Jesus sa - Diakonia

advertisement
L: Ledare
H: Höger sida
V: Vänster sida
L:
H:
V:
Jesus sa: Välsignade vare de bekväma, för Gud har visat dem sin gunst.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L:
H:
V:
Jesus sa: Välsignade de som har bra pensionsförsäkringar, för Gud har visat
dem sin gunst.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L:
H:
V:
Jesus sa: De starka och mäktiga ska ärva jorden.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L:
H:
V:
Jesus sa: Välsignade vare vinnarna för de skall ärva allt.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L:
H:
V:
Jesus sa: Utmana inte den rådande ordningen, det är mot Guds vilja.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L:
H:
V:
Jesus sa: Se om ditt hus och om har du något kvar så ge en slant till de fattiga.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L:
H:
V:
Jesus sa: Gud är en gammal man som vill ha lugn och ro.
Så sa han inte!
Så sa vi!
L: Text: Matt 21:12-17
12Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden
för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, 13och han sade till dem:
”Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste.”
14Blinda och lytta kom fram till honom i templet, och han botade dem. 15När
översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen
ropade i templet: ”Hosianna Davids son”, blev de förargade 16och sade till honom: ”Hör du
vad de säger?” Jesus svarade: ”Ja, har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du
gjort till en lovsång åt dig?” 17Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och
stannade där över natten.
L:
Alla:
Jesus sa: Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Hur svårt är det inte för den som är rik att komma in i Guds rike.
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik
att komma in i Gudsrike.
Korsfäst!
L:
Jesus sa: Saliga de ödmjuka, för de skall ärva landet.
Alla:
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Saliga de som håller fred för de skall kallas Guds söner.
Korsfäst!
L:
Jesus sa: Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er
för min skull.
Korsfäst!
Alla:
L:
Alla:
Jesus sa: Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära
sina bekymmer.
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Ve er som är rika, ni har fått ut er glädje.
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Korsfäst!
L:
Alla:
Jesus sa: Ve er när alla berömmer er.
Korsfäst!
L:
Jesus sa: Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt
kors och följa mig.
Alla:
Korsfäst! Korsfäst! Korsfäst!
L: Herre, vi önskar att du sagt annat än det du sa.
A: Att du varit en annan än den du var.
L: Herre, du kunde blivit kung. Men du valde en annan väg.
A: Vi önskar att du passat bättre in i våra liv som vi lever dem.
L: Herre, ge oss ingen ro när vi borde störas.
A: Ge oss ingen vila i det som hotar att stelna.
L: Ge oss utmaning i det som måste utmanas.
A: Ge oss din närvaro i allt som behöver liv.
L: Ge oss din vila i det som är trött och slitet och behöver skapas om.
A: Vi lovar ditt heliga namn. AMEN
P&S 796 Innan gryningen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards