Styrelseordförande Sverker Martin-Löfs tal på SCAs

advertisement
Sverker Martin-Löfs bilder till stämmotalet på årsstämman 2015
Sverker Martin-Löf, Styrelseordförande
15 april 2015
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
1
Sverker Martin-Löf
Styrelseordförande
15 april 2015
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
2
SCAs utveckling 1977-2014
Miljarder SEK
1977
1988
2001
2007
2014
Tillväxt per år
1,3
21
76
81
1451)
14%
0,13
0,78
2,92
4,40
5,252)
11%
Omsättning
4,6
20,9
82,4
105,9
104,1
9%
Resultat före skatt3)
0,3
2,6
8,1
7,9
10,9
10%
16 000
21 000
42 000
50 000
44 000
Börsvärde
Utdelning, SEK per aktie
Antal anställda
1)
Baserat på dagens aktiekurs
Föreslagen utdelning
3) Exklusive jämförelsestörande poster
2)
15 april 2015
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
3
Förvärv och avyttringar 1977-2014
Miljarder SEK
- 1988
- 2001
- 2007
- 2014
Summa
-9,2
-59,0
-25,8
-24,2
-118,2
0,9
30,9
4,3
22,0
58,1
Netto förvärv/avyttr
-8,3
-28,1
-21,5
-2,2
-60,1
Antal transaktioner
10
99
36
26
171
Förvärv
Avyttringar
15 april 2015
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
4
Marknadskriser
Svarta
måndagen
1987
Asienkrisen +
Ryssland
1990
1995
Svenska
finanskrisen
15 april 2015
Finanskrisen
2000
IT-bubblan
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
2005
2010
2014
Eurokris
5
Totalavkastning
1 januari 2010 – 10 april 2015
260
Index
220
180
140
100
60
2010
2011
SCA B
15 april 2015
2012
Konkurrentindex
2013
2014
2015
OMX Stockholm 30
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
6
Förvärv och avyttringar 1977-2014
Miljarder SEK
Förvärv
Avyttringar
Netto förvärv/avyttr
Antal transaktioner
Förvärv:
Avyttringar:
15 april 2015
- 1988
-9,2
0,9
-8,3
10
Peaudouce,
Frankrike
Laakirchen,
Österrike
Italcarta, Italien
Edet, Sverige
Obbola, Sverige
- 2007
-25,8
4,3
-21,5
36
- 2001
-59,0
30,9
-28,1
99
- 2014
-24,2
22,0
- 2,2
26
Summa
-118,2
58,1
-60,1
171
GP AFH-tissue, USA
Encore, USA
Tuscarora, USA
PWA, Tyskland
Reedpack, Storbritannien
Danisco, Danmark
AM Paper, Storbritannien
Nicollet, Frankrike
Svetogorsk, Ryssland
Cochis, Italien
Prudhoe, Storbritannien
Vinda, Asien
P&G Tissue, Europa
Copamex, Mexico
Packaging, Kina
CHH Ti+PC, Australien,
Nya Zeeland
Drypers, Malaysia
Scaninge, Sverige
CartoInvest, Italien
GP Tissue, Europa
Vinda, Asien
Everbeauty, Asien
San Saglik, Turkiet
ProDescart, Brasilien
BÅKAB, Sverige
Finpapper, Europa
Non core PWA
Non core Reedp
Packaging, USA
Packaging, Europa+Kina
Laakirchen, Österrike
Aylesford, Storbritannien
Hygiene, Australien,
Nya Zeeland
Sverker Martin-Löfs tal på SCAs årsstämma 2015
Indien, egen investering
7
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards