Centralt innehåll och kunskapskrav Del (prov) 2 Etik

advertisement
2015-08-21
1 (1)
Birgittaskolans vuxenutbildning
Religionskunskap 1, 50 poäng
RELREL01
Centralt innehåll och kunskapskrav
Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen. Läs om
detta på webbplats Skolverket där all information om kursen finns att tillgå.
Prövningens delar
Prövningen består av 2 skriftliga prov á 240 minuter. I prövningen bedöms och betygsätts inhämtade
kunskaper i hela kursen enligt Skolverkets centrala innehåll och kunskapskrav.
______________________________________________________________________
Del (prov) 1 Världsreligionerna
Centralt innehåll:




Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur
de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.
Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och
livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida
händelser.
Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.
Exempel på Nyckelbegrepp

Världsreligion, livsåskådning, kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism, polyteism,
monoteism, ateism, agnostiker, panteism, traditioner, ursprung, skrifter, frälsning.
_________________________________________________________________________________
Del (prov) 2 Etik och religion & vetenskap
Centralt innehåll:



Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.
Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.
Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner,
livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Exempel på Nyckelbegrepp
 Sinnelagsetik, konsekvensetik, situationsetik, avsiktsetik, den gyllene regeln, moral, karma, livets
gränser, teodicéproblemet, humanism.
_________________________________________________________________________________
Litteratur:
Valfri litteratur skriven för kursen.
Besöksadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Postadress: Birgittaskolans vuxenutbildning, Klostergatan 49, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: [email protected]
2015-08-21
Birgittaskolans vuxenutbildning
Besöksadress: S:t Larsgatan 46, Linköping Postadress: Birgittaskolans vuxenutbildning, Klostergatan 49, 581 81 Linköping
Växel: 013-20 78 00 Fax: 013-20 53 63, E-postadress: [email protected]
1 (1)
Download