46 221 Netto 669 480 688 711 -19 231 974 866 1 018 421

advertisement
Delår 2 2007 januari – augusti
Periodbudget
Periodutfall
Resultat
Årsbudget Prognos
Resultat
-300 798
-328 499
27 701
-490 311
2 666
Kostnad 970 278
1 017 210
-46 932
1 465 177 1 511 398 -46 221
Netto
688 711
-19 231
974 866
Intäkt
669 480
-492 977
1 018 421 -43 555
Justerat icke budgeterade löneökningar
Varav
Budget 2007
Utfall 0708 Utfall 0608
Årsprognos Resultat
Regionvård
Helikopter
Sjukresor
100 181
4 177
8 642
84 151
3 254
5 232
76 608
2 474
5 410
120 257 -20 076
5 081
-904
8 700
-58
Kostnad receptförskrivna läkemedel
121 251
80 500
78 126
120 250 1 001
Övriga läkemedel
19 960
18 732
14 077
28 915
-8 955
Labkostnader
Labintäkter
36 329
-30 883
26 019
-19 100
25 769
-19 469
38 530
-30 633
-2 201
-250
Personalkostnader exkl utbkstnd (justerat icke budgeterade löneökningar)
687 457
453 889 438 630
Hyrpersonal
0
12 619 10 724
Konsulter
7 612
7 941
7 324
671 828 5 629
17 052 -17 052
10 998 -3 386
Klinik
Budget delår Utfall delår
Avvikelse
Årsbudget
Årsprognos
Resultat
Intäkter
Kostnader
-4078
52 931
-6 648
47 467
2 570
5 464
-6 116
79 553
-6 604
68 738
488
10 815
Netto
48 853
40 819
8 034
73 437
62 134
11 303
Stab och nämnd
Planeringsenhet Vård
Kostnader
2 487
2 374
113
3 731
3 647
84
Netto
2 487
2 374
113
3 731
3 647
84
Intäkter
Kostnader
-1 466
17 453
-2 240
18 369
774
-916
-2 383
25 822
-2 744
27 039
361
-1 217
Netto
15 987
16 129
-142
23 439
24 295
-856
Intäkter
Kostnader
-3 657
23 434
-3 958
27 142
301
-3 708
-5 925
35 066
-6 075
40 607
150
-5 541
Netto
19 777
23 184
-3 407
29 141
34 532
-5 391
Intäkter
Kostnader
-35 093
53 181
-32 811
50 119
-2 282
3 062
-53 121
79 829
-50 380
77 088
-2 741
2 741
Netto
18 088
17 308
780
26 708
26 708
0
Barnklinik
Ortopedklinik
Tandvård
Klinik
Budget delår Utfall delår
Avvikelse
Årsbudget
Årsprognos
Resultat
Intäkter
Kostnader
-58 074
163 336
-245
3 885
-87 110
242 952
-86 858
242 072
-252
880
Netto
105 262 101 622 3 640
155 842 155 214 628
Intäkter
Kostnader
-7 360
24 826
-7 826
25 880
466
-1 054
-11 320
37 081
-11 810
38 570
490
-1 489
Netto
17 466
18 054
-588
25 761
26 760
-999
Intäkter
Kostnader
-24 110
91 651
-23 674
98 406
-436
-6 755
-36 700
135 432
-37 098
144 701
398
-9 269
Netto
67 541
74 732
-7 191
98 732
107 603 -8 871
-16 551
117 465
Försörjning
-57 829
159 451
Infektionsklinik
Medicinklinik
Primärvård beställare
Intäkter
Kostnader
-10 257
77 836
-11 222
77 854
965
-18
-16 100
116 750
451
-715
Netto
67 579
66 632
947
100 650 100 914 -264
Primärvård utförare (Vårdcentraler)
Intäkter
Kostnader
-68 490
70 720
-69 566
74 390
1 076
-3 670
-103 807
103 807
-104 858
109 938
1 051
-6 131
Netto
2 230
4 824
-2 594
0
5 080
-5 080
Klinik
Budget delår Utfall delår
Avvikelse
Årsbudget
Årsprognos
Resultat
Intäkter
Kostnader
-2 195
44 524
-2 375
44 270
180
254
-3 381
67 766
-3 498
67 883
117
-117
Netto
42 329
41 895
434
64 385
64 385
0
Intäkter
Kostnader
-2 991
46 394
-3 784
49 043
793
-2 649
-4 497
70 040
-5 670
71 853
1 173
-1 813
Netto
43 403
45 259
-1 856
65 543
66 183
-640
Intäkter
Kostnader
-811
19 958
-834
21 358
23
-1 400
-1 218
31 783
-1 310
32 798
92
-1 015
Netto
19 147
20 524
-1 377
30 565
31 488
-923
Intäkter
Kostnader
-920
6 385
-1 028
6 539
108
-154
-1 400
9 562
-1 613
9 860
213
-298
Netto
5 465
5 511
-46
8 162
8 247
-85
Intäkter
Kostnader
-743
4 881
-713
5 213
-30
-332
-1 155
7 312
-1 190
8 225
35
-913
Netto
4 138
4 500
-362
6 157
7 035
-878
Psykiatri
HabRehab
Röntgenklinik
Ögonklinik
Öronklinik
Klinik
Budget delår Utfall delår
Avvikelse
Årsbudget
Årsprognos
Resultat
Kirurgklinik inkl onkologen
Intäkter
Kostnader
-5 381
36 870
-6 195
45 087
814
-8 217
-8 775
54 951
-8 270
67 620
-505
-12 669
Netto
31 489
38 892
-7 403
46 176
59 350
-13 174
Intäkter
Kostnader
-2 887
23 572
-3 353
24 962
466
-1 390
-4 610
34 541
-5 620
36 707
1 010
-2 166
Netto
20 685
21 609
-924
29 931
31 087
-1 156
Kvinnoklinik
OP/IVA inkl sterilcentralen
Intäkter
Kostnader
-130
52 333
-359
55 409
229
-3 076
-195
78 324
-530
82 707
335
-4 383
Netto
52 203
55 050
-2 847
78 129
82 177
-4 048
Intäkter
Kostnader
-4 197
12 643
-3 388
12 827
-809
-184
-6 650
18 424
-6 650
17 792
0
632
Netto
8 446
9 439
-993
11 774
11 142
632
Verksamhet netto
Intäkter
Kostnader
591 242 605 662 -14 420
876 263 899 781 -23 518
-232 840
824 082
-354 463 -357 329 2 866
1 230 726 1 257 110 -26 384
Akutmottagning
Justering ej budgeterade löneökningar
-237 802
843 464
4 962
-19 382
Download