Första världskriget Konskvenser

advertisement
Första världskriget
Konsekvenser
Revolution i Tyskland
Tyska folket hade blivit lovade en seger
Tyska folket kände sig besvikna och lurade av sin egen
ledning
Befolkningen demonstrerade mot sin egen regering
Vilhelm II flyr landet - Nederländerna
Versaillesfreden
Fredsförhandlingen sker år 1919
Tyskland fick inte vara med under fredsförhandlingen
Tyskland tvingas att ta på sig skulden för kriget
Tyskland straff blir följande:
Betala ett stort krigsskadestånd 132 miljarder guldmark
Avrusta sin arme på soldater och vapen
Fick endast ha 100000 soldater
Förlorade land och fick lämna ifrån sig alla sin kolonier
Rhenområdet blir ett neutralt område, viktigt område för kol- och stålindustri.
Europa ritas om
Tyskland krossas som stormakt i Europa
Österrike-Ungern delas och blir två länder
Balkan blir ett land , Jugoslavien
Många länder uppkommer och gränser ritas om i
Europa, T ex Finland och Polen
Uppstår många konflikter i de nybildade länderna,
Finland och Ryssland. Hur man skulle styra länder, t ex
kommunism eller demokrati.
Motrevolution i Ryssland
Inbördeskrig i Ryssland
De vita och röda krigade mot varandra och vem som
skulle styra landet
De vita fick hjälp av Japan, USA, Frankrike och
Storbritannien. De röda vinner ändå!
Kommunister de röda och de vita är de som är
motståndare till kommunismen och vill ha ett
demokratisk styre av Ryssland.
Framsteg
Stora framsteg inom sjukvården, läkarna hade många
soldater att ”träna” på.
Eftersom kvinnorna hade förvärvsarbetat fick det även
mer ”makt” i samhället
År 1928 fick kvinnor rösträtt i Storbritannien och år
1921 i Sverige.
NF, nationernas förbund som arbetade för fred i
Europa. Föregångare till FN. NF avvecklades när andra
världskriget startade. Woodrow Wilson
Suffragetterna
Kvinnoorganisation som leddes av Emmeline
Pankhurst
Emmeline Pankhurst dog för sin övertygelse och
kvinnors rätt i samhället, slängde sig framför kungens
häst.
Arbetade för att kvinnor i Storbritannien skulle få
fullständiga medborgliga rättigheter
Brittiska kvinnorna fick rösträtt år 1928
Nedrustning, upprustning och
kapprustning
Nedrustning: Önskan var att länderna i Europa skulle
avveckla sina arméer för att kunna bevara freden. De
nordiska länderna nedrustade frivilligt och Tyskland
tvingades till detta.
Upprustning: Storbritannien, Frankrike t ex tillverkade
mer vapen och skaffade sig större arméer.
Kapprustning: Tävlade vem som hade största arméerna
och mest och bäst vapen.
Vem vann?!
Ingen var vinnare i detta krig alla var förlorare
Förlusterna under kriget var så stora så det skulle kunna
jämföras med att hela Sveriges befolkning skulle dö under
en fyraårsperiod. Ca 10 miljoner.
En hel generation 20åriga män dog under första världskriget
Soldaterna hade psykiska men för livet
Handikappade, förlorade kroppsdelar, blinda och
brännskadade
Många hus i städerna i Europa låg i ruiner.
Download