FÅNGSTOMRÅDEN NORDOSTATLANTEN

advertisement
FÅNGSTOMRÅDEN
För fisk & skaldjur fångade i Nordostatlanten, Medelhavet samt svarta havet skall delområde eller sektion anges.
Delområde uppfyller lagkrav.
Fiskade produkter anges med "Fiskad" samt förkortning för delområde (eller sektion) enligt nedan.
NORDOSTATLANTEN
Förkortning – Fångstområde
Delområde I
Delområde II
Sektion II a
Sektion II b
Delområde III
Sektion III a
Sektion III b,c
Sektion III b (23)
Sektion III c (22)
Sektion III d (24-32)
Delområde IV
Sektion IV a
Sektion IV b
Sektion IV c
Delområde V
Sektion V a
Sektion V b
Delområde VI
Sektion VI a
Sektion VI b
Delområde VII
Sektion VII a
Sektion VII b
Sektion VII c
Sektion VII d
Sektion VII e
Sektion VII f
Sektion VII g
Sektion VII h
Sektion VII j
Sektion VII k
Delområde VIII
Sektion VIII a
Sektion VIII b
Sektion VIII c
Sektion VIII d
Sektion VIII e
Delområde IX
Sektion IX a
Sektion IX b
Delområde X
Delområde XII
Delområde XIV
Sektion XIV a
Sektion XIV b
Bh- Barents hav
Nh, Sb, Bö - Norska havet och farvattnen kring Svalbard och Björnön
Nh- Norska havet
Sb, Bö- Farvattnen kring Svalbard och Björnön
Skagerack, Kattegatt, Öresund, Bälten och Östersjön
Skk, Ktt- Skagerack och Kattegatt
Örs, Bä - Öresund och Bälten
Örs – Öresund
Bä – Bälten
Ös – Östersjön
Ns – Nordsjön
Nordsjöns norra del
Nordsjöns mellersta del
Nordsjöns södra del
Isls, Fäs - Islands och Färöarnas socklar
Islandssockeln
Färösockeln
Rob, Heb - Rockall bank och Hebridernas farvatten
Hebridernas farvatten
Rockall bank
Irs - Irländska sjön, farvattnen väster om Irland, Porcupine bank, Engelska
kanalens östra och västra del, Bristolkanalen, Keltiska sjöns norra och södra
del, farvattnen sydväst om Irland - östra och västra delen
Irländska sjön
Farvattnen väster om Irland
Porcupine bank
Engelska kanalens östra del
Engelska kanalens västra del
Bristolkanalen
Keltiska sjöns norra del
Keltiska sjöns södra del
Farvattnen sydväst om Irland - östra delen
Farvattnen sydväst om Irland - västra delen
Bis - Biscayabukten
Biscayabuktens norra del
Biscayabuktens mellersta del
Biscayabuktens södra del
Biscayabuktens anslutning mot havet
Biscayabuktens västra del
Por- Portugals farvatten
Portugals farvatten - östra delen
Portugals farvatten - västra delen
Az - Azorernas sockel
Farvattnen norr om Azorerna
Grs - Grönländska sjön och farvattnen sydost om Grönland
Grönländska sjön
Farvattnen sydost om Grönland
MEDELHAVET OCH SVARTA HAVET
Delområde 37.1
Sektion 37.1.1
Sektion 37.1.2
Sektion 37.1.3
Delområde 37.2
Sektion 37.2.1
Sektion 37.2.2
Delområde 37.3
Sektion 37.3.1
Sektion 37.3.2
Delområde 37.4
Sektion 37.4.1
Sektion 37.4.2
Sektion 37.4.3
Förkortning - Fångstområde
VMe- Västra Medelhavet
Balearerna
Lejonbukten
Sardinien
CMe - Centrala Medelhavet
Adriatiska havet
Joniska havet
ÖMe - Östra Medelhavet
Egeiska havet
Levanten
Sh - Svarta havet
Marmara-sjön
Svarta havet
Azovska sjön
INSJÖAR & ODLAT
Produkter fiskade i sötvatten anges med "Fiskad" samt vattnet (EU-land) eller ursprungsland (tredjeland).
Exempel: Fiskad Vät , Fiskad Hj, Fiskad Norge
Insjöar Sverige
Vän - Vänern
Vät - Vättern
Hj - Hjälmaren
Mä - Mälaren
För övriga vatten anges Sverige
Odlad
Odlade produkter anges med "Odlad" samt ursprungsland.
Exempelvis: Odlad Norge. Odlad Danmark.
ÖVRIGA HAV
Övriga fångstområden anges i enlighet med FAO´s förteckning som tidigare
FAO 21
FAO 31
FAO 34
FAO 41
FAO 47
FAO 51 & 57
FAO 61, 67, 71, 77, 81 ,87
FAO 48, 58, 88
Förkortning - Fångstområde
NvA - Nordvästatlanten
VmA- Västra mellersta Atlanten
ÖmA- Östra mellersta Atlanten
SvA- Sydvästra Atlanten
SöA - Sydöstra Atlanten
Io- Indiska Oceanen
StH - Stilla Havet
As – Antarktis
FÖRKORTNINGAR
Fångstredskap anges med "Redskap" samt förkortning för fångstredskap enligt nedan.
Exempel: Redskap: Tr, Snu. Redskap: Lin
FÅNGSTREDSKAP
Namn - Förkortning
Notar- No
Trålar - Tr
Bottengarn och liknande - Bg
Snurrevad - Snu
Ringnot & sänkhåvar - Rn
Krokar & linor - Lin
Skrapor - skr
Tinor - Ti
Fällor – Fä
Handplockade - Handplockade
FÖRKORTNINGAR URSPRUNG
Bh – Barents hav
Bö – Björnön
Örs - Öresund
Ns - Nordsjön
Rob - Rockall bank
Bis – Biscayabukten
Grs - Grönländska sjön
ÖMe - Östra Medelhavet
Nh - Norska havet
Skk - Skagerack
Bä – Bälten
Isls - Islands socklar
Heb - Hebridernas farvatten
Por- Portugals farvatten
VMe- Västra Medelhavet
Sh - Svarta havet
Sb - Svalbard
Ktt - Kattegatt
Ös – Östersjön
Fäs - Färöarnas socklar
Irs - Irländska sjön
Az - Azorernas sockel
CMe - Centrala Medelhavet
Download