Proteomikenheten vid SLU

advertisement
Proteomikenheten vid SLU
Bo Ek & Håkan Larsson
Institutionen för växtbiologi, SLU
Box 7080, 75007 Uppsala
tel. 018-67 33 57
e-post [email protected], [email protected]
Vi isolerar proteiner och identifierar dem med masspektrometri och bioinformatik. På våra två postrar visar
vi ett samarbete inom institutionen med Svante Bohman och Christina Dixelius där vi identifierat
Arabidopsisproteiner i en hybrid mellan raps och Arabidopsis thaliana (backtrav) och där små mängder DNA
från Arabidopsis överförts till rapsen.
I ett första steg separerades ca 2000 lösliga proteiner från rapsblad respektive hybriden med 2-dimensionell
gelelektrofores. Hybriden visade sig uttrycka ett litet antal proteiner som saknades i rapsprovet. Ett av dessa
proteiner (ca 20 nanogram, 500x10-15 mol) klyvdes med trypsin och de erhållna peptiderna analyseras med
masspektrometri och kunde genom databassökningar utifrån peptidmassa och sekvens identifieras som
Protein L1 från Arabidopsis. L1-proteinet har en massa 37 568 Da och pI 9.30 vilket stämmer bra överens
med positionen i 2D-analysen.
210
Download