Metopiron

advertisement
Dokumentnamn:
Läkemedel / Metopiron 250 mg / Kapsel
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Endokrinmedicinska kliniken
Mag-tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Hanna Vestala, specialistsjuksköterska medicin
Indikationer:
Dokumenttyp:
PM
Sökord:
Metopiron
Målgrupp:
Sjuksköterskor, avdelning 18
Giltig fr o m:
2015-05-30
Giltigt t o m:
2017-05-30
Godkänd av: (Namn, titel)
Bertil Ekman, överläkare endokrinologi
Elzbieta Partyka-Rut, specialistläkare
endokrinologi
Diarienummer:
HMC-2015-107
Behandling för patienter med Cushing’s syndrom. Hämmar
produktionen av glukokortikoider, såsom kortisol genom att
blockerara produktionen i binjurarna. Kan även användas för test av
hypofys-binjurebarksfunktion.
Egenskaper:
Ljust gula, opaka, mjuka kapslar.
ATC-kod:
V04CD01 Metapyron
Hantering:
Ska förvaras skyddade mot ljus och fukt.
Försiktighet:
Vid graviditet och amning, Addisons sjukdom. Levercirros,
hypotyreos, hypofysinsufficiens, hypertoni.
Hållbarhet efter
beredning:
Förvara i originalförpackning, använd inte efter passerat
utgångsdatum. Ska inte tas om färgen på kapslarna förändrats.
Dosering:
Startdos 250 mg x2-3. Dosen ökas efter svar till max 6 g per dag.
Bör tas tillsammans med exempelvis ett glas mjölk eller efter måltid
för att undvika illamående. Får ej tuggas.
Biverkningar:
Kan orsaka yrsel, dåsighet, trötthet, illamående, huvudvärk, lågt
blodtryck. Ovanliga biverkningar inkluderar bl.a. buksmärta,
hudutslag.
Observera:
Metopiron 250 mg är ett licenspreparat och licens finns på
endokrinsektionen. Vid behov av beställning kontaktar
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
Godkänt revideringen:
Dokumentnamn:
Läkemedel / Metopiron 250 mg / Kapsel
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Endokrinmedicinska kliniken
Mag-tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Hanna Vestala, specialistsjuksköterska medicin
Dokumenttyp:
PM
Sökord:
Metopiron
Målgrupp:
Sjuksköterskor, avdelning 18
Giltig fr o m:
2015-05-30
Giltigt t o m:
2017-05-30
Godkänd av: (Namn, titel)
Bertil Ekman, överläkare endokrinologi
Elzbieta Partyka-Rut, specialistläkare
endokrinologi
Diarienummer:
HMC-2015-107
läkemedelsansvarig sjuksköterska dr Ela Partyka Rut eller Bertil
Ekman.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
Godkänt revideringen:
Download