Powerpoint

advertisement
RÖDA FJÄDERN
VERKSAMHETSÅRET
2012 – 2013
Britt-Marie Weidby februari 2012
TILL FÖRMÅN
FÖR
FORSKNING
KRING
BARNDIABETES
(Typ 1 DIABETES )
ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG PÅ ORGANISATION
DISTRIKTSANSVARIG
ZONANSVARIG
KULBBANSVARIG
MEDLEMMARNA I ARBETSGRUPPEN KOMMER ATT
FUNGERA SOM KONTAKTPERSONER.
BERNT FRANSÉN
101 – A , 101- B
HANS CATANI
101 – U , 101 – P, 101-N
BRITT-MARIE WEIDBY 101- SV, 101 – S
LEIF NILSSON
101 – SM
JAN GRANLUND
101 – VG, 101-GD
INSAMLINGSKONTO
DK LÄGGER UPP ETT KONTO FÖR RF REDAN NU
(DET BÖRJAR REDAN KOMMA IN PENGAR TILL VISSA DISTRIKT)
DK SKICKAR VIDARE TILL MD
DÄR DET REDAN FINNS KONTO UPPLAGGT
ALLMÄNHETEN SKICKAR VIA TALLONG TILL
LIONSHJÄLPFOND
90 1948 - 8
ALL INFORMATION FRÅN ARBETSGRUPPEN
KOMMER ATT FINNAS PÅ MD:S HEMSIDA UNDER
RUBRIKEN ”RÖDA FJÄDERN” SOM T.EX.
SAMARBETE MED CIRKUS SKRATT OCH RUM
SAMT BESTÄLLNINGSLISTA
STARTPAKETETS INNEHÅLL
FÖR ÖKAD SPRIDNING AV INFORMATIONEN HAR …….
DISTRIKTENS IT- ANSVARIGA
HAR
BLIVIT OMBEDDA ATT
LÄGGA EN LÄNK FRÅN MD:S HEMSIDA
”RÖDA FJÄDERN”
TILL DISTRIKTETS HEMSIDA
BROSCHYR MED INFORMATION OM
DIABETES , LIONS OCH BARNDIABETESFONDEN.
LATHUND I PLÅNBOKSFORMAT.
SEVÄRT PÅ YOU TUBE OM DIABETES
FACEBOOK
OM DIABETES
(TYP 1 DIABETES)
DIABETES TYP 1 ÄR EN KRONISK (OBOTLIG)
SJUKDOM
SOM FRAMFÖRALLT DRABBAR BARN
UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA
MEN KAN ÄVEN DEBUTERA SENARE I
LIVET.
TYP 1 DIABETES UPPSTÅR NÄR BLODETS HALT AV
SOCKER STIGER PGA AV ATT KROPPEN SAKNAR
ELLER HAR NEDSATT PRODUKTION AV HORMONET
INSULIN. SJUKDOMEN ORSAKAS AV EN AUTOIMMUREAKTION MOT DE INSULIN PRODUSERANDE
CELLERNA (BETACELLER) I BUKSPOTKÖRTLEN
Källa: Diabetesliv / Svenska Diabetesförbundet
TYP 2 ÄR ETT TILLSTÅND KROPPENSKÄNSLIGHET
FÖR INSULIN ÄR NEDSATT. BUKSPOTTKÖTLENS
PRODUKTION AV INSULIN ÄR NORMAL ELLER
FÖRHÖJD MEN INSULINET HAR MINSKAD EFFEKT
PÅ VÄVNADERNA I KROPPEN OCH BLODSOCKERHALTEN
BLIR FÖR HÖG. ORSAKEN ÄR ATT CELLERNAS INSULIN
RECEPTORER INTE LÄNGRE SVARAR PÅ INSULIN
Källa: Diabetesliv
VARJE ÅR INSJUKNAR
CA 800 BARN
I
(TYP 1) DIABETES
BEHANDLING
INSULININJEKTIONER 6 – 7 ”STICK”/ DAG
KONTROLL AV BLODSOCKER 4 – 8 ”STICK” / DAG
KOLL PÅ MAT OCH AKTIVITET FÖR ATT
MOTVERKA HÖGA ELLER LÅGA BLODSOCKER
INSULIN-INJEKTIONER
6 / DAG
=2184 / ÅR
TILLFÖRSEL AV INSULIN
VIA PUMP
BLODPROV 4 – 6 / DAG
=
1456 – 2184 / ÅR
SÅ HÄR KAN EN VANLIG DAG SE UT
EV, MORGONURINPROV
FRUKOST
BLODPROV INSULININJEKTION
EV. MELLANMÅL
BLODPROV - INSULININJEKTION
LUNCH
BLODPROV - INSULININJEKTION
MELLANMÅL
BLODPROV – INSULIN INJ.
