Bilaga B - Being in the world

advertisement
CV.
Kate Larson född 1961 i Stockholm, bosatt på södra Öland.
Högskoleexamen: 2002, teoretisk filosofi.
Doktorsexamen: 2009, teoretisk filosofi, ”Everything important is to do with passion” –
Iris Murdoch’s Concept of Love and its Platonic Origin. Handledare: Sören Stenlund,
professor emeritus, teoretisk filosofi, Uppsala universitet.
Högskolelektor vid Södertörns högskola, institution för kultur och kommunikation.
Skönlitterär debut 1986 (Flampunkten, roman, Alba). Initiativtagare till och verksam vid
Bokförlaget Lejd sedan 1998. Kulturskribent.
Publikationer:
Skönlitterära verk
Flampunkten, roman (Alba) 1986
Replik till Johannes, roman (Fischer & Rye) 1989
Odaliskens Leende, roman (Bokförlaget A) 1991
Den glömda natten, roman (BonnierAlba) 1993
Himlen över platsen, noveller (Bokförlaget Lejd) 1998
Den stora fisken, prosa (Bokförlaget Lejd) 2002
Om vänskap, essä, tillsammans med Anna-Karin Palm (Bokförlaget Lejd) 2007
Trängsel, prosa (Bokförlaget Lejd ) 2010
Akademiska publikationer (bokform)
Djup och svindel – Om Gaston Bachelard och den litterära bildens tillblivelse” i Jung
och Litteraturen , Natur och Kultur, 1998.
“Iris Murdoch´s Concept of Love”, Philosophical Aspects on Emotions (red. Åsa
Carlsson) Thales jan. 2005.
“Iris Murdoch’s Naturalism“, Science a Challenge for Philosophy, Peter LangGmbH,
Frankfurt an Main 2006
“Om att inte lämna saker ifred – Ett lyckligt filosoferande”, Tankar – tillägnade Sören
Stenlund , Uppsala Philosophical Studies, 2008
”Everything important is to do with passion” – Iris Murdoch’s Concept of Love and its
Platonic Origin. Avhandling, Uppsala Universitet, 2009.
Översättningar
David Rosen: Depression och skapande (från engelskan Transforming Depression)
Stockholm, Natur och Kultur 2000.
Iris Murdoch ”The Sovereignty of Good over other Concepts” till svenskan ”Det godas
supremati över andra begrepp” i Att läsa Platon, Brutus Östlings Bokförlag, 2007.
Artiklar (i urval):
”Drömmen är starkare än erfarenheten” (om Gaston Bachelard), Svenska Dagbladet:
Under strecket, 26/6-97.
”Kärlek är den ytterst svåra insikten om att något annat än det egna jaget är verkligt”
(om Iris Murdoch), Svenska Dagbladet: Under strecket, 9/8-98.
”Bachelard – adjektivets lycklige filosof”, Svenska Dagbladet: Under strecket, 1/7-00.
”Endast i tomrummet kan tron ta plats” essä om Simone Weil i Axess nr 8/ 2002.
“Drömmens indicier – Wittgenstein om Freud, psykoanalys och drömsymbolik” i Valör
(Konstvetenskapliga studier) nr 2-3 2003.
“Eros är en stor demon – Iris Murdochs kärleksbegrepp” i Filosofisk Tidskrift nr 2/ maj
2005.
”Filosofi med kroppen som insats – Simone Weil 100 år.” Svenska Dagbladet: Under
strecket, 3/2-09.
”För Platon var filosoferandet ett risktagande.” Svenska Dagbladet: Under strecket,
15/10-09.
”Det korta uppehåll mellan impuls och handling, där en tanke kommer in” – Simone
Weil om avskildhetens betydelse, Svensk teologisk kvartalsskrift, 2009.
”På sin ö sökte Folke Dahlberg det rena seendet.” Svenska Dagbladet: Under Strecket,
13/10 -10.
”Om uppmärksamhetens betydelse.” Tidskriften Balder nr. 3-4 2010.
”Ett grönt kaos.” Tidskriften Balder nr 2 2011.
”Naturen älskar att dölja sig.” Tidskriften Divan nr 1-2 2011.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards