Grundläggande vuxenutbildning för personer med

advertisement
Grundläggande vuxenutbildning för
personer med funktionsnedsättning
Grundläggande vuxenutbildning är till för personer som saknar
grundskolekompetens i ett eller flera ämnen. Vi erbjuder personer
med olika funktionsnedsättningar, som till exempel syn- eller
hörselnedsättning, möjlighet att läsa grundläggande vuxenutbildning. Genom att förmedla kunskaper och stödja våra elever kan vi
hjälpa dem på vägen att verka och arbeta i samhället. De individuella målen med studierna kan variera: högre studier, jobb eller
personlig utveckling.
Personer med funktionsnedsättning
Vår kompetens ligger i att arbeta med
personer med olika funktonsnedsättningar, framför allt syn- eller hörselnedsättning.
För personer med synnedsättning
Den som har en grav synnedsättning eller
är blind har stora krav på anpassning av
sin studieplats och sina hjälpmedel. Vi
arbetar med anpassat studiematerial
samt hjälpmedel såsom förstoringsprogram, talsyntes, punktskrift och utbildar
samt tränar i att hantera dem. Vi utvecklar och övar in studieteknik med de studiehjälpmedel personen behöver.
För personer med hörselnedsättning
Vi arbetar i små grupper i anpassade
lokaler och erbjuder en god ljudmiljö för kursdeltagare med hörselnedsättning. Vi
erbjuder ett digitalt hörselhjälpmedel som fungerar för alla med eller utan hörapparat. Hjälpmedlet är anpassat för alla typer av hörapparater.
Pedagogiskt förhållningssätt
Vår utgångspunkt är att alla människor har en inneboende kreativitet och möjlighet
att ta ansvar för sitt eget kunskapssökande. Ett gott självförtroende är grunden för
motivation och förmåga till ett aktivt deltagande i den egna inlärningen. Med insikt
i detta arbetar vi metodiskt och aktivt för att stärka kursdeltagarens självförtroende. Gruppkänsla, tolerans, humor, värme och tillit är nyckelord i klassrummet.
Kursort
Antagningsform
Malmö
Successivt intag
För mer information
För mer information om hela vår verksamhet: www.iris.se
Iris Sverige är en ledande tjänsteleverantör inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet. Koncernen har verksamhet på
fler än 70 orter i Sverige. Iris Sverige omfattar dotterbolagen Iris Hadar och Competens. Vi erbjuder tjänster som stärker individen
på väg mot ny och egen försörjning. På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället.
© Iris Hadar AB november 2015
Sylvia Tyrén, Ansvarig för Grundläggande vuxenutbildning
Iris Hadar AB, Hjulhamnsgatan 3B, 211 34 Malmö
Telefon 040-630 35 89, mobil 076-539 89 50
Växel 08-39 92 00
E-post [email protected]
Download