Frågor Buddismen Buddhismen kan betraktas både som en filosofi

advertisement
Frågor Buddismen
1. Buddhismen kan betraktas både som en filosofi och en religion. Förklara.
2. Hur uppstod buddhismen?
3. Nämn några likheter och skillnader mellan buddhismen och hinduismen.
4. Varför ville Siddharta Gautama lämna sitt liv i lyx innanför palatsets murar och bege sig ut i världen?
5. Vad menade Buddha med att "livet är ett lidande"?
6. Förklara begreppen karma och reinkarnation.
7. Förklara begreppen (en) buddha och nirvana.
8. Hur kan man enligt Buddha nå upplysning?
9. Sammanfatta buddhismens kärna (viktigaste delar).
10. Vad utmärker mahayanabuddhism?
11. Vad utmärker hinayanabuddhism?
12. Förklara vad vajrayanabuddhism är och hur den tillämpas i Tibet.
13. Vilken betydelse har munkar och nunnor för det buddhistiska samhället? Vad gör de och varför anses
de vara viktiga?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards