Låt hjärtat
vara med.
Landsbygden håller på att dö, säger de.
Trams, säger vi. Det gör den bara om vi
låter den. Och det ligger inte i en tidnings
intresse att stillasittande se på när hela ens
existensberättigande håller på att försvinna. Utan er så behövs inte vi. Utan er så finns inte vi.
Så enkelt är det.
Detsamma gäller handel och service på hemorten.
Vi vill ju alla ha ett bra och brett utbud runt hörnet.
Och vi säger ju alla hela tiden att vi föredrar att handla
närodlat och närproducerat på hemmaplan.
Men det krävs också att dessa tankar övergår till
handling. För annars riskerar vi att stå där en dag. Utan
butiker. Utan service. Utan små, mysiga restauranger och
caféer. Där vi snabbt och lätt kan få den service, omsorg
och omtanke vi alla vurmar för och önskar oss. För utan
er så finns inte de heller. Och man saknar ju inte kon
förrän båset är tomt...
I det här fallet är vi rörande överens med politiker och
tjänstemän i våra orter. Vi måste göra något. Tillsammans!
Därför drar vi nu igång ett projekt för att uppmärksamma
det fina utbud våra orter har. Håll ögonen öppna!
Och låt hjärtat vara med nästa gång du ska iväg och
handla. Läs mer på handlapåhemmaplan.se
Med hjärtat mitt i Skåne
Låt hjärtat
vara med.
dö, säger de.
Landsbygden håller på att
n bara om vi
Trams, säger vi. Det gör de
e i en tidnings
låter den. Och det ligger int
på när hela
intresse att stillasittande se
ller på att
ens existensberättigande hå
vs inte vi. Utan
försvinna. Utan er så behö
t är det.
er så finns inte vi. Så enkel
h serDetsamma gäller handel oc
vice på hemorten.
brett utbud runt hörnet.
Vi vill ju alla ha ett bra och
närodlat
en att vi föredrar att handla
Och vi säger ju alla hela tid
aplan.
och närproducerat på hemm
ndling.
dessa tankar övergår till ha
Men det krävs också att
an serdär en dag. Utan butiker. Ut
För annars riskerar vi att stå
snabbt
tauranger och caféer. Där vi
vice. Utan små, mysiga res
a vurmar
omsorg och omtanke vi all
och lätt kan få den service,
Och man
n er så finns inte de heller.
för och önskar oss. För uta
set är tomt...
saknar ju inte kon förrän bå
och tjänsande överens med politiker
rör
vi
är
let
fal
r
hä
t
de
I
rför drar
göra något. Tillsammans! Dä
temän i våra orter. Vi måste
a utbud våra
att uppmärksamma det fin
vi nu igång ett projekt för
a!
orter har. Håll ögonen öppn
ndla.
sta gång du ska iväg och ha
Och låt hjärtat vara med nä
Med
hjärtat mitt
i Skåne.
plan.se
Läs mer på handlapåhemma
ne
Med hjärtat mitt i Skå
Låt hjärtat vara med.
Landsbygden håller på att dö, säger
de. Trams, säger vi. Det gör den bara
om vi låter den. Och det ligger inte i
en tidnings intresse att stillasittande se på när hela ens
existensberättigande håller på att försvinna. Utan er så
behövs inte vi. Utan er så finns inte vi.
Så enkelt är det.
Detsamma gäller handel och service på hemorten.
Vi vill ju alla ha ett bra och brett utbud runt hörnet.
Och vi säger ju alla hela tiden att vi föredrar att handla
närodlat och närproducerat på hemmaplan.
Men det krävs också att dessa tankar övergår till
handling. För annars riskerar vi att stå där en dag. Utan
butiker. Utan service. Utan små, mysiga restauranger och
caféer. Där vi snabbt och lätt kan få den service, omsorg
och omtanke vi alla vurmar för och önskar oss. För utan
er så finns inte de heller. Och man saknar ju inte kon
förrän båset är tomt...
I det här fallet är vi rörande överens med politiker och
tjänstemän i våra orter. Vi måste göra något. Tillsammans!
Därför drar vi nu igång ett projekt för att uppmärksamma
det fina utbud våra orter har. Håll ögonen öppna!
Och låt hjärtat vara med nästa gång du ska iväg och
handla. Läs mer på handlapåhemmaplan.se
Med hjärtat mitt i Skåne