10 i topp |

advertisement
10 i topp | Historiens mäktigaste indianhövdingar
numm
er
1
Geronimo (1829–1909)
Hämndlystnad ledde
till 30 år av massakrer
Sitting Bull [ca 1831–90]
2
Ledde indianerna till en historisk seger då
han krossade general Custer vid Little Bighorn.
Dog under mystiska omständigheter när
polisen skulle gripa den fredlige hövdingen.
Massakern på hans försvarslösa familj
tände ett brinnande hat hos Geronimo och
gjorde honom till en legendarisk hämnare.
3
Förlorade aldrig ett slag och blev aldrig tillfångatagen. Stod alltid fast vid sina principer.
Förlorade cirka hundra man år 1867 då han
inte visste att hans fiender hade fått nya vapen.
Cochise [1812–74]
4
Utkämpade en lång kamp mot Mexiko som
ville ta kontrollen över apachernas områden.
Gjorde Arizona till ett livsfarligt område för
civila – cirka 5 000 dog under elva års konflikt.
Pontiac [1720–69]
5
Försvarade Detroit-området i hela tre år tills de
brittiska styrkorna accepterade ett fredsaftal.
Vissa historiker anser att Pontiac inte
spelade någon stor roll i stiderna om Detroit.
Black Hawk [1767–1838]
6
Slogs på brittisk sida mot USA år 1812
och utnämndes till brigadgeneral.
Avskydde européernas brutala krigstaktik
så mycket att han drog sig ur kampen.
Red Cloud [1820–1909]
7
Åsamkade USA:s armé stora förluster, fick
regeringen att avsätta land till ett stort reservat.
Kämpade förgäves mot regeringen då den
svek sitt löfte och tog mark från indianerna.
Standing Bear [1834–1908]
8
Vann en viktig rättsprocess som gav
indianer samma rättigheter som de vita.
En tredjedel av hans folk dog av svält och sjukdomar innan han tog initiativ till rättsprocessen.
Tecumseh [1768–1813]
9
Stred på brittisk sida mot USA och ville
skapa en självständig indiansk stat.
Dödades i ett slag mot amerikanerna,
varefter hans indiankoalition splittrades.
Opechancanough [1554–1646]
10
Var en av de första hövdingar som tog upp
kampen mot de tidigaste vita nybyggarna.
Fick en död ovärdig en krigare; han blev
skjuten i ryggen under fångenskap.
Av Jesper rovsing
Crazy Horse [ca 1840–77]
I
maj 2011 skickade
amerikanska elitsoldater ett kodat meddelande från Pakistan till Vita
huset: ”Geronimo EKIA”.
Förkortningen stod för ”enemy killed in action – fienden
dödad i strid” och bekräftade
att målet – al-Qaida-­ledaren
Usama bin Ladin – hade dödats. ”Geronimo” var namnet på själva operationen.
Militärens val av namn på
operationen väckte både uppseende och ilska i vissa kretsar. Geronimo var en av de
mest kända indianhövdingarna och borde inte användas i
samband med terrorism, ansåg kritikerna.
Militären tyckte däremot
att namnvalet var perfekt.
Geronimo var inte bara en
fruktad krigare som låg bakom flera spektakulära massakrer – han var dessutom
känd för sin förmåga att undvika fienden.
Familjen dödades
Till skillnad från de flesta andra indianhövdingar gick Geronimo inte ut i strid för att
bekämpa vita nybyggare eller
den amerikanska militären.
Hans främsta drivkraft var
hans egen hämndlystnad.
År 1857 kom den 28-årige
Geronimo och de övriga
männen i hans apachestam
hem efter en tur till närmaste
by och möttes av en fruktansvärd syn: Mexikanska solda-
Denna PDF är endast för privat bruk och får inte kopieras till andra eller spridas via länkar på nätet (t.ex. via e-post eller på Facebook)
ter hade angripit deras läger
och massakrerat de försvarslösa indianerna. Geronimos
mor, hustru och tre barn
fanns bland de döda.
Enligt apachernas sedvänja
brände Geronimo upp familjens alla ägodelar och gav sig
ut i vildmarken för att sörja.
När han återvände var han
full av hämndlystnad.
Geronimo tog med sig 200
krigare och inledde jakten på
de mexikanska soldater som
mördat i stort sett hela hans
familj. Ingen vet om han fick
tag på de skyldiga, men s­ä­
kert är att Geronimo i 30 år
efter den dagen angrep och
dödade ett stort antal mexikanska soldater.
Det sägs att Geronimo fick
sitt namn efter den första
hämndaktionen. Egentligen
bar han det föga imponerande namnet Goyathlay (”han
som gäspar”), men det påstås
att de skräckslagna mexikanerna ropade på hjälp från
Sankt Hieronymus – ”San
Jerónimo” på spanska – och
att namnet därefter för alltid
kom att förknippas med Geronimo.
Fick respekt för de vita
När USA övertog stora territorier från Mexiko – däribland många områden som
tillhörde apacherna – vände
sig Geronimo även mot amerikanska soldater, nybyggare
och guldgrävare. I sin själv­
© Copyright Världens Historia/Bonnier Publications – www.varldenshistoria.se
Print: tre Status: 860 - Er PDFet Layout:cytRed.sek:np
I varje nummer rangordnar HISTORIA
de bästa, de största, de värsta eller de
minsta inom olika kategorier.
Amerikanska soldater tog
Geronimo tillfånga vid otaliga tillfällen – men
han rymde varenda gång.
scanpix/akg
Geronimo
biografi från år 1905 berättar
indiankrigaren att han så
småningom respekterade de
fredliga vita amerikanerna.
Men hatet till mexikanerna
slocknade aldrig:
”Jag har dödat många mexikaner. Jag vet inte hur
många, för jag räknade dem
aldrig. Vissa av dem var inte
värda att räknas. Det är länge
sedan nu, men jag tycker
fortfarande inte om mexikanerna. De har alltid varit
lömska och elaka mot mig”,
berättade han.
Geronimos angrepp mot
nybyggarna ledde till att den
amerikanska militären började jaga honom. Men trots att
han greps av soldater flera
gånger lyckades han alltid
rymma. En gång rymde han
från ett reservat i Arizona
och dödade 14 amerikaner
och 600 mexikaner under
flykten.
Vid det laget var Geronimo ökänd och de vita kallade
Geronimo var ökänd
och kallades ”den
ondaste indian som
någonsin funnits”.
honom ”den ondaste indian
som någonsin funnits”. Åttatusen amerikanska och mexikanska soldater jagade honom, men otroligt nog lyckades Geronimo och hans lilla
grupp om 38 män, kvinnor
och barn komma undan gång
på gång.
■ Berömd
för
sitt mod och sin rådighet,
och fruktad för sin okuvliga hämndlystnad.
■ Legendarisk för sin
förmåga att komma undan tusentals förföljare.
■ Respekterad för sitt
mod, som bl.a. inspirerade USA:s fallskärmssoldater att ropa ”Geronimo!” när de hoppade.
Hövdingen blev sliten
Geronimo blev i synnerhet
känd för sin effektiva gerillataktik och var fruktad för sitt
legendariska mod; han backade aldrig, hur överlägsen
fienden än var. Det finns
många historier om hur Geronimo på ett nästan överjordiskt sätt angrep och undkom
sina förföljare.
De flesta av berättelserna
bygger troligtvis mer på myter än på historiska fakta,
men de visar ändå hur fruktad den legendariske indianhövdingen var.
Geronimo blev emellertid
sliten efter alla år på flykt,
polfoto
St y r kor
och år 1886 gav den utmattade hövdingen upp efter nästan 30 års kamp.
Sina sista år levde den en
gång så fruktade krigaren
som en fredlig, nykristen
man, men under ytan brann
fortfarande ungdomens törst
efter hämnd. När han låg på
sin dödsbädd, 80 år gammal
och svårt sjuk i lunginflam-
Sva gh e t
■ Tog ti
ll sig
fiendens
reli
övergav s gion och
in egen tr
o.
■ Fick in
te sin öns
kan
om att bli
begravd i
sin
hemtrakt
uppfylld,
utan
begravde
sp
gård för k å en kyrkorigsfånga
r.
■ Gav u
pp sin ka
mp
mot fiend
en.
mation, lär Geronimos sista
ord ha varit: ”Jag skulle aldrig
ha gett upp. Jag skulle ha
kämpat tills jag var den siste
överlevande!”
Rösta på din egen favorit
Håller du med om de val vi har gjort här på
Världens Historia? Tyck till på vår hemsida!
●
varldenshistoria.se/tioitopp
Världens Historia 4 • 2013
Denna PDF är endast för privat bruk och får inte kopieras till andra eller spridas via länkar på nätet (t.ex. via e-post eller på Facebook)
er
77
© Copyright Världens Historia/Bonnier Publications – www.varldenshistoria.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards