Studieplan-55-aÌŠrigt-program-2011-2012

Johannelund integrerad prästutbildning, Svenska kyrkan 5,5 år
Språklig variant
Åk
Hösttermin
Vårtermin
Grundnivå – Kandidatexamen i teologi /3 år 180 hp
1
Introduktion till GT 7,5 hp
Introduktion till NT 7,5 hp
Religionsfilosofi 7,5 hp
Kommunik, retorik, homiletik 7,5 hp
Pastorala Introduktionsvecka
moment Retreat 1
Allmän och särskild tjänst
Temadagar (tillkommer varje termin)
Mentorsgrupp (tillkommer varje termin)
2
Dogmatik 7,5 hp
Teologisk etik 7,5 hp
Kyrkans och missionens hist. 15 hp
Religionsvetenskap A 30 hp
(Johannelunds teologiska högskola, Jth eller
Uppsala Universitet, UU)
Mentorsgruppsresa
Liturgik 1
GT exegetik utan grundspråk 7,5 hp
Uppsats i systematisk teologi 7,5 hp
Pastoral teologi och -psykologi 7,5 hp
Perspektiv på kyrkligt pedagogsikt arbete
– med fältstudium 7,5 hp
Pastorala Temavecka 1
moment Kateketik 1
Själavård 1
Homiletik 1
Röst och gestaltning 1
Praktik 1 VFU-PA
3
NT-exegetik 15 hp
Självständigt arbete 15 hp
Introduktion NT-grekiska 15 hp
Svenska kyrkans tro och liv 15 hp
Pastorala Temavecka 2
moment Stilla dagar
Homiletik 2
Avancerad nivå – Masterexamen i teologi /2 år 120 hp
4
Själavård, handledning och
mentorskap 7,5 hp
Religionspedagogik med inriktning
församling och kyrka 7,5 hp
Religionspedagogik och
Själavård – med fältstudium 7,5 hp
Valfri kurs 7,5 hp (Jth eller UU)
Pastorala Temavecka 3
moment Liturgik 2
Praktik 2 VFU-PC
5
Magisteruppsats 15 hp (UU)
Valfria kurser 15 hp (UU)
Pastorala Temavecka 4
moment Själavård 2
5,5
Uppenbarelse, helig skrift, hermeneutik
7,5 hp
Perspektiv på kommunikation i kyrkligt
arbete – med fältstudium 7,5 hp
Valfria kurser 15 hp (UU)
Kateketik 2
Röst och gestaltning 2
Praktik 3 VFU-PB
Masteruppsats 30 hp (UU)
Själavård 3
Praxisterminen 15 veckor
Pastorala Stilla dagar / Retreat 2
moment Röst och gestaltning 3
Fastställd 2011-02-01