Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper

advertisement
 Del A: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.
1)
Familjen Svensson har bestämt sig för att bygga ett insynsskydd på sin uteplats. Hur
högt ska insynsskyddet vara för att grannarna högst upp inte ska se in till familjen
Svenssons uteplats?
2/0/0
2)
Beräkna sträckan x om linjen inuti triangeln är en parallelltransversal.
3/0/0
3)
I triangeln ABC är DE parallell med AB.
a) Bestäm längden av sträckan AC. b) Bestäm längden av sträckan DE. 4/0/0
Bedömningsanvisningar
1)
x = 2,6 m
Redovisad godtagbar metod
+ EPL
med godtagbart svar.
+ EP
15 (14,625)
Ställer upp en korrekt ekvation.
+ EM
Löser ekvationen korrekt.
+ EP
En tydlig och strukturerad lösning med motiveringar. Lösningen behöver
inte vara fullständig.
+ EK
2)
3)
a) 16 cm
Redovisad godtagbar metod, t ex ställer upp Pythagoras sats korrekt + EP
med korrekt svar.
+ EP
b) 9,8 cm
Redovisad godtagbar metod, t ex använder likformighet korrekt
+ EP
med korrekt svar.
+ EP
Download