Renal angiografi med njurartärdilatation (PTRA)

Dokumentnamn:
Dokumenttyp:
Renal angiografi med njurartärdilatation (PTRA)
PM
Utfärdande PE:
Sökord:
Giltig fr o m:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Njurartärstenos, PTRA.
2015-07-27
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Giltigt t o m:
Endokrinmedicinska kliniken
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor
2017-07-27
Framtagen av: (Namn, titel)
Godkänd av: (Namn, titel)
Diarienummer:
Bertil Ekman, överläkare
Christina Hedman, överläkare,
verksamhetschef
HMC-2010-00365
Renal angiografi med njurartärdilatation, PTRA (Perkutan Transluminal Renal
Angioplastik)
Indikation
Förträngningar i njurartärerna (njurartärstenos) är orsakade av fibromuskulär dysplasi
eller vanligtvis atheroscleros. Njurartärstenoser kan leda till blodtrycksförhöjning via
aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS). Det försämrade blodflödet
leder också till en skrumpning av njuren och i värsta fall till att den helt förstörs.
Nya uppdaterade europeiska riktlinjer för hypertonibehandling av europeiska kardiologi
och hypertonisällskapen fastslår att ballongdilatation generellt inte rekommenderas vid
arteriosklerotisk njurartärstenos om njurfunktionen varit stabil 6–12 månader och
hypertoni kan kontrolleras med acceptabel medikamentell behandling (se vårdprogam).
Efter lokalbedövning punkteras femoralis-artären och via ledare förs en kateter in. Via
denna sprutar man kontrast för att synliggöra njurartärerna (angiografi). På katetern finns
en ballong, som blåses upp för att vidga förträngningen (dilatation). Oftast läggs också ett
metallnät (stent), för att förhindra att kärlet fjädrar tillbaka.
Förberedelser inskrivningsdagen
1. Dricka rikligt (om inte kontraindikation).
2. Blodprover: APTT, PT, blodstatus, blodgruppering, Na, K, kreatinin + MDRD-skattat
GFR.
3. Sätt Venflon.
4. Blodtryck liggande/stående x 2. Blodtrycket bör helst ligga under 160/90.
Dilatationsdagen
(Jämför med röntgenpärmen för angiografi)
1. Fasta 4 timmar innan dilatation.
2. Raka ljumskar. Dusch med Hibiscrub, op klädd och op bäddad.
3. Sätt KAD v b – kontakta rtg i förväg – kan behövas vid komplicerade och/eller långa
ingrepp.
4. Premedicinering 30 minuter innan dilatation:
Supp Stesolid 17-60 år 10 mg. > 60 år supp stesolid 5 mg.
Efter dilatation samma dag
1. Sängläge och Starclose- eller Femostop-kontroller enligt instruktion.
2. Blodtryck, instickskontroll och pulsationer i foten på sticksidan:
0-2 tim var 15 min, 2-4 tim var 30 min, 4-6 tim var 60 min, därefter var 3-4 timme.
3. Fragmin (25000 E/ml) 5000 E = 0,2 ml subcutant – se också ev anvisningar från rtg.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-07-27
Sofia Olsson, vårdadm.
Godkänt revideringen:
Bertil Ekman, överläkare
Dokumentnamn:
Dokumenttyp:
Renal angiografi med njurartärdilatation (PTRA)
PM
Utfärdande PE:
Sökord:
Giltig fr o m:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Njurartärstenos, PTRA.
2015-07-27
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
Giltigt t o m:
Endokrinmedicinska kliniken
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor
2017-07-27
Framtagen av: (Namn, titel)
Godkänd av: (Namn, titel)
Diarienummer:
Bertil Ekman, överläkare
Christina Hedman, överläkare,
verksamhetschef
HMC-2010-00365
Dagen efter dilatation
1. Blodstatus, Na, K och kreatinin. Blodtryck x 2-4.
2. Om allt ser bra ut, kan pat skrivas ut, annars ytterligare vårddygn.
3. Vid behov (enl ansvarig läkare eller överläkare) kan ultraljud av njurartärerna eller
renogram göras innan hemgång, men detta ingår inte längre i de generella rutinerna.
Likaså måste naturligtvis ultraljud, DT eller MR göras om man misstänker komplikationer
till ingreppet under vårdtiden.
Uppföljning
1. Remiss för kreatinin, Na + K och blodtryckskontroll inom 1-2 veckor efter dilatation
och telefontid (BUL) till utskrivande under- eller överläkare eller till ansvarig läkare
inom 2 veckor efter utskrivning.
2. Återbesök till endokrinmottagningen 4 månader efter PTRA bokas vid utskrivningen
(BUL), liksom remiss skrivs för ultraljud njurartärer 3 månader efter PTRA, men före
återbesöket. För pat som reser långväga, kan ultraljud och återbesök samordnas – skriv i
så fall detta på ultraljudsremissen och BUL:en.
Övrigt
Fyll i PTRA-pärmen enligt protokoll där.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd) Reviderat av:
2015-07-27
Sofia Olsson, vårdadm.
Godkänt revideringen:
Bertil Ekman, överläkare