Profetior om Jesus

advertisement
PROFETIOR OM JESUS
Profetiorna i GT förutsade noggrant om Jesus första ankomst till jorden och hela hans liv
här. Det finns mer än 125 s.k. messianska profetior. Vi ska titta på några;
Profetia - Förutsägelse i GT - Uppfyllelse i NT
1. Född av en jungfru - [Jes 7:14] - [Matt 1:18-23]
2. Född i Betlehem - [Mika 5:2] - [Matt 2:1]
3. Av Davids stam - [Jer 23:5] - [Upp 22:16]
4. Barnamord,Herodes försökte döda Jesus - [Jer 31:15] - [Matt 2:16-1]
5. Förrådd av en vän - [Ps 41:10] - [Joh 13:18-19,26]
6. Såld för 30 silverpenningar - [Sak 11:12] - [Matt 26: 14-16]
7. Korsfäst, genomborrad - [Sak 12:10, Ps 22:17] - [Joh 19:16-18, 37]
8. Man kastade lott om hans kläder - [Ps 22:19] - [Joh 19:23,24]
9. Inga ben krossades - [Ps 34:21, 2mos 12:46] - [Joh 19:31-36]
Dr. Peter Stoner, f.d. ordförande för avdelningarna matematik, astronomi och
ingenjörsvetenskap vid Pasadena Collage i Kalifornien, arbetade under flera år tillsammans
med 600 studenter med att räkna ut sannolikheten av de messianska profetiorna. De valde
ut åtta av profetiorna och kom fram till att sannolikheten för att alla åtta skulle passa in på
en man under en livstid var en på 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Vad
skulle då sannolikheten vara om de hade tagit alla 125 profetiorna om Messias?
Varför kom Jesus till jorden?
- Luk 19:10 "Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var
förlorat." Det här var avsikten med Jesus mission här på jorden. Jesus ansåg förlorade
människor vara av mer värde än hela härligheten i himlen.
Hela kapitel 55 i jesaja handlar om Jesus, att han skulle komma och lida och dö för
oss.
- Jes 53:1-5 Jesus har tagit all vår synd och dött för det som vi förtjänade så att vi nu kan
ha frid med Gud, vi kan åter få en relation med honom (Kol 1:19-20)
- Jes 53:6-12 Han blev räknad som en överträdare, han tog synderna och dog för dem, så
att vi kan stå rättfärdiga. (2 Kor 5:19,21)
- 1 Pet 2:24 "Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö
bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit
botade." Han bar våra synder så att vi inte behöver göra det. Vi är botade från vår
separation, synd innebär ju separation från Gud (Jes 59:2)
Vad innebar döden för Jesus?
- Matt 27:45-46 "Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända
till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema
sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Planen var
att Jesus skulle dö för mänskligheten och sedan skulle Gud väcka upp honom. Men Jesus
ropar till Gud att han känner sig övergiven. Vad har gått fel med planen? Han känner hela
världens syndaskuld, och synd innebär skilsmässa från Gud. Han känner inte Guds närvaro
längre. Hans hopp om att stå upp igen var helt övergivet. Han kände att han inte kunde
rädda världen och sig själv. Han var tvungen att välja mellan världen och sig själv. Det Jesus
visar i denna handling är att han älskar oss mer än sig själv. Att han var villig att dö för evigt,
utan hoppet om en uppståndelse, så att vi kan leva. Han var villig att bli för evigt separerad
från sin Far som han alltid har varit i gemenskap med. Jesus har gått igenom den verkliga
döden, att bli evigt skild från Gud, så att vi inte behöver göra det. Detta förklarar hur mycket
han älskar oss, och vilket enormt offer det var.
Gud gjorde det verkligen tydligt att Jesus skulle komma och att när han kom, att han var
den som det var förutsagt om. Jesus lämnade sitt liv i en perfekt himmel och var villig att
utplånas ur existens så att vi kunde leva i hans ställe. Detta är hur mycket korset
demonstrerade Guds kärlek för oss.
- 2 Kor 5:14-15 "Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har
dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte
längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för
dem." Kärleken Jesus visade oss driver oss till att älska tillbaka och leva för honom och
andra.
"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från
synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade."
[1 Pet 2:24]
Download
Random flashcards
Create flashcards