Instuderingsfrågor%20om%20språkhistoria%20skrivna%20av

INSTUDERINGSFRÅGOR -SVENSK SPRÅKHISTORIA
( skrivna av elever i 9D med inspiration från boken Kontakt
Vad tillhör svenskan för språkfamilj? Vilka språk är svenskan närmast släkt med? (se språkträdet)
Hur är språk släkt med varandra? Kan du berätta om de indoeuropeiska språkens tillkomst? Vad är det
som gör att språk förändras?
Hur många språk finns det i världen och vilka är de största språken?
Antalet språk minskar i världen, sammanfatta varför det är så!
Vilka språk tror du ökar mest i världen just nu och varför tror du att just de ökar?
URNORDISKA
Vad kallas det äldsta nordiska språket som vi känner till som fanns fram till vikingatiden (innan 800talet)?
I vilka länder talade man det språket?
Hur kommer det sig att man talade samma språk i de länderna?
RUNSVENSKA
Varför kallas den här perioden den runsvenska perioden?
Vad är runskrift? Hur har runskriften utvecklats?
Vad är skillnaden mellan ARVORD, LÅNORD och kan du ge några exempel?
FORNSVENSKA
Under vilka årtal eller när i den svenska historien fanns fornsvenskan?
Ge exempel på tyska lånord som kom under denna period?
Vad var det som gjorde att runsvenskan utvecklades till fornsvenska? Motivera!
ÄLDRE NYSVENSKA
Vilken roll spelade Gustav Vasa för det svenska språket?
Vad hände år 1526? På viket sätt blev boktryckarkonsten betydelsefull för det svenska språket?
YNGRE NYSVENSKA
Vem gav ut första numret av tidningen ”Then Swänska Argus” (1732) som skulle få stor påverkan på
det svenska språket? Hur kommer det sig att man ökar utgivningen av tidningar och tidskrifter under
den här tiden?
Kung Gustav III beundrade den franska kulturen och detta hade betydelse för vårt svenska språk, vad
grundade han under 1700-talet som finns kvar än idag? Vilka lånord kom från franskan?
1786 instiftades den Svenska Akademien som skulle få stor påverkan på det svenska språket. Hur då?
NUSVENSKA
På vilket sätt är August Strindberg en betydelsefull person för det nuvarande språket?
Vad har bidragit till att engelska namn och ord har kommit till Sverige under 1900-talet? Nämn några
engelska lånord från 1900-talet!
1905 genomförde Svenska Akademien en språkreform. Vad innebar den?
I FRAMTIDEN
Hur snabbt förändras det svenska språket och finns det risk för att det ska försvinna? Hur ser trenderna
ut i vårt språk? (sid 177)
Fundera kring talspråk/skriftspråk och dess likeheter och skillnader?
Var det bättre förr?
Hur påverkas och vilka språk påverkar svenskan i nuläget?
Är det bra att språk förändras?
På vilket sätt tror du att den svenska stavningen kommer att förändras i framtiden?
Är det viktigt att svenska finns kvar som språk? Varför, varför inte?
Tankar om språkpoliser!
 Sammanfattningsvis, det har tagit lång tid för det svenska språket att utvecklas till det språk
det är idag. Du ska med andra ord kunna redogöra för skriftspråkets utveckling under de
olika epokerna, urnordiska, runsvenska, fornsvenska, nysvenska till nusvenska.

Språkutvecklingen idag och i framtiden (Vad tar vi in för lånord idag? På vilket sätt påverkas
språket av det tekniksamhälle vi lever i? Vad kommer att styra språkutvecklingen i framtiden?)
Resonera!
För E
För C
För A
Eleven kan föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia, ursprung och
särdrag
Eleven kan föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia, ursprung och
särdrag
Eleven kan föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om svenska
språkets historia, ursprung och
särdrag