Word - Nora

advertisement
Pressmeddelande
För att barnen ska trivas i alla avseenden
Gummigolv är ekonomiska och hälsosamma
Barn behöver plats när de växer upp, och hur bra de kan utvecklas beror också på deras
miljö. En trevlig och hälsosam inlärningsmiljö är därför av högsta betydelse när skolor och
daghem ska planeras eller renoveras. I samband med det finns det många aspekter att ta
hänsyn till, t.ex. en tilltalande färgsättning av lokalerna, belysning och sol- och bullerskydd.
Vad som också är avgörande för att skapa en trivsam miljö är att använda miljövänliga och
hälsosamma byggmaterial, som samtidigt måste vara ekonomiska. Här är det
golvbeläggningen som har den mest avgörande betydelsen eftersom den upptar en så stor
del av ytan i rummet.
Gummigolv sänker underhållskostnaderna
I dessa tider då det är ont om pengar inom den offentliga sektorn är det oerhört viktigt att
sänka kostnaderna för underhåll på skolor och daghem. Här går det att spara mycket pengar
med en förutseende planering. Det är nämligen bara 20 till 30 procent av
livscykelkostnaderna för en byggnad som kan tillskrivas själva uppförandet av byggnaden,
medan 70 till 80 procent går till underhåll.
”En golvbeläggning är ekonomisk om den har lång livslängd och inte kräver mycket arbete,
varken vad gäller rengöring eller skötsel”, säger civilingenjören och fackboksförfattaren
Bettina Rühm, som sedan många år tillbaka håller på med arkitekturkoncept för daghem
samt hållbart byggande. ”Golvbeläggningarna på skolor och daghem utsätts ju för mycket
hårda påfrestningar, de måste vara robusta nog att tåla både fläckar och mekaniska skador.
För om ytan på dem behöver renoveras eller till och med bytas ut ofta så innebär det
naturligtvis fortlöpande kostnader. Därför är det mest ekonomiskt med en slittålig beläggning
som har lång användningstid.”
Gummigolv av den typen som nora systems erbjuder är de enda elastiska
golvbeläggningarna som inte kräver någon ytbeläggning, vilket möjliggör stora besparingar
när det gäller underhållskostnader. Linoleum- och PVC-beläggningar måste i princip alltid
förses med ny beläggning regelbundet, medan gummigolv däremot kännetecknas av att vara
väldigt motståndskraftiga eftersom de har en extremt tät yta. Fläckar och repor har knappast
någon chans, det högkvalitativa utseendet kvarstår i decennier.
Lågemitterande golvbeläggningar för en hälsosam inomhusluft
För ett hälsosamt inlärningsklimat är det viktigt med en bra inomhusluft. För att hålla
belastningen av skadliga ämnen så låg som möjligt rekommenderar experter att när man
Pressmeddelande
väljer vilka byggmaterial som ska användas ta hänsyn till miljöutmärkelser som t.ex. ”Blå
Ängeln … p.g.a. låg emission” eller Greenguard-certifikatet för inomhusluftkvalitet. nora
gummigolv har tilldelats alla de viktigaste internationella miljöutmärkelserna. De är
lågemitterande, innehåller inga mjukningsmedel (ftalater) eller halogener och bidrar således
till en hälsosam inomhusluft.
Med nora system blue har företaget dessutom lanserat världens första miljöanpassade
golvläggningssystem på marknaden. Både golvbeläggningen och monteringsmaterialet, t.ex.
lim, primer och spackel, är märkta med ”Blå Ängeln” och har i det sammansatta systemet
testats avseende farliga emissioner. Det utesluter farliga interaktioner mellan de enskilda
komponenterna. Dessutom får kvalificerade golvläggare specialutbildning i arbetet med nora
system blue. Systemlösningen är certifierad av tyska TÜV Rheinland. ”Ju lägre emissionerna
från ett kompositsystem är, desto mer lämpar det sig naturligtvis för daghem och skolor”,
bekräftar Rühm.
Elastiska golv avlastar rygg och leder
Andra viktiga aspekter är golvbeläggningens komfort och ergonomiska egenskaper: små
barn leker vanligtvis på golvet, lärare står ofta upp i flera timmar i sträck, elever springer runt
och stojar i byggnaden. Ett permanent elastiskt gummigolv avlastar kroppen påtagligt och
bidrar till mindre trötthet jämfört med hårdare golv. Snubblar ett barn och trillar omkull så slår
det sig heller inte nödvändigtvis. Dessutom är gummigolv behagligt varma att gå på och
reducerar uppkomsten av buller i rummet, och därigenom bidrar de till att skapa en lugnare
inlärningsmiljö. Sist men inte minst är gummigolv halksäkra och ger på det viset barn,
fritidspedagoger och lärare ökad säkerhet.
Spelplaner i golvbeläggningen
Färger spelar en stor roll i att skapa en trivsam miljö på skolor och daghem. Främst är det
väggar och golv som präglar atmosfären i ett rum. Med hjälp av över 300 färgtoner i noras
standardsortiment, olika ytstrukturer och diverse olika designmöjligheter genom inläggningar
– som gör att exempelvis bilder och spelplaner kan integreras i golvet – öppnar gummigolven
för många alternativ för en kreativ inredning.
Förenlighet, lönsamhet, komfort och design: med gummigolv har de ansvariga för skolor och
daghem ett paket som de kan känna sig helt bekymmersfria med. *
2
Pressmeddelande
*Får kopieras fritt. Vänligen skicka oss ett pliktexemplar.
Om nora systems
nora systems utvecklar, producerar och marknadsför högkvalitativa elastiska
golvbeläggningar och skokomponenter som saluförs under märket nora®. Företaget med
huvudsäte i Weinheim i Tyskland etablerades 2007 ur Freudenberg Bausysteme KG och är
ett världsledande företag som i många år präglat utvecklingen av gummigolv. Med mer än
1.100 medarbetare uppnåddes 2012 en omsättning på 205,8 miljoner euro.
3
Download