Vad innebär processorientering och målstyrning?

advertisement
Vad innebär processorientering och målstyrning?
- sammanfattning av ett seminarium anordnat av nätverket Verksamhetsledningssystem
”Förr i tiden fick varje kapten själv utveckla sina egna sätt att navigera skeppet runt hindren!
Numera sköter Sjöfartsverket detta!”
Nätverket Verksamhetsledningssystem ordnade en seminariedag 28 augusti 2007 med temat
”Vad innebär processorientering och målstyrning?”, se program i bilaga 1.
Seminariets syfte vara att diskutera och belysa innebörden av målstyrning och
processorientering samt hur dessa kan samverka för att möjliggöra en effektivare verksamhet.
Det inleddes av Sven-Bertil Bergendahl som diskuterade utifrån begreppen mål och
resultatstyrning och processorientering. Bilder från föredraget redovisas separat.
Därefter tog Lars Nilsson vid och diskuterade hur en organisation utifrån en identifierad
tjänst/produkt/prestation har behov av att mäta kritiska punkter, mäta att verksamheten
fungerar som den ska och om den inte gör det backa till processen och i processen göra
förbättringar för att nå bättre resultat.
Seminariet avslutades med diskussion utifrån presentationerna och följande slutsatser drogs:
 Mätningar måste ske inte bara av slutleverans utan även inne i en process.
 När man mäter och sätter mål måste organisationen säkerställa:
o Kännedomen om målen
o Säkerställa trovärdiga uppföljningsmetoder
o Säkerställa delaktighet kring målen
o Fira framgångar
 För att en organisation ska bli framgångsrik är följande 8 faktorer viktiga:
o Kunden i fokus tydlig samverkan med kunden
o Engagerad ledning
o Engagerade medarbetare
o Ständiga förbättringar (kultur och arbetssätt)
o Helhetssyn och ett systematiskt tänk i företaget
o Tydliga processer och flöden i företaget som lyfter fram styrkor och svagheter
o Faktabaserade beslut
o Samverkan med leverantörer
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 070-686 71 58, E-post; [email protected]
© Samverkansforum
Bilaga 1
Vad innebär processorientering och målstyrning?
– seminarium 28 augusti 2007 i Birger Jarls torn, Riddarholmen, Stockholm
Program
Förmiddag
Teoretisk genomgång av processorientering och målstyrning
 Filosofi
 Begrepp
 Framgångsfaktorer och fallgropar
 Helhetssyn
”Så här gjorde vi!” – ett praktiskt exempel från ett företag
 Så här gjorde vi
 Begrepp och synsätt
 Framgångsfaktorer och fallgropar
Eftermiddag
Diskussion på temat ”Hur kan vi göra på statliga verk för att komma vidare?”
 Ämne 1. Begrepp och synsätt
 Ämne 2. Framgångsfaktorer och fallgropar
 Ämne 3. Helhetssyn kring hur vi kombinerar ihop målstyrning med
processorientering
Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm, telefon 070-686 71 58, E-post; [email protected]
© Samverkansforum
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards