Risker med stillasittande och fysisk inaktivitet

Risker med stillasittande
och fysisk inaktivitet
Tommy Olsson
Folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
BMI stiger över tid i norra Sverige, kopplat
till stigande blodsocker 27,5
27
26,5
26
25,5
BMI
25
24,5
24
Norberg M, et al
MONICA
Blodsocker från 1990, 25-64 år
Men
Women
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
% 50
% 50
40
40
30
30
20
20
ptrend = 0.06
10
ptrend < 0.001
10
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
Fasting glucose (mmol/l)
4
5
6
7
8
9
10
Men
Women
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
year 1990
% 50
% 50
year 1994
40
40
30
30
20
year 2004
20
ptrend = 0.004
10
11
Fasting glucose (mmol/l)
0
year 2009
ptrend <0.001
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Post load glucose (mmol/l)
10
11
12
13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Post load glucose (mmol/l)
10
11
12
13
Lilja et al 2013
Faktorer som påverkar fettmassa
Individuell variation
Intag
Fett
Vikt
+
Förbrukning
−
Träning
TED
KH
Protein
Vilometabolism
Modifierad från Bray, 2003
kcal/d
Träning
Aktivitetstermogenes
Termogenetisk effekt av diet
Vardagsmotion
Vilometabolism
Modifierad efter Levine, 2007
Intag
Kcal/dygn
Förbrukning
150 år
Vardagsmotion
Förlust av 1000-2000 kcal/dygn
Det moderna samhället
Gå i trappor
Tugga
tuggummi
Stå
Sitta
kcal/tim
1,6
3,2
4,8
Gång (km/tim)
Fördubblad risk för diabetes vid stillasittande
Wilmot et al, 2012
S=llasi>ande – den nya rökningen Ökad risk för • Fetma • Diabetes • Hjärt-­‐kärlsjukdom • Cancer ….nu kan vi mäta energibalans
inklusive tid i sittande och stående….