VAD ÄR IRIS UTVECKLINGSCENTER?

advertisement
VAD ÄR IRIS UTVECKLINGSCENTER?
Iris Utvecklingscenter har sedan 1986 bedrivit vård och behandling för människor med olika former
av missbruk/beroende och psykisk ohälsa. Vi har mött och behandlat över 2000 klienter, en samlad
erfarenhet som är unik inom våra områden.
Vi är och har alltid varit entreprenörer inom vårt område – viljan att förändra, utveckla, att alltid
erbjuda högsta kvalitet är faktorer som ger energi och resultat för våra klienter och energi och
motivation för våra medarbetare. Vi drivs av en vilja att möta den enskilde klienten med möjligheter,
respekt och värme. Vi drivs också av att aktivt bidra till utveckling av vård och behandling inom våra
områden – missbruk och psykisk ohälsa – i Sverige. Vi strävar efter att ge våra klienter verktyg och
skapa sig förutsättningar för ett värdigt liv – som varar över tid.
Vi följer senaste forskning och metodutveckling, vi satsar på att utbilda och utveckla våra medarbetare och vi söker kontinuerligt nya former för att förbättra vår behandling och vårt samlade
erbjudande.
Vi har idag flera enheter med över 100 vårdplatser. Vi bedriver också eftervård kopplade till våra
olika enheter.
Varje enskild behandling är speciellt anpassad för varje klients unika behov.
VÅR BEHANDLING VILAR PÅ FYRA BESTÅNDSDELAR:
• DEN TERAPEUTISKA ALLIANSEN
Varje klient har en dedikerad, kompetent samtalsterapeut som följer hen genom hela behandlingen.
Ett fundament i behandlingen.
• MISSBRUK / BEROENDE – ”KROPPENS KEMI”
Vi hjälper våra klienter att förstå mekanismer kring beroende och missbruk samt ger verktyg för ett
liv utan destruktiva beroenden. Vi har också 30 års erfarenhet av att hjälpa människor ur beroende/
missbruk av olika former av läkemedel och psykofarmaka.
• MEDVETEN NÄRVARO / MINDFULNESS
Medveten närvaro, eller mindfulness, är effektivt för att möta olika former av psykisk ohälsa och missbruks-/beroendeproblematik. Inom Iris Utvecklingscenter är vi pionjärer i att arbeta med medveten
närvaro för att aktivera dina sinnen i en trädgårdsmiljö – Grön Hälsa.
• ESTETIK OCH MILJÖ
Vi har under alla år satsat mycket på miljön och estetiken på våra enheter då vi vet att detta är
läkande. En vacker miljö aktiverar vår kreativitet. Estetiken i miljön omfattar också ett varmt, respektfullt och personligt bemötande av varje enskild klient. För oss är estetiken i den fysiska och
psykiska miljön en av hörnstenarna i behandlingen.
Vi följer kontinuerligt upp samtliga våra behandlingar, från såväl klient som uppdragsgivare, och får
mycket god återkoppling på innehåll och kvalitet i våra behandlingar.
KONTAKT
Iris Utvecklingscenter Ab
Västra Storgatan 1
553 15 Jönköping
t 0392 375 00
f 0392 375 48
www.irisuc.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards