RAPIDO-studien - cloudfront.net

RAPIDO-studien
Rectal cancer And Preoperative Inductiontherapy followed by Dedicated Operation
Avsikten med RAPIDO-studien är att studera om tidigt insatt cytostatika påverkar
överlevnaden hos patienter med avancerad rektalcancer. Standard of care idag är
radiokemoterapi i 5 veckor och därefter kirurgi efter ytterligare 8-10 veckor. Sedan ska
patienten hämta sig efter kirurgi och får då cytostatika efter ytterligare 5-6 veckor, vilket
innebär att det tar 4-5 månader innan patienten får adekvat cytostatika. Vi vet idag att vi kan
hålla lokalrecidivfrekvensen låg i denna patientgrupp men ej andelen fjärrmetastaser vilket
kan bero på att den ockulta metastaseringen hinner ”bita sig fast”? I RAPIDO-studien testas
hypotesen att sätta in cytostatika tidigt. Detta är en randomiserad studie, där kontrollarmen
är den klassiska radiokemoterapi enligt ovan beskrivning. I experimentarmen får patienten
5x5 Gy, sedan 5 månader cytostatika preoperativt och opereras därefter och ingen
ytterligare behandling. 885 patienter ska inkluderas med huvudendpoint 10% bättre
sjukdomsfri överlevnad.
6 centra i Sverige och 1 i Holland har börjat inkludera patienter. 41 patienter randomiserade
i april 2012.
Locally advanced rectal
cancer
Obstruction: diverting
stoma
Randomization
Experimental Arm B:
Standard arm A:
5x5 Gy RT
chemoradiotherapy
Week 1
Week 1-6
6 cycles of CAPOX
Response evaluation by
CT and MR
Week 3-18
Week 12
Response evaluation by
CT, and MRI
Resectable:
Irresectable:
Surgery
Palliative treatment
Week 21
Week 14-16
Resectable:
Irresectable:
8 cycles of CAPOX
Surgery
Palliative treatment
Week 20-41
Week 22-24