Här växer människor och kunskap - Strukturtorget

Här växer människor och kunskap
Broschyrbilden!
Här växer människor och kunskap
Praktisk övning
Här växer människor och kunskap
Vi vet…
…att återkoppling är en av de faktorer som har störst
påverkan på lärande och prestationer.
…att lärare anser i hög grad att de ger relevant
återkoppling. Elever upplever i betydligt lägre grad att
de får den.
…att många elever lämnar grundskolan utan att ha
utvecklat de kunskaper och de värden de har rätt till.
Här växer människor och kunskap
Individuell utveckling
”Pedagogik är att möta den andre.”
Här växer människor och kunskap
Individuell utveckling i Vittra
Vår syn på individen
§  Kunskapsutveckling
§  Lära att lära
§  Personlig utveckling
Gemensamma
aktiviteter/metoder
§  Vittrabok
§  Täta kunskapsuppföljningar
§  Vittraomdöme
Här växer människor och kunskap
Fem gånger mer kärlek
Martin Forster
Barnpsykolog
Karolinska Institutet
Här växer människor och kunskap
Men hur är det med beröm..?
Carol Dweck
Professor i psykologi,
Stanford university
Här växer människor och kunskap
Här växer människor och kunskap
Broschyrbilden!
Här växer människor och kunskap
Utmanande undervisning
”Skapa förutsättningar som väcker och vägleder
nyfikenhet.
Vi behöver fler berättelser och färre fakta, för berättelser
utvecklar förståelse för händelseförlopp.
Vi behöver mer dialog och mindre kunskapsöverföring, för
det är genom dialog som vi lär oss mest.
Vi behöver mer utmaning och mindre instruktioner
eftersom det är genom utmaningar man växer till kropp,
själ och sinne.”
Matthew Lippman (ur Thinking in education)
Här växer människor och kunskap
På måndag kommer de…
Här växer människor och kunskap
When I went to school, they asked me
what I wanted to be when I grew up.
I wrote “happy.”
They told me I didn’t
understand the
assignment.
I told them they didn’t
understand life.
Här växer människor och kunskap
Make it happen!
När man utvecklas mår man bra!
Här
Härväxer
växermänniskor
människoroch
ochkunskap
kunskap
!114
9
Här växer människor och kunskap