Daglig verksamhet LSS
Är ditt mål anställning?
Då ska du välja att delta i Iris verksamhet. Vi stödjer dig till och i arbete.
När du deltar i Iris verksamhet går du till jobbet. Du har ett arbetsschema, är
med och planerar verksamheten, deltar i möten och har friskvård precis som på
ett vanligt arbete. Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsplats.
Du kommer att upptäcka vad du är bra på och vad du tycker är roligt och intressant. Du får lära dig om olika yrken och hur man kan studera vidare. På jobbklubben utbyter vi erfarenheter. Vi välkomnar gäster från företag och besöker
andra arbetsplatser.
När du har förberett dig, är det dags för praktik! Med vårt stöd får du en plats
där du kan utvecklas, trivas och möta arbetskamrater. Under praktiken har
vi nära kontakt och när du fått en anställning fortsätter vi att hålla kontakten
under det första året.
Tillgänglighet och kompetens
För oss på Iris är det viktigt att vår verksamhet är tillgänglig så du kan vara delaktig.
Det innebär bland annat att vi har språkstödjande arbetssätt, interkulturell kompetens
samt personal som kommunicerar på teckenspråk för döva/gravt hörselskadade.
Vi har även specialistkompetens inom NPF, psykisk ohälsa, generella inlärningssvårigheter, döv/hörselnedsättning, synnedsättningar, läs-och skrivsvårigheter.
Besök vår hemsida och ta del av vår presentation på teckenspråk
www.iris.se/utbildningar/daglig-verksamhet-lss/
Iris interna verksamhet
Målet är att förbereda sig för praktik/anställning. Verksamheten är produktions- och
arbetsinriktad med meningsfulla och på arbetsmarknaden efterfrågade arbetsuppgifter.
Vi arbetar med Learning by doing – att lära sig genom att göra. Arbetet är upplagt med
olika avdelningar som:
•
•
•
•
•
•
Order & Försäljning
Produktion & Montering
Material
Gods, packning & lager
Ekonomi & Fakturering
Kök
Exempel på arbetsuppgifter är legoarbeten som vi hämtar från lokala företag som montering, paketering, datorarbete med flera samt produkter och tjänster som tillverkas
eller utförs åt ideella företag, bistånds- och hjälporganisationer.
Iris externa platser
•
•
•
Förberedelser och aktiviteter inför extern arbetsplats
Matchning mot arbetsplats
Genomförande av daglig verksamhet på extern arbetsplats
Iris Kombo
Du kan kombinera din dagliga verksamhet med jobbaktiviteter i Iris verksamhet och en
extern plats
Föreståndare
Gina Magnusson
Iris Hadar AB
Kungsgatan 6, 702 11 Örebro
Tel: 073-520 66 33
Telefontider: 08 - 16
E-post: [email protected]
Karin Granlund
Iris Hadar AB
Kungsgatan 6, 702 11 Örebro
Daglig verksamhet LSS
TI
RVI
Den här symbolen betyder att utföraren är godkänd av Örebro kommun.
ÖREBRO
 KOMMUN 
G
A
Tel: 073-520 66 34 (endast sms)
E-post: [email protected]
CE
SE
Kontaktuppgifter
RAN
Iris Sverige är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet på fler
än 70 orter i Sverige. Iris Sverige omfattar dotterbolagen Iris Hadar och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker individen på väg
mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället. www.iris.se