Hur behöver jag äta för att må bra efter en överviktsoperation?

advertisement
Dietisterna i Örebro läns landsting
Giltig till 2013-01-31
Hur behöver jag äta för att må bra efter en
överviktsoperation?
Den här informationen riktar sig till dig som funderar på eller snart ska göra en överviktsoperation.
Du har förmodligen gjort flera försök att gå ner i vikt. Några gånger har du säkert lyckats. Det svåra
med viktnedgång genom olika metoder är att det är svårt att behålla sin viktminskning och ofta
lägger man på sig några extra kilon över tid. Att bestämma sig för att genomgå en
överviktsoperation är ett stort steg. Det är viktigt att vara medveten om att man utför ett irreversibelt
ingrepp som för alltid kommer påverka hur du kommer kunna äta och dricka då det sker en stor
förändring av mage och tarm. Liksom alla stora mag - och tarmoperationer finns alltid en risk för
komplikationer och det är viktigt att ha de riskerna klara för sig. Syftet med kostinformation som ges
är att få en tydlig bild av vilka kostförändringar du kommer behöva göra för att må bra, förebygga
näringsbrist, gå ner i vikt och hålla vikten efter operationen. Du har själv ett stort ansvar och stora
möjligheter att genom vad du äter och dricker påverka hur du kommer att må efter operationen.
Vad är målet med operationen?
Från sjukvården sida är målsättningen att minska sjuklighet och dödlighet. Det är viktigt att komma
ihåg att övervikt är en sjukdom och att det är den sjukdomen som behandlas, tillsammans med
följdsjukdomarna. Fetmaoperationer är en hjälp till självhjälp. Att tro att operationen i sig löser både
viktproblematik och andra problem automatiskt, är att ha orealistiska förväntningar. Som med all
överviktsbehandling krävs ett stort engagemang och vilja från dig som patient. Operationen kan ses
som ett verktyg i överviktsbehandlingen. Det är du själv som bestämmer hur du ska använda ditt nya
verktyg! Att följa de rekommendationer som ges är en förutsättning för en effektiv och varaktig
viktnedgång.
Att bryta vanor och mönster
För att få ett lyckat resultat är det viktigaste efter operationen att bryta tidigare matvanor. Många av
våra patienter har ett ganska likartat ätmönster. En del känner sig mindre hungriga på dagen men äter
desto mer på kvällen. Har man haft problem med övervikt under lång tid är det vanligt att man
försöker " hålla igen" under dagen och kompensera det låga energiintaget på kvällen. Det är ett
ätmönster som måste förändras efter en operation. Du kommer inte längre kunna äta en eller två
stora måltider per dag utan måste sprida ut dem över dagen. Detta då portionerna måste anpassas
efter din nya mage och det är viktigt att tugga ordentligt och äta i långsam takt.
Psykologiska faktorer
Det är viktigt att man bearbetar eventuella psykologiska problem innan operationen. Det kan vara att
ta itu med ett känslomässigt ätande eller ställa in antidepressiv medicinering korrekt. Det är lika
viktigt att vara i god kondition såväl psykisk som fysiskt inför en fetmaoperation. Den stora
förändringen i ätbeteendet kan ge stora psykologiska påfrestningar om man inte är i balans.
Många små måltider som får ta tid
De 6-8 måltiderna dagligen som rekommenderas är nödvändiga för att du få i dig den näring du
behöver. Alla måltider behöver vara näringsrika, även mellanmålen, en frukt är inte tillräckligt. Du
behöver därför vara motiverad och ha möjlighet att planera och förbereda så att du har möjlighet att
äta flera väl sammansatta måltider per dag. En huvudmåltid kommer efter operationen ta 20-30
minuter och många mår dåligt om matsituationen är stressig. Du behöver därför ha möjlighet att
såväl på arbetet som på fritiden ta pauser så att du kan äta i den takt som passar dig. Var inställd på
att det speciellt det första året kommer gå åt mycket tid på att göra de livsstilsförändringar som är
www.orebroll.se
Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro
Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08
1 (3)
Dietisterna i Örebro läns landsting
Giltig till 2013-01-31
nödvändiga för att det skall fungera och bli en hållbar viktminskning. Det tar tid att ändra matvanor,
även om man mer eller mindre blir ”tvingad till” att äta på ett visst sätt den första tiden efter
operationen. Detta leder automatiskt leder till viktnedgång till en början men effekten avtar
efterhand om man inte följer kostråden. Som vid alla viktminskningsmetoder riskerar du att
viktnedgången upphör/ du går ner för lite eller att du går upp igen. Ett otillräckligt intag kan även
leda till att du inte får i dig all näring du behöver.
Tillräckligt med dryck
Utöver maten skall även drycken planeras in. Man behöver få i sig minst 1,5 liter dagligen då man
inte längre får i sig lika mycket vätska via maten samt att man i början inte kan dricka till
måltiderna. Ofta kan man även endast dricka några klunkar i taget så man behöver smådricka
kontinuerligt hela dygnet, mellan måltiderna.
Mat med mycket näring
Oavsett hur mycket du kan äta är behovet av näringsämnen detsamma som före operationen.
Proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler behöver kroppen fortfarande. Nu när den mängd
mat som du kan äta är mindre än tidigare, är det extra viktigt att du äter näringstät mat.
Beroende på hur dina matvanor tidigare sett ut måste du kanske lära dig att äta nya typer av
livsmedel. Det finns mycket litet utrymme att vara ”kräsen” med maten efter operationen. Du
wsbehöver kunna äta livsmedel ur alla delar av kostcirkeln. Om du brukat äta mycket
snabbmat/färdiglagad mat behöver du också tänka på att det efter operationen sannolikt kommer gå
åt mer tid åt matlagning och förberedelser än du är van vid. Eftersom du endast kan äta en liten
mängd mat och kroppens förmåga att "ta upp'" näring ur maten har minskats ska du komplettera med
b-12 vitaminer samt multivitamintabletter livet ut. De första månaderna efter operationen, samt vid
behov, kommer du även behöva järntillskott. Det är även viktigt att få i sig de mängder
mjölkprodukter som rekommenderas så att man täcker kalciumbehovet.
Extra protein
Proteinintaget kan bli för lågt efter operationen eftersom du äter så små mängder. Du behöver då öka
detta genom att tillsätta mer proteinrika livsmedel till din kost. Sådana livsmedel är till exempel
kött/fisk/ägg, vegetariska alternativ som sojaprotein eller quorn eller mjölkprodukter som keso och
kesella. Du kan också bli rekommenderad att göra egna proteindrinkar baserade på mjölkpulver eller
sojamjöl eller köpa proteinrika drycker i mataffären. Även detta innebär merarbete i form av
planering och förberedelser.
För dig som är allergisk mot livsmedel
Om du är allergisk mot ett eller flera livsmedel kommer du behöva göra större ansträngningar än
andra för att få en väl sammansatt kost efter operationen. Detta kan innebära ytterligare planering
och merarbete vilket du behöver vara förberedd och motiverad inför. En stor del av kosten efter
operationen är baserade på proteinrika mjölkprodukter. Tål du inte det måste du ersätta dem med
andra produkter som till exempel soja vilket innebär ett merarbete för dig.
Sötsug
För många men inte alls för alla minskar eller försvinner sötsuget efter operationen. Det är viktigt att
du förbereder dig på att fortsätta kämpa mot sötsuget om det kvarstår efter operationen. För att få ett
bra näringsintag och behålla den nya vikten är det mycket viktigt att livsmedel som
godis/glass/kakor/chips etc. endast utgör en marginell del av kosten.
www.orebroll.se
Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro
Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08
2 (3)
Dietisterna i Örebro läns landsting
Giltig till 2013-01-31
Hur kan jag förbereda mig?
Det är viktigt att du är väl förberedd inför din operation och tar aktiv del av din behandling. Att
känna sig mogen och välinformerad är A och O för att du ska få ett lyckat resultat och känna dig
tillfreds med ditt val. Det är bra om du en tid innan operationen lär dig mer om operationen och dess
effekter på ätbeteende, vikt och hälsa. Det kan vara bra att lära sig mer om näringsinnehåll i mat och
dryck. Det finns bra information på livsmedelsverkets hemsida: http://www.slv.se/. De svenska
näringsrekommendationerna gäller alla. Du kan även hitta mer information på överviktsenhetens
hemsida http://www.orebroll.se/overviktsenhet/patientinfo. Ytterligare information om operationen
via webben får du på http://www.remittent.se/sv/Videoarkiv/Obesitas/, både om själva ingreppet och
om kosten.
Så här kan en matdag se ut efter operationen:
(efter att man är färdig med upptrappning av kosten efter ungefär en månad)
Lunch
Frukost
Mellanmål
Middag
Mellanmål
Kvällsmål
www.orebroll.se
Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro
Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08
3 (3)
Download