MIDDAG
BLODBROV – INSULIN INJ.
EV. KVÄLLSMACKA BLODPROV - INSULIN INJ
NATT INSULIN
EV. NATTBLODSOCKER
VARJE INSULINDOS SKALL ANPASSAS EFTER BARNET
ÄTER OCH VAD MAN SKALL GÖRA EFTER MATEN SOM
T.EX
NÅGON FORM AV AKTIVITET ELLER LÄXLÄSNING.
FÖR ÖVRIGT SKALL BARNET OCH FAMILJEN FUNGERA
SOM ALLA ANDRA
(SKOLA ,JOBB OCH FRITIDSINTRESSEN)
MEN…
TROTS BRA BEHANDLING SÅ RISKERAR MÅNGA
MED DIABETES ATT DRABBAS AV SKADOR PÅ .....
ÖGON MED EV SYNNEDSÄTTNING
NEDSATT NJURFUNKTION MED EV. DIALYS
ELLER TRANSPLANTATION
SKADOR PÅ NERVER – MINSKAD KÄNSEL
ÖKAD RISK FÖR HJÄRT-KÄRLLSJUKDOM
”KOMMER JAG ATT FÅ HA DIABETES HELA LIVET”
FRÅGADE EN 8-ÅRING MIG HÄROMDAGEN …..
MITT SVAR VAR JA ….
IDAG FINNS DET INGEN BOT MEN JAG ÖNSKAR
AV HELA MITT HJÄRTA ATT MAN SNART KOMMER
PÅ VAD SOM ÄR FEL I KROPPEN SÅ ATT VI KAN
GÖRA ER FRISKA.
EE
SÅ HÄR KAN EN OVANLIG DAG SE UT
ATT INTE BEHÖVA INSULIN ”STICK”
ATT INTE BEHÖVA ”STICK” I FINGRET
FÖR DEN SOM ÖNSKAR MER
INFORMATION KOMMER HÄR
FÖRSLAG PÅ LÄTTLÄST LITTERATUR
OCH
SMÅ INFORMATIONS FILMER SOM
FINNS PÅ YOUTUBE
www.kiup.se
[email protected]
08-524 870 90
www.bokus.com
[email protected]
040 – 35 21 00
www.books-on-demand.com
[email protected]
Telefon 0498 - 21 33 60
YOU TUBE
DIABETES TYP 1 – EN FILM OM LINN (4:32)
TYP 1 DIABETES – MIN DOTTER HAR FÅTT ….(1:52)
DIABETES TYP 1 – ROBINS LIV (2:26)
BARNDIABETES. wms. DET HÄR ÄR FILMEN OM EN
DIABETESDIAGNOS SOM BLEV EN BOK (3:21)
ÄLSKADE VAMPYR – OMLIVET MED ETT BARN MED
DIABETES TYP 1 -6 DELAR ,DAGBOK ,3KAP FÖRFATTAR UPPLÄST (30:59)
EN FILM OM BARNDIABETES- INTERVJU MED
J.LUDVIGSSON
E. ÖRTQVIST
G. VIKLUND (5;50)
FORSKAREN ANNELI SEPA – OM STRESS (1:27)
JOHNNYS SERIE
VARFÖR DÖR CELLERNA (2:14)
VAD INNNEBÄR DIABETES (4:41)
VAD ÄR KÄNNING (4:50)
VAD ÄR ETT DIABETESTEAM (4:47)
barndiabetesfonden.se
diabit.se
RÖDA FJÄDERN INSAMLINGEN
KAN GÖRA SKILLNAD
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards