Bränsleceller
David
Bergkvist
EE1c
Kaplanskolan
Skellefteå Kommun
El- och
Energiprogammet
Illustration av hur en PEM-bränslecell fungerar.
Ballard Power Systems Inc.
Innehållsförtecking
Historik
Utvinna Energi
Energiomvandlingar
Miljövänlighet
Användning
Framtid
Källor
Historik
På Wikipedia står det att från början
forskade man om bränsleceller för
vetenskapens skull. När man insåg att
det här hade en enorm potential att bli
en väldigt ren och hållbar energikälla
började man satsa på att det här skulle
bli en av de större energikällorna i
framtiden.
Att utvinna energi från bränsleceller
En bränslecell är en energiomvandlare som
på ett effektivt sätt kan användas för att göra
om vätgasens kemiska energi till el och
värme, enligt forskningssidan vätgas.
Nyteknik, en nyhetssida för vetenskap,
påstår att bränsleceller fungerar som ett
batteri. Till skillnaden från ett batteri så
behöver bränsleceller ett bränsle för att
fungera. Det vanligaste bränslet är väte. Det
är ganska mycket energiförlust då vätgasen
tillverkas men eftersom verkningsgraden på
bränsleceller är så pass hög så kompenseras
all energiförlust säger forskarna hos Vätgas
Sverige.
Miljövänlighet
Nyteknik menar bränsleceller är väldigt
miljövänligt. Det enda utsläppet är
vanligt vatten. Så hur miljövänligt det
är att använda bestäms hur miljövänligt
det är att tillverka vätgasen. Tyvärr så
är vätgasen ett fossilt bränsle så det kan
knappast anses som miljövänligt. Enligt
förespråkarna finns det miljövänliga
sätt att framställa vätgas men dom
sätten är inte lika enkla.
Energiomvandlingar
Energi omvandlingen som sker är
Kemisk energi (vätgas) blir
Elektrisk energi/Värmeenergi.
Detta sker inuti en Gasturbin.
Vätgas och luft sätts i en elektrisk
ström inuti gasturbinen och värme
och vatten blir kvar av vätgasen och
luften
Användning
På Vätgas Sverige står det att ett
väldigt effektivt sätt att använda
vätgas är i motorer. BMW har
framställt en bil som går på vätgas.
Den heter Hydrogen 7. Men på
Nyteknik kan man läsa att än så
länge är bränsleceller ett
forskningsområde eftersom det är
för dyrt att ha i vardagen.
Framtid
Det enda som håller den här
tekniken tillbaka är hur dyr den är.
Om man kommer på något sätt att
göra det billigare kan det bli
framtidens energi framställning.
Vissa företag har börjat tillverka
små bränsleceller för bärbara
apparater och snart kommer det
potentiellt att slå igenom. Allt detta
står på Nyteknik.
Källor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A
4nslecell
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovat
ion/forskning_utveckling/article258235
.ece
http://www.vatgas.se/fakta/braenslecell
er