Grundläggande Moduler

advertisement
Iris FUNKA
− för att alla ska lyckas!
Klara utbildningen och arbetet med rätt
stöd och alternativa verktyg
Evalena Habel och Lisa Gustafsson från Iris
Iris FUNKA-tjänster
Historik och nuläge
- Utbildning och arbete tillgängligt för alla!
- Arbetsmarknadsutbildning, Yrkeshögskola, Arbetsplatser
Specialistkompetens
- Specialpedagoger
- Arbetsterapeuter
- IKT-pedagoger
- Beteendevetare
Metod
Supported Education och Supported Employment
Mål
Hållbara resultat för individ och samhälle
Målgrupper
•
•
•
•
•
•
Neuropsykiatriska funktionsvariationer
Psykisk ohälsa
Dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter
Synnedsättning
Hörselnedsättning
Rörelsenedsättning
Den här killen går en vård- och
omsorgsutbildning
Vanligaste utmaningarna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läsa och skriva
Planera och organisera
Prioritera
Komma igång
Hålla fokus
Följa instruktioner
Komma ihåg
Motivation
Komma i tid
Känslighet för yttre stimuli
Individanpassning utifrån behov
Steg 1
Analys och bedömning
av behov
Steg 2
Förberedande insatser
Steg 3
Stöd på utbildning
eller arbetsplats
Så här arbetar vi - Steg 1
Analys av utbildning/arbetsplats
o
o
o
o
o
o
o
o
Utbildningens mål
Krav på förkunskaper
Utformning av lokaler
Pedagogiskt miljö
Teknisk miljö
Ergonomisk miljö
Utrustning och verktyg
Läromedel/Arbetsmaterial
Bedömning av individens förutsättningar
o
o
o
o
o
Förkunskaper
Datorkunskap
Erfarenhet av alternativa verktyg
Lärstil och studiestrategier
Behov av tekniska- och
alternativa verktyg
o Behov av pedagogiskt stöd
o Lyft fram styrkor
Så här arbetar vi - Steg 2
Förberedande insatser
o
o
o
o
o
o
Utprovning av alternativa verktyg
Utbildning på alternativa verktyg
Vid behov datorutbildning
Träffa pedagogiska stödpersonen
Besöka skolan/arbetsplatsen
Öva!
Så här arbetar vi - steg 3
Stöd under utbildning/arbete
o Information/stöd till
lärare/arbetsgivare
o Bemötandeutbildning
o Ergonomiska anpassningar
o Pedagogiska anpassningar
o Pedagogiska stödinsatser
o Stöd med alternativa verktyg
Tekniska- och alternativa verktyg
• Dator med talsyntes för uppläsning av text
Rättstavning, Ordprediktion, Ordlista
• Anteckningshjälpmedel
Smartpen, fickminne, iPad
• Påminnelsehjälpmedel
Smartphone
• Ljudförstärkning
• Appar
Anpassningar på utbildning och arbetsplats
På arbets- och studieplatsen:
• Avgränsa med skärmar/eget rum
• Checklistor
• Förenklade lathundar
• Instruktioner med bildstöd
För arbetsledare och lärare:
• Planera veckovis/schemaplanering
• Mejla ut agenda före mötet
• Berätta om förändringar i god tid
• Planera in pauser
• Tydlighet
Pedagogiska stödinsatser för deltagaren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planera och Prioritera
Skapa ordning & reda
Påminnelser
Förenkla information/kommunikation
Stötta vid teknikproblem
Handledning vid Rapportskrivning
Gör en sak i taget
Ta pauser
Säg till när du inte förstår
Be om hjälp
Förstärk det som fungerar.
När det inte fungerar - prova nya strategier
eller kompensera för svårigheten
TACK!
Lisa Gustafsson
08-39 92 24
[email protected]
Evalena Habel
08-39 94 71
[email protected]
Download