Underlag_sportrådet_2015-02-16

advertisement
Styrdokument för utveckling ”röd tråd”
Bredd – Utmanande - Seriösa
Sportsligt styrdokument
”Styrdokumentet omfattar hur vi utbildar våra aktiva i innebandy och utgör tillsammans med
föreningens stadgar, policy och ledarhandbok ett starkt stöd för ledare, spelare och andra
personer som berörs av föreningens sportsliga verksamhet, att genomföra sina åtaganden.”
”Styrdokumentet ska underlätta för alla berörda
att förstå vad vi vill göra i de olika nivåerna.”
”Genom att arbeta enligt dokumentet får
ledarna och andra funktionärer också ett stöd
i att inte ensamma stå till svars för olika
beslut som stöds av föreningens policys.”
”Riktlinjer för träning och utbildning samt utvecklingsmål”
”Träningsinriktning”
”Exempel på utvecklingsmål”
”Rekommenderade övningar”
”Riktlinjer för matcher”
Bredd – Utmanande - Seriösa
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards