Dietistverksamheten
Sondnäring – Grundsortiment
Fresubin HP Energy fibre 500 ml
Användning
Då protein- och
energibehovet bedöms som
förhöjt.
Även vid uppstart
Egenskaper
Energi- och proteinrik
med fiber
1,5 kcal/ml
750 kcal/påse
Fresubin 2 kcal HP fibre 500 ml
Användning
Vid mycket högt proteinoch energibehov
Vid vätskerestriktion
När låg tillförselhastighet
krävs
Egenskaper
Energi- och proteinrik
med fiber
2 kcal/ml
1000 kcal/påse
Även vid uppstart
Isosource Standard Fibre 500 ml
Användning
Egenskaper
För patienter med
energibehov under
2000 kcal/dygn
Fiberinnehållande
sondnäring
1 kcal/ml
500 kcal/flaska
Vid diabetes: Nutrison Advanced Diason 500 ml
Användning
För patienter med diabetes
eller glukosintolerans
Egenskaper
Anpassad för att ge så
liten påverkan på
blodsockret som möjligt
1 kcal/ml
500 kcal/påse
Alla sondnäringar är näringsmässigt kompletta och glutenfria.
Nutrison Advanced Diason är laktosfri, övriga sondnäring har låg laktoshalt
Kontakta dietistmottagningen om du har frågor:
Kalmar 0480-811 63, Oskarshamn 0491-78 25 90, Västervik 0490-870 90 eller sökare
8779
2016-09-21
Utskrivet exemplar är en kopia