Slaget vid Lund

advertisement
SLAGET VID LUND 1676
Slaget vid Lund var ett fältslag under Skånska kriget som stod den 4 december 1676 i ett område norr om
staden Lund. Striden stod mellan en dansk armé under Christian V och en svensk armé under Karl XI. Det
är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. Kriget var ett försök från Danmark att återta Skåne,
Halland och Blekinge som förlorats till Sverige genom freden i Roskilde 1658.
Lundagård
Lundagård ägdes 1676 av biskopen i
Lund, Peder Winstrup, som hade sin
bostad i Kungshuset. Denna byggnad
stod färdig 1584 och användes ursprungligen som bostad för den kunglige ämbetsman, ”Lensmanden”, som
förvaltade Lundagårds län vilket bestod
av landområden som före reformationen
tillhört kyrkan. Kungshuset var även bostad för kungarna när de besökte Lund.
På kvällen efter Slaget vid Lund den
4 december 1676 kom den svenske kungen
Karl XI och några högre officerare till Kungshuset där
en måltid var förberedd. För biskopen och hans familj var
det inte självklart vem som skulle tas emot. Hade slaget
slutat med en dansk seger hade gästen istället varit den
danske kungen Christian V.
Fredsavtalet efter Skånska kriget 1675–1679 slöts formellt i Lund där förhandlingar fördes mellan representanter från båda länderna samt den franske ambassadören.
◄ Peder
Winstrup.
The Battle of Lund 1676
Lundagård The Battle of Lund was a land battle that was part of the
Scanian War and was fought on 4 December 1676 in an area north
of the city of Lund. The battle was between a Danish army commanded by King Christian V and the Swedish army commanded by
King Charles XI. It was one of the bloodiest battles ever fought on
Nordic soil. The war was an attempt by Denmark to regain its former
provinces of Skåne, Halland and Blekinge, which had been lost to
Sweden by the Treaty of Roskilde in 1658. Under the peace agreement reached in Lund in 1679 Sweden kept the three provinces.
In 1676 Lundagård was owned by the Bishop of Lund, Peder
Winstrup, who had his residence in Kungs­huset. The building was
completed in 1584 as the residence of a royal official. It was also
used as a residence for the kings when they visited Lund. Sweden’s King Charles XI stayed in the house on the night after the
Battle of Lund.
▲ Rekonstruktion av Lundagård 1676. Längst till vänster Kungshuset.
Frankrike var tidens starkaste stormakt i Europa och det var
i realiteten där som avgörandet låg. Den 26 september 1679
undertecknades freden efter det förödande kriget. Inget förändrades, gränserna förblev desamma som före kriget.
▼ Lund 1676. Längst till vänster ruinerna av Allhelgonaklostret, till vänster om domkyrkan syns Kungshuset. Teckning av Erik Dahlbergh.
Slaget ved Lund 1676
Lundagård Slaget ved Lund var et feltslag under Den Skånske Krig,
som fandt sted den 4. december 1676 i et område nord for byen
Lund. Det var en kamp mellem en dansk hær under Christian 5. og
en svensk hær under Karl 11. Slaget var et af de blodigste i Nordens
historie. Krigen var et dansk forsøg på at gen­erobre Skåne, Halland
og Blekinge, som man tabte til Sverige ved Freden i Roskilde 1658.
Ved fredsaftalen i Lund 1679 beholdt Sverige de tre landsdele.
Lundagård var i 1676 ejet af biskoppen i Lund, Peder Winstrup,
som havde sin bolig i Kungshuset. Denne bygning stod klar i 1584
og var residens for en kongelig embeds­mand, men benyttedes også
til bolig for kong­er­ne, når de besøgte Lund. Den svenske konge Karl
11. boede i huset natten efter Slaget ved Lund.
För mer information om Slaget vid Lund se
www.visitlund.se/slaget-vid-lund
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan 046-35 50 00
Download