Samhällsekonomi
Arbetsområdet samhällsekonomi under .11 för 9A Vi kommer att kommer att varva med
genomgångar och gruppuppgifter, enskilda uppgifter där du får möjlighet att visa vad du
kan. Vi kommer även att se på korta filminslag som har anknytning till ämnet.
Syfte
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall:
 ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och
kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som
globalt.

kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, granska
och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och opinionsbildare samt
redovisa resultatet.
Mål/ Kriterier för betyget E

Du ska känna till de ekonomiska systemen (marknadsekonomi, planekonomi och
blandekonomi) och det ekonomiska kretsloppet med dess områden (Ex. hushåll,
banker). Exempel: Varifrån kommer bankens pengar?

Du ska känna till och kunna föra en diskussion om hur det ekonomiska systemet
påverkar både samhället och individen. Exempel: Hur påverkas min familj av att
riksbanken höjer eller sänker räntan?

Du ska känna till och förstå de fyra produktionsfaktorerna. Exempel: Vad behövs för
att tillverka en bil?

Du ska kunna förklara hur det ekonomiska systemet ser ut i Sverige. Exempel: Vad
händer med de pengar vi betalar i skatt?

Du ska kunna förstå och kunna förklara vilka uppgifter olika institutioner har i
samhällsekonomin. Exempel: Varför behöver vi banker?

Du ska kunna förstå viktiga begrepp inom ekonomin och kunna använda dem i rätt
sammanhang. Exempel: Vad mäter man med inflation?

Förstå samband i den globala ekonomin. Exempel: Hur påverkar vår livsstil andra

länder?

Kriterier för betyget C

Du ska kunna jämföra och se skillnaderna mellan de olika politiska systemen
(marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi) samt förstå vad som
påverkar det ekonomiska kretsloppet och dess områden (Ex. hushåll och banker).
Exempel: Hur kan du se att vi inte har planekonomi i Sverige?

Du ska kunna dra egna slutsatser om hur ekonomiska skeenden påverkar både
samhället och individen. Exempel: När är det bäst för mig att låna pengar?

Du ska kunna se och förklara sambanden mellan de olika produktionsfaktorerna.
Exempel: Varför tillverkar vi lastbilar i Sverige istället för T-shirts?

Du ska kunna analysera det svenska ekonomiska systemet och ge förklaringar hur
det fungerar på olika nivåer (hushåll, företag, stat). Exempel: Till vad går våra
skattepengar, Varför?

Förstå vad välstånd är och hur det växer fram. Exempel: I Sverige lever vi i välstånd, hur
ser vi det?
Kriterier för betyget A

Du ska känna till och kunna föra en diskussion om hur det ekonomiska systemet
påverkar både samhället och individen. Exempel: Hur påverkas min familj av att
riksbanken höjer räntan eller sänker den? Du ska kunna sätta dig in i hur andra kan påverkas
och känna förståelse för dem.

Du ska kunna förstå och förklara vad som händer om man ändrar i någon av
produktionsfaktorerna. Exempel: Vad händer med ekonomin om alla struntar i att gå i
skolan?

Du ska kunna visa att du förstår de olika ekonomiska institutionernas funktion
samt hur de samverkar i samhället. Du ska även kunna argumentera över hur detta
påverkar den enskilda människan. Exempel: Varför ska jag bry mig om aktiebörsen går
upp eller ner?

Du ska kunna reflektera och argumentera hur du som människa är en del av
samhällsekonomin och hur du kan påverka den. Exempel: Vad blir effekten om alla
köper tröjor tillverkade i Sverige istället för att de är tillverkade i andra länder?

Reflektera över olika typer av välstånd och hur de uttrycks. Exempel: Hur skulle
världens resurser påverkas om alla skulle leva som vi gör i Sverige?
Viktiga institutioner/aktörer inom samhällsekonomi
Börsen
Fackföreningar
Hushåll
Kommun/landsting
Multinationella Företag
Riksbanken
Staten
Världsbanken
Viktiga begrepp inom samhällsekonomin.
Aktie
Amortering
BNP/HDI
Brutto/netto
Disponibel inkomst
Ekonomiskt kretslopp
Export/import
Fackförening/arbetsgivarförening
Frihandel
Inflation/deflation
Jämviktspris
Kartell
Konjunktur
Konkurrens
Marknad
Monopol/Oligopol
Offentlig/privat sektor
Producent/Konsument
Ränta
Skatt
Strejk/lockout
Tull
Valuta
Utbud/efterfråga
Hoppas på ett gott lärande!
Lycka till! Agnetha 
Måndag
Introduktion av begrepp,
genomgång av kretsloppet.
Fördjuningsuppgifter kring
kretsloppet som du jobbar med
tillsammans med en kamrat
Tisdag
.Hemarbete : läsa igenom och
besvara frågor i läroboken sid.
Påbörja din fördjupning.
Sök och sammanställ fakta så
att du kan fortsätta och göra
klart din fördjupning under
onsdagen.
Läxa valda delar av text i
läroboken. Träna på
kretsloppet så att du kan
detta. Du ska följa
ekonominyheter hela
veckan(TV-nyheter) samt
ta fram en tidningsartikel
som handlar om ekonomi.
Du ska vara beredd att
diskutera och ställa frågor
kring dessa nyheter.
Inläsning av fakta i lärobok.
Onsdag
Torsdag
Fredag
Konjunkturer: hur fungerar
det? Marknadskrafter och hur
de fungerar.
Finanssektorn: vad är det och
hur fungerar den?
Enskilda fördjupningar
Ekonomiska system, film och
genomgångar, och utveckling
”Framtidsfrågor”
Redovisning av
fördjupningsuppgifter
Inläsning av dagens arbete.
Redovisningar. Skriftligt prov
och diskussioner.
Utvärdering och
sammanfattning
Läs på inför prov och
redovisningar
Många nya ord tar tid att lära. Du blir mer beredd att lära dig
om du redan innan undervisningen börjar har en bild av vad
vi ska lära under vår vecka. Tipset är att du läser snabbt
igenom i Digilär ”Samhällsresurser och fördelning”
Du kommer att få tid att läsa under en del av våra
lektioner. Jag kommer att gå igenom det viktigaste
och göra sammanfattningar.
Du kommer att jobba med en fördjupningsuppgift som
jag vill se några av er göra inför hela klassen( frivilligt)
resten gör i små grupper. Hoppas du ska få ett gott
lärande med många spännande diskussioner och nya
perspektiv!
Lycka till!
Agnetha