2012-06-15
Nyhetsblad
Laholmshälsan
Box 109, 312 22 LAHOLM, telefon: 0430-78 780, fax 0430-164 01
Öppettider: Må-To 08.00-16.30 Fre: 08.00-16.00
Kundnöjdhet
”Under hösten 2011 gjorde vi vår
årliga kvalitetsuppföljning, och 43 av
våra kunder tog sig till vår glädje tid
att svara på enkäten.
Och de var nöjda! Kundernas
helhetsbedömning av oss landade på
4,5 av 5,0 möjliga.
Det är lätt att komma i kontakt med
oss (4,4).
Som kund blir man alltid väl bemött
(4,7) och
när man köpt våra tjänster är man
alltid nöjd (4,4).
Vi hittade en del förbättringsområden,
som mycket handlar om information,
kommunikation och en del kring hur
vårt utbud av tjänster ser ut. Det
jobbar vi vidare med!
Liksom ambitionen att höra fler av
våra kunders synpunkter i 2012 års
kvalitetsuppföljning.
Energi i 10 cl alkohol
Starköl (5,6 %) innehåller 47 kcal
Vitt, vin (12 %) innehåller 67 kcal
Rött vin (12 %) innehåller 72 kcal
Whisky (40 %) innehåller 222 kcal
Källa: Systembolaget
Köra bil långt i sommar?
Ska du köra bil långt i sommar?
Glöm då inte att pausa ofta och
framför allt dricka mycket vätska.
I värme får man lätt vätskeförlust.
Bara lätt vätskeförlust gör att man
snabbt tappar koncentrationen. Även i
bilar med luftkonditionering torkar
man ut – den kylda luften är mycket
torr.
Ca 500 personer dör varje år i
trafikolyckor. 50 % av de bilister som
omkommer i personbilar använder inte
bilbälte. Hälften av dem hade överlevt
om de använt bilbälte.
Fler än 14 000 personer kör bil
påverkade av alkohol eller droger
varje dag.
Förslag till åtgärd:
Håll avståndet och hastigheten,
använd bilbälte och kör nykter!
Sänkt sjukfrånvaro
Företag som tagit reda på vilka behov
de har av företagshälsovården lyckas
bättre med att få ner sjukfrånvaron och
skapa säkra arbetsplatser än andra. Det
visar en ny studie från IVL Svenska
Miljöinstitutet.
Undvik EHEC-bakterie i sommar
Smittvägen är från ”tarm till mun”.
Allt vi stoppar i munnen som
förorenats av tarmbakterier är en risk.
Däremot sprids inte bakterien i luften,
via sår eller blod. Största riskerna är:
1: via livsmedel, t.ex. grönsaker som
förorenats av gödsel eller livsmedel
som inte upphettats tillräckligt
(bakterien dör vid 70°). Exempel på
livsmedel som varit aktuella i olika
utbrott är opastöriserad mjölk,
groddar, sallad, hamburgare, nötfärs
och kallrökt korv.
2: via direkt djurkontakt kan smittan
spridas genom saliv och avföring. Om
man vistas i hagar eller badar vid
strandängar där idisslare går eller har
gått, kan bakterien finnas kvar lång tid
i miljön och omgivande vattendrag.
3: via sjuka personer kan bakterier
överföras. Noggrann handhygien efter
toalettbesök och före mathantering är
en effektiv och enkel åtgärd för att
minska den risken.
Vibrationsskador
Användningen av handhållna
vibrerande verktyg blir allt vanligare.
På 15 år har användningen ökat med
40 % bland facklärda arbetare. Mer än
300 000 män hanterar sådana verktyg
dagligen minst 2 timmar. Det har
beräknats att 10 000 män i landet har
besvär från händerna på grund av
exponering av vibrationer.
Sedan 2005 finns ett tydligt regelverk
med krav på riskbedömningar,
åtgärder och medicinska kontroller för
att förebygga vibrationsskador. I
verkligheten brister ofta skyddsnätet.
Källa: Bulletinen, AMM, Lund
Öppettider under sommaren
Företagshälsovården har semesterstängt vecka 28, 29 och 30.
Glad Sommar
önskar Laholmshälsan
alla våra kunder.