Sjuksköterskeprogrammet (gällande från HT 2016)

advertisement
Sjuksköterskeprogrammet (gällande från HT 2016)
År 1 – termin 1 och 2
Termin 1
15 hp Blockbenämning: Grunder i vårdvetenskap och vårdpedagogik
Vårdvetenskap 7,5 hp: Grunder i vårdvetenskap, VAE200
7,5 hp: Grunder i vårdpedagogik, VAA200
15 hp Blockbenämning: Den friska människan och hälsofaktorer
Vårdpedagogik Medicinsk vetenskap 12 hp: Människans anatomi och fysiologi, BMA200
Folkhälsovetenskap 3hp: Förutsättningar för god hälsa ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, FHA200
Termin 2
Medicinsk vetenskap 7.5 hp:
Klinisk mikrobiologi, vårdhygien och allmän farmakologi,
BMA201
Vårdvetenskap 7,5 hp
Professionsblock 1
med inriktning äldrevård, VAE201
Vårdvetenskap 7,5 hp:
Vetenskaplig
teori och metod 1, VAE202
Vårdvetenskap 7.5 hp:
Människan som patient, VAE203
Vårdvetenskap 7.5 hp:
Vetenskaplig teori och metod 1, VAE202
Vårdvetenskap 7,5 hp
Professionsblock 1
med inriktning äldrevård, VAE201
Vårdvetenskap 7,5 hp
Vetenskaplig
teori och metod 1, VAE202
Vårdvetenskap 7.5 hp:
Människan som patient, VAE203
Vårdvetenskap 7,5 hp
Professionsblock 1
med inriktning äldrevård, VAE201
År 2 – termin 3 och 4
Termin 3
15 hp Blockbenämning: Människan vid ohälsa och sjukdom
15hp Blockbenämning: Processer i vårdandet/vårdvetenskapen
Medicinsk vetenskap 13hp: Människan vid ohälsa och sjukdom, BMA202
Folkhälsovetenskap 2hp: Förebygga ohälsa och sjukdom, FHA201
Vårdvetenskap 7.5 hp: Vårdprocessen, dokumentation och kulturell kompetens, VAE204
Vårdvetenskap 7,5 hp: Vetenskaplig teori och metod 2, VAE205
Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa
7,5 hp, VAE206
Vårdvet 4,5 hp
Med.vet. 3 hp
Termin 4
Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård
7.5 hp, VAE207
Vårdvet: 4,5 hp
Med. vet: 1,5 hp
Vårdped: 1,5 hp
15 hp Blockbenämning: Perspektiv på samtal och möten vid ohälsa
Vårdvetenskap 5 hp: Vårdande samtal och bemötande, VAE208
Vårdpedagogik 5 hp: Sjuksköterskan som pedagog och ledare, VAA201
Medicinsk vetenskap 5 hp: Människan vid psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomstillstånd, BMA203
Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård
7.5 hp, VAE207
Vårdvet: 4,5 hp
Med. vet: 1,5 hp
Vårdped: 1,5 hp
Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa
7,5 hp, VAE206
Vårdvet 4,5 hp
Med.vet. 3 hp
15 hp Blockbenämning: Perspektiv på samtal och möten vid ohälsa
Vårdvetenskap 5 hp: Vårdande samtal och bemötande, VAE208
Vårdpedagogik 5 hp: Sjuksköterskan som pedagog och ledare, VAA201
Medicinsk vetenskap 5 hp: Människan vid psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomstillstånd, BMA203
Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa
Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård
7,5 hp, VAE206
Vårdvet 4,5 hp
Med.vet. 3 hp
7.5 hp, VAE207
Vårdvet: 4,5 hp
Med. vet: 1,5 hp
Vårdped: 1,5 hp
Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård
Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa
7.5 hp, VAE207
Vårdvet: 4,5 hp
Med. vet: 1,5 hp
Vårdped: 1,5 hp
7,5 hp, VAE206
Vårdvet 4,5 hp
Med.vet. 3 hp
År 3 – termin 5 och 6
Termin 5
Vårdvetenskap 15 hp
9 hp Blockbenämning: Barn och äldre i komplexa
vårdsituationer
Medicinsk vetenskap 6 hp
Akuta sjukdomstillstånd och
Medicinsk vetenskap 5 hp (inkl 0,5 hp VFU): Ohälsa och sjukdom hos katastrofmedicin VIL: Med vet: 1,5 hp SHLR,
simulering akutvård, hospitering.
barn och äldre
Examensarbete
Folkhälsovetenskap 2,5 hp (inkl 0,5 hp VFU): Ojämlikhet i hälsa och
vård bland barn och bland äldre
Vårdvetenskap 1,5 hp (inkl 0,5 hp VFU): Barns och äldres
upplevelser av hälsa och vård
9 hp Blockbenämning: Barn och äldre i komplexa
vårdsituationer
Vårdvetenskap 15 hp
Medicinsk vetenskap 6 hp
Akuta sjukdomstillstånd och
Medicinsk vetenskap 5 hp (inkl 0,5 hp VFU): Ohälsa och sjukdom hos katastrofmedicin VIL: Med vet: 1,5 hp SHLR,
simulering akutvård, hospitering.
barn och äldre
Examensarbete
Folkhälsovetenskap 2,5 hp (inkl 0,5 hp VFU): Ojämlikhet i hälsa och
vård bland barn och bland äldre
Vårdvetenskap 1,5 hp (inkl 0,5 hp VFU): Barns och äldres
upplevelser av hälsa och vård
VFU:
Termin 6
Professionsblock 3 med inriktning äldrevård 9hp
Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård 9hp
12 hp Blockbenämning: Evidens och säkerhet i ledarskap och teamarbete
Vårdvetenskap 4 hp
Med. vetenskap 2 hp
Vårdpedagogik 1,5 hp
Folkhälsovetenskap 1,5 hp
Vårdvetenskap 4 hp
Med. vetenskap 2 hp
Vårdpedagogik 1.5 hp
Folkhälsovetenskap 1.5 hp
Vårdvetenskap 6,5 hp: Evidens och säkerhet i vårdande
Vårdpedagogik 5.5: Sjuksköterskan som ledare och teammedlem
Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård
12 hp Blockbenämning: Evidens och säkerhet i ledarskap och teamarbete
Professionsblock 3 med inriktning äldrevård 9hp
Vårdvetenskap 4 hp
Med. vetenskap 2 hp
Vårdpedagogik 1.5 hp
Folkhälsovetenskap 1.5 hp
Vårdvetenskap 6,5 hp: Evidens och säkerhet i vårdande
Vårdpedagogik 5.5: Sjuksköterskan som ledare och teammedlem
Vårdvetenskap 4 hp
Med. vetenskap 2 hp
Vårdpedagogik 1,5 hp
Folkhälsovetenskap 1,5 hp
12 hp Blockbenämning: Evidens och säkerhet i ledarskap och teamarbete
Professionsblock 3 med inriktning äldrevård 9hp
Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård 9hp
Vårdvetenskap 6,5 hp: Evidens och säkerhet i vårdande
Vårdpedagogik 5.5: Sjuksköterskan som ledare och teammedlem
Vårdvetenskap 4 hp
Med. vetenskap 2 hp
Vårdpedagogik 1,5 hp
Folkhälsovetenskap 1,5 hp
Vårdvetenskap 4 hp
Med. vetenskap 2 hp
Vårdpedagogik 1.5 hp
Folkhälsovetenskap 1.5 hp
Download