
Vasa är en växande stad med över 65 000 invånare och det största ekonomiska
centret i Österbotten. Utvecklingen i fråga om både befolkningen och jobben har
varit mycket gynnsam i Vasa under 2000-talet. Den positiva utvecklingen i Vasa
avspeglas i hela Vasaregionen som har ca 112 000 invånare.
Den gynnsamma utvecklingen i Vasa och hela regionen har påskyndats av att
Vasaregionen har Nordens största koncentration av energikunnande som direkt
sysselsätter ca 10 000 personer. De största företagen i energiklustret är Wärtsilä,
ABB och Vacon. Till klustret hör totalt fler än 120 företag, och 70 % av produkterna
och tjänsterna går till export.
Vasa är en tvåspråkig stad. Av Vasaborna är 70,6 % finskspråkiga och 22,6 %
svenskspråkiga. Andelen invånare i staden vilka talar något annat språk är 6,8 %.
Studiemöjligheterna i Vasa är ypperliga. För den som letar efter en studieplats i
Vasa finns det många valmöjligheter: sex högskoleenheter i området erbjuder mer
än 30 olika examina på finska, svenska eller engelska. Som en av Finlands största
studiestäder har Vasa fler än 12 000 högskolestuderande. Inom yrkesutbildningen i
Vasa finns det ca 4000 studerande.
Vasa erbjuder utmärkta och mångsidiga boendemöjligheter. I staden kan man bo
både urbant och naturnära. Tack vare att staden är relativt liten är tillgängligheten i
fråga om arbetsplatser och tjänster utmärkt oberoende av var i staden man bor. På
flera bostadsområden är arbetsplatserna och servicen på promenad- eller
cykelavstånd.
I Vasa är möjligheterna till fritidssysselsättning bland de bästa. Även havet ligger
nära till och erbjuder fantastiska upplevelser året om. Utanför staden breder
Kvarkens skärgård ut sig, den klassificerades som världsarv år 2006. I Vasas unika
natur häckar över 80 fåglar. Vasa är även en mångsidig kulturstad som erbjuder
kultur åt människor i alla åldrar på både finska och svenska.
Oy Vaasa Parks Ab
●
Vasa stad
●
Merinova
●
Wedeco
UTBILDNING
HANDEL OCH
SERVICE
STADSMILJÖ
N
●
En plats för boende
●
En plats för arbete
●
En plats för möte
KULTUR – TREDJE
….Urban policy aimed at enhancing the attractiveness of cities should thus
consider both boosting the local economy and improving the quality of life.
What makes a city thrive?
●People, lots of 'em, really, really close
It's very much about walkability. Goods and services have to be immediately
available. You have to be able to walk to them."
“Cities are where hope meets the street.”
According to a survey by the American Planning Association (APA), 74
percent of Millenials (ages 21 – 34) would prefer to see cities attract new
business by investing in schools, transportation and walkability. And 76
percent of all respondents said affordable, convenient transportation
other than cars is at least somewhat important when deciding where to
live and work
Norra Kajen,
Sundsvall
Download