Livsstil och
hälsa
Kroppen är själens hus……
Natalia Viklund, Naturkinskap 1b
Syfte
Elever utvecklar


Kunskap om olika livsstilars konsekvenser
såväl för den egna hälsan som för
folkhälsan och miljön
En förmåga att kritisk ta ställning till olika
trender och budskap kring kost och hälsa
Vad är hälsa?



Helhetssyn på människan
WHO definiera hälsa som ”Ett tillstånd av
fullkomligt fysiskt, mentalt och socialt
välbefinnande och kan inte bara
karakteriseras av frånvaron av fysisk sjukdom”
KASAM
Genom en ökad känsla av tillhörighet och
sammanhang får vi en bättre förmåga att tackla
svårigheter och utmaningar
Kan lyckan fås för pengar?
Maslows behovstrappan
Konsumtion ingår inte!
Stress och ångest
 Stress
– det tillstånd som uppstår då det är
obalans mellan de krav (psykiska eller
fysiska) vi utsätts för och vår förmåga att
hantera dem.
 Yttre eller inre påfrestningar leder till att
stresshormoner utsöndras till blodet
 En hög stressnivå ökar risken för högt
blodtryck och hjärtinfarkt samt högre
halter fett i blodet
Stress
 Stresshormoner
påverkar oss positivt på
kort sikt
 Vi blir stimulerande och prestera mer
 Påverkar negativt på lång sikt
 Vi utnyttjar inte kroppens ökade
beredskap genom att slåss eller fly och
behåller höga blodtrycket och ökade
fetthalten under lång tid
 Det kan leda till sjukdomar
Begrepp/Termer
 Energi:
mäts oftast i kilokalorier (kcal) eller
kilojoule (kj). En kcal = 4,19 kj.
 Energibalans: man får i sig lika mycket
energi som man förbrukar
 Body Mass Index (BMI) – metod som
Världshälsoorganisationen WHO tagit
fram för att beräkna gränsvärdet mellan
undervikt, normalvikt och övervikt
Gränsvärden BMI
Viktklasser
Män
Kvinnor
Undervikt
mindre än 20
Mindre än 19
Normalvikt
20-25
19-24
Övervikt
25-30
24-29
Fetma
Mer än 30
Mer än 29
Varifrån kommer energin?
 Från
allt vi stoppar i oss, mat och dryck
 Kolhydrater
Ger energi, lagras som glykogen i muskler
och lever
 Protein
Ger uppbyggnad, reparation och underhåll
av kroppens vävnader
 Fetter
Bärare av viktiga vitaminer, isolerar kroppen
mot kyla och lagrar kroppens energireserv
Tallriksmodellen (lunch och middag)
Frukost och mellanmål
 Frukost:
kroppen tom efter natten, måste
fyllas på, ca 30% av dagens
energiinnehåll bör ligga här. Lägg tonvikt
på kolhydrater och fett.
 Mellanmål: Både kolhydrater och protein,
ca 300 kcal
 Försök att äta 3+3 ggr/dag, detta ger ett
jämnt blodsocker och möjliggör optimal
förbränning
Kost och kroppsvikt
 Fetma


– ett globalt problem
Antalet vuxna fördubblats i Sverige under
senaste 20 åren
Skönhetsideal förändras så att proportionerna
blivit ouppnåeliga
Varför?




Studie visar att ju svårare att uppnå
idealbilden, desto mer ökar köplusten hos
unga kvinnor
Finns tydligt samband mellan smalare
modeller och exklusivare märken på kläder
Fotomodeller och skådespelare behöver flera
månaders hjälp av personliga tränare
De flesta tidningsbilder retuscheras
GI
 Ett
mått på hur snabbt sockret tas upp av
kroppen
 I allmänhet: Ju ljusare färg ju högre GI
 Man behöver energi från både mat med
högt och lågt GI men vid olika tillfällen
 Högt GI ger snabba variationer,
blodsockret åker berg- och dalbana,
långsammare ger jämnare kurva
GI, forts
 Snabba:
Blodsockret snabbt upp och
snabbt ner vilket leder till trötthet och
kompensation med mer snabba vilket kan
leda till för högt intag av ”tomma
kalorier”, kalorier utan näring.
 Långsamma: Jämn kurva, mätt längre tid,
mer energi, sammantaget piggare.
Sömn
 Vad
händer när vi sover?
 Blodtryck, hjärtfrekvens samt
kroppstemperatur sänks, även nivåerna
av stresshormoner
 Kroppen utsöndrar tillväxthormoner och
immunförsvaret blir mer aktivt.
 Hur mycket bör man sova?
 Är individuellt men mellan 6-9
timmar/natt, mer när man växer