Översikt av individuella val inför läsåret 2014/15

advertisement
Rev. 2014-01-22
Översikt av individuella val inför läsåret 2014/15
Ämne
Kurser från A-Ö
Affärskommunikation
Animation
Arkitektur
Bild och form
Biologi
Cad
Dans
Design
Digitalt skapande
Engelska
Entreprenörsskap
Filosofi
Film o TV-produktion
Formgivning
Fotografisk bild
Fysik
Företagsekonomi
Försäljning och kundservice
Geografi
Grafisk kommunikation
Historia
Hållbart samhälle
Hälsa
Idrott och hälsa
Juridik
Kemi
Konst och kultur
Latin - språk och kultur
Massage
Matematik
Moderna språk,steg 1-4 i åk2
steg 1-5 i åk3
Musik
Naturguidning
Naturkunskap
Kurs
Affärskommuniktion
Animation 1
Arkitektur-rum
Arkitektur-hus
Bild och form 1a1
Bild och form 1a2
Bild och form 1b
Biologi 1
Biologi 2
Bioteknik
Djurens biologi
Cad1
Cad2
Dansteknik
Dansgestaltning 1
Design 1
Digitalt skapande 1
Engelska 7
Engelska 7 CAE
Entreprenörsskap
Entreprenörsskap och företagande (UF)
Filosofi 1
Film och TV produktion 1
Formgivning 1 Keramik
Fotografisk bild 1
Fysik 1b1
Fysik 2
Fysik 3
Företagsekonomi 1
Företagsekonomi 2
Personlig försäljning 1
Geografi 1
Geografiska informationssystem
Grafisk illustration
Historia 1a2
Historia 2a
Historia 3
Miljö- och energikunskap
Mental träning
Friskvård och hälsa
Barnhälsovård
Idrott och Hälsa 2
Privatjuridik
Rätten och samhället
Kemi 1
Kemi 2
Kultur och idéhistoria
Film och TV-kunskap
Latin - språk och kultur 1
Massage 1
Matematik 2a
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 4
Matematik 5
Ma spec -vektorgeometri
Franska
Spanska
Tyska
Italienska
Ryska
Musik
Musikproduktion 1
Naturguidning 1
Naturkunskap 1a2
Översikt åk2 o 3 GY112012-14
Kurskod
Poäng
Block A
AFFAFÄ00S
ANIANI01
ARKARI0
ARKARK0
BILBIL01a1
BILBIL01a2
BILBIL01b
BIOBIO01
BIOBIO02
BIOBIT
BIGDJE0
CADCAD01
CADCAD02
DATDAS01S
DANDAN01
DESDES01
DIGDIG01
ENGENG07
ENGENG07-C
ENTENR0
FÖRENT0
FIOFIO01
FILFIL0
FOMFOR01S
FOTFOT01
FYSFYS01b1
FYSFYS02
FYSFYS03
FÖRFÖR01
FÖRFÖR02
FÖSPER01
GEOGEO1
GEOGEO0
GRAGRI0
HISHIS1a2
HISHIS02a
HISHIS03
HÅLMIJ0
HÄLMEN0
HÄLFRI0
HÄLBAN0
IDRIDR02
JURPRI0
JURRÄT0
KEMKEN01
KEMKEM02
KOSKUL0
KOSFIL0
LATLAT01
MAAMAA01
MATMAT02a
MATMAT02b
MATMAT03b
MATMAT04
MATMAT05
MATMAT00S
MODFRAXX
MODSPAXX
MODDEUXX
MODITAXX
MODRUSXX
MUSMUS0
MUSMUS01
NAGNAT01
NAKNAK01a2
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
HEL
HEL
Ht+Vt+HEL
Ht+Vt+HEL
Ht
Vt
Block B
Vt
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
Ht+Vt
Vt
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
Ht+Vt+HEL
HEL
Vt
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
Vt
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
Vt
Programmering
Psykologi
Religion
Samhällskunskap
Service och bemötande
Sociologi
Specialiseringskurser
Svenska
Träningslära
Turism
Webbteknik
Naturkunskap 2
Programmering 1
Psykologi 1
Psykologi 2a
Religion 2
Samhällskunskap 1a2
Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3
Internationella relationer
Service och bemötande 1
Etnicitet och kulturmöten
Sociologi
Humanistisk o samhällssvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
Retorik
Skrivande
Litteratur
Träningslära 1
Träningslära 2
Guide och reseledare
WEButveckling
NAKNAK02
PRRPRR01
PSKPSY01
PSKPSY02a
RELREL02
SAMSAM01A2
SAMSAM02
SAMSAM03
SAMINR0
SEVSEV01
SOIETN0
SOISOO0
HUMHUM00S
NAVNAT00S
SVERET0
SVESKR0
SVELIT0
TRNTRN01
TRNTRN02
TURGUI0
WEBWEU01
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
SOIETN0-GL
SOISOO0-GL
HUMHUMS-GL
NAVNATS-GL
NAVNATS-BI
NAVNATS-FY
NAVNATS-KE
HUMHUMS-FN
IDRIDO01
IDRIDO02
IDRIDO-FO1
IDRIDO-FO2
IDRIDO-IN1
IDRIDO-IN2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ENGENG06
SVESVE02
SVASVA02
SVESVE03
SVASVA03
100
100
100
100
HEL
HEL
Ht
Vt
Ht
Ht
HEL
HEL
Vt
Vt
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
Specialiserade individuella val
Global profil, åk2
Global profil, åk3
- " - " Naturkunskap
FN-rollspel
Idrott och hälsa
Etnicitet och kulturmöten, global profil, åk2
Sociologi, global profil, åk3
Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering-mot biologi
Naturvetenskaplig specialisering-mot fysik
Naturvetenskaplig specialisering-mot kemi
Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering
Idrott och hälsa 1, specialisering
Idrott och hälsa 2, specialisering
Idrott och hälsa 1, specialisering - fotboll
Idrott och hälsa 2, specialisering - fotboll
Idrott och hälsa 1, specialisering - innebandy
Idrott och hälsa 2, specialisering - innebandy
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
För grundläggande högskolebehörighet
Engelska
Svenska
Engelska 6 - ÅK2
Svenska 2 - ÅK2
Svenska 2 som andraspråk - ÅK2
Svenska 3 - ÅK3
Svenska 3 som andraspråk - ÅK3
INSTRUKTIONER TILL VALMODULEN I DEXTER
Du ska välja 100 poäng individuellt val.
Börja med att titta i kurskatalogen och på översikten för att se vilket val du vill ha. Gå även igenom vilket
resevval du vill gör.
Gör sedan följande:
1) Logga in på Dexter (dexter.kalmar.se)
2) Gå in på "Expeditionen" i menyraden
3) Välj "Valinmatning"
4) Gå vidare enligt instruktionerna i Dexter
Dexter är öppet för inmatning av val till och med den 31 januari. Därefter stängs valmodulen.
Översikt åk2 o 3 GY112012-14
100
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
HEL
Ht+Vt+HEL Ht+Vt+HEL
Ht+Vt+HEL
Ht+Vt+HEL
Download