Ekvationssystem - Exempel

advertisement
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ x = −1
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ x = −1
Nu sker ytterligare en substitution. Vi vet nu vad x har för värde och kan använda det i den övre ekvationen för att lösa ut y. ⎧ y = 2x + 3
⎪
⎨
⎪ x = −1
⎩
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ x = −1
Nu sker ytterligare en substitution. Vi vet nu vad x har för värde och kan använda det i den övre ekvationen för att lösa ut y. ⎧ y = 2x + 3
⎪
⎨
⎪ x = −1
⎩
⎧ y = 2 ⋅ (−1) + 3
⎨
⎩ x = −1
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ x = −1
Nu sker ytterligare en substitution. Vi vet nu vad x har för värde och kan använda det i den övre ekvationen för att lösa ut y. ⎧ y = 2x + 3
⎪
⎨
⎪ x = −1
⎩
⎧ y = 2 ⋅ (−1) + 3
⎨
⎩ x = −1
⎧ y = −2 + 3 = 1
⎨
⎩ x = −1
Ekvationssystem‐Exempel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: Välj metod för att lösa ekvationssystemet. Här används substitutionsmetoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutionen sker här ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ 2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösning av den ekvation som bildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ x = −1
Nu sker ytterligare en substitution. Vi vet nu vad x har för värde och kan använda det i den övre ekvationen för att lösa ut y. ⎧ y = 2x + 3
⎪
⎨
⎪ x = −1
⎩
⎧ y = 2 ⋅ (−1) + 3
⎨
⎩ x = −1
⎧ y = −2 + 3 = 1
⎨
⎩ x = −1
⎧y = 1
⎨
⎩ x = −1
Ekvationssyste
em‐Exem
mpel
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ y + 4 x = −3
Steg 1: V
Välj metod fö
ör att lösa ekkvationssysteemet. Här an
nvänds substtitutionsmettoden. ⎧ y = 21x2+33
⎪
y
⎪
Substitutio
onen sker härr ⎨
⎪ y + 4 x = −3
⎪
⎩
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩2 x + 3 + 4 x = −3
Förenkling och lösnin
ng av den ekkvation som bbildats. ⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x + 3 = −3
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩6 x = −6
⎧ y = 2x + 3
⎨
⎩ x = −1
Nu sker yytterligare en substitutio
on. Vi vet nu vad x har fö
ör värde och kan användaa det i den övvre ekvation
nen för att lö
ösa ut y. ⎧ y = 2x + 3
⎪
⎨
⎪ x = −1
⎩
⎧ y = 2 ⋅ (−1) + 3
⎨
⎩ x = −1
⎧ y = −2 + 3 = 1
⎨
⎩ x = −1
⎧y =1
⎨
⎩ x = −1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards