Är svenska ett hotat språk?

advertisement
Språkhistoria
Språkhistoria
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
känna till några väsentliga drag i hur det svenska
språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar.
Språkens släktskap
Svenska
Tyska
Engelska
Latin
Grekiska
Sanskrit
Fader
Vater
Father
Pater
Patér
Pitár
Moder
Mutter
Mother
Mater
Meter
Matar
Syster
Schwest Sister
er
Soror
Èor
Svása
Bror
Bruder
Brother
Frater
Phrater
Bhratar
Namn
Name
Name
Nomen
Ònoma
Naman
http://sv.wikipedia.org/
Karta över språkens
spridning
Spridning i världen idag
Finns det någon spridning idag?
Hur ser den ut i så fall?
Språkets spridning år 2000
Engelska
Franska
Spanska
Portugisiska
Ryska
Är svenska ett hotat språk?
Ej världsspråk (0,2 %)
 Ej litet språk - av 6000 är Sv på 80:e
plats
 Språket är stabilt: modersmål, skrivs
massa texter varje dag, ordböcker,
läroböcker osv

Språkdöd

Ca 3000 språk försvinner inom 100 år
= två språk i veckan

Engelskan stor - kolonialpolitik 1800
- USAs stormakt 1900
Döda språk
Gotiska
 Latin
 Klassisk grekiska

Konstgjorda språk
•Esperanto
•Ido
Svenskans språkförändring







Urgermanska (fram till 200 e Kr)
Urnordiska (200-800)
Runsvenska (800-1230)
Fornsvenska (1230-1526)
Äldre nysvenska (1526-1732)
Yngre nysvenska (1732-1906)
Nusvenska (1906-nutid)
Urnordiska fram till ca 800
Källor:
Få källor - ca 200 inskrifter
Äldre runraden (24 tecken)
Gallehushornet
ek hlewagastir holtijaR horna
tawido
(Jag Lägäst hotinten hornet
gjorde)
Den äldre runraden
I-omljud (gastiR = gästiR), fot/fötter
Diftonger (raisa, austr)
2 r-ljud
Ek = jag
Verbet placerades sist
Ordförråd:
Arvord
Arvord
Namn på släktingar:
Kroppsdelar:
Pronomen:
Föda:
Djur:
Naturföreteelser:
Livsviktiga funktioner:
moder, fader, broder, syster
huvud, ben, fot arm , öra
jag, du, han, hon, min, din
mjöl, mjölk, salt
ko, oxe, hund, katt, björn, ulv
sol, måne, snö, berg, dag, natt
sova, äta, dricka, tala, se
Runsvenskan (800 – 1225)
Källor:
Rökstenen
Nävelsjöstenen
ca 3000 runinskrifter finns kvar
Yngre runraden:
Ljud:
auge, haim
viss förenkling av diftonger raisa-resa,
auster-öster
4 kasus
Ordförråd:
Arvord
Lånord:
Marknad, köpa, vin och öre (handelsutbyte)
Advent, altare, kloster (latin)
Biskop, kyrka (grekiska)
Ortsnamn:
Slutar på –by, -hem, -löv, -lösa
ex: Eslöv, Torsby
Pojknamn:
Flicknamn:
Sven, Björn, Torsten, Ulv, Östen
Gunlög, Inga, Asa, Gudlög
Funderingar
Du heter Björn eller Ingrid, bor på
Odenvägen i Frölunda, läser serien Hagbard i
tidningen, tittar på Korpen flyger på tv, har en
pappa som jobbar på isbrytaren Frej och har en
mamma som jobbar på Mimerskolan. När du
ska gå ut smyckar du dig med en torshammare
eller ett halsband med ditt namn i runskrift.
Fornsvenska (1225-1526)
Latinskt alfabete istället för runor
Källor: Landskapslagarna (Västgötalagen (1225), Dalalagen, etc)
Språk:
Ljud:
Lånord:
Omvänd ordföljd (Nu scal klockare font wacta)
quickum (dativ) Boka, klocka (hon), Fisk (han)
långt a å bat  båt, ga  gå
skip skepp, vika vecka, th försvann mot slutet
Tysk påverkan
Stad, fogde, mynt, skomakare, skräddare, betala, bli
(jfr han vart arg), mäktig, riktig. Prefix och suffix
Tyska namn:
Kristna namn:
Rickard, Valter, Vilhelm , Gertrud, Valborg, Margareta
Johannes (Johan, John), Nikolaus (Niklas), Mattias,
Kristina, Katarina
Ortnamn:
-torp, -ryd, -rum, - måla, -säter
Äldre nysvenska (1526-1732)
Nya testamentet 1526
Bokrtryckarkonsten
Reformationen
Gustav Vasas bibel 1541 (ändringar från 1703 inom parentes)
”För ty Himmelriket (himmelriket) är lijkt enom Hwssbonda
(huusbonda) som gick yth bittijdha (bittida) om morghonen morgonen)
til at leya (leija) sigh arbetare j (i) sin wijngård. Och när han hadhe
(hade) warit offuer eens (öfwerens) medh arbetarena om en wiss
dagspenning sende (sände) han them j (i) sin wijngård.”
Riksspråket!
Kanslisvenska
Stormaktstiden 1600- tal
Georg Stiernhielm: Hercules
”HERCVLES arla stodh op een mårgon,
i forsta sin wngdom
fuller af ångst och twijk,
huru han sitt lefuerne böria
Skulle, der af han frögdh kunne winna med tijden och ärha
I thet han så går i tankar och högsta bekymber”
Purism
Språk:
å, ä och ö
dubbelteckning av lång vokal (foor, stood)
Lånord:
Ny tysk ordström (30-åriga kriget)
fanjunkare, furir, fänrik (militär anknytn)
förträfflig, ordentlig, väsentlig (adjektiv)
betjänt, jägmästare, tölp (personbeteckningar)
Franska
lånord
1700
mamma, pappa, parfym, kusin, choklad, teater
marmelad, suverän, balkong, visit, adjö
Förnamn:
Adolf, Evald, Lennart, Börje, Georg, Krister
Hedvig, Charlotta, Eleonora, Karolina, Ulrika,
Viktoria
Efternamn:
1632 bestämdes att adelsätter måste använda
ärftliga efternamn
Adelsnamn:
Bonde, Bielke, Sture
Riddarhusförordningen1626: Lilliehöög, Stöltenhielm
Präster:
Montanus, Bergius, Fabricius, Nobelius ,
Laurentius
Inget för vanligt folk………
Yngre nysvenska (1732-1900)
Dalin – Then Swänska Argus
Svenska Akademien (1786)
Afhandling om svenska stafsättet (1801)
v istället för w
hv blev kvar – hvar
försvenskning av franska ord: bureau - byrå
fortfarande pluralböjning: skrifva, äro,
voro, gingo
Starka verb: hjelpa, halp, hulpit
(Första ordlistan, SAOL,trycktes 1874)
Lånord
Franska – 1700
Anknytning till heminredning, mode, mat, dryck, teater, konst och
litteratur: byrå, garderop, dessert, maräng, champagne, butelj,
serenad, karikatyr, silhuett, affisch, journalist, roman
1800 – blus, volang, filé, färs, persienn
Engelska -1700
Biffstek, kex, mugg, klubb, potatis, pudding, grogg
1800
Cykel, lokomotiv, pläd, ulster, check, strejk
Tyska: fortsätter att ha inflytande (kadett, linjal, pudelhund,
vulkan)
Personnamn
Franskt inflytande – 1700 tal
Louise och Charlotte (Lovisa, Charlotta)
Marie, Sophie
Jeanette, Marianne, Emilie, Julie
Tyska 1700-tal
Leopold, Kurt, Bruno
Engelska namn i slutet av 1700
Jenny, Fanny
Engelska namn i slutet av 1800
John, Alice, Ellen, Jane, Mary
Bill, Dick, Kenneth, Jonny, Henry
Efternamn/Släktnamn
Borgare:
Bergkvist (Bergquist,), Ekstedt, Kellgren
Hantverkare
Köpmän:
Lundström, Sjöberg
Ändelser på –ander, -én, -in, -sus, -erus, -erius eller –ell
Ex Levander, Lundén, Lundell
Soldatnamn:
Rask, Tapper, Stolt
Vanl folk:
-son-namn – Persson, Svensson
Fritt fram att ta vilket namn man ville till slutet 1800
Nusvenska (1900-idag)
Stavningsreformen 1906
dt-t (gott)
f, fv och hv skulle bli v
Af, hafva och hvad började skrivas av, hava och vad
Pluralformen (vi sjunga) blev kvar i skriftspråket (ej talspråk)
1930-40 talen hade många gått över till singularformen.
TT övergav den 1945
Du-refomen 1967
Lånorden domineras av engelska: juice, overall, radio, shorts,
helikopter, team, astronaut, container, skoter, jeans, definitivt
Vi fortsätter att låna från franska och tyska. Franska ord behåller
ofta den franska formen (chaufför, camouflage, garage,
sabotage, vernissage) medan tyska ord översätts till svenska
(hudvänlig, genomsnitt)
Personnamn på 1900-talet
Conny, Tommy, Ronny, Ann-Marie, Britt-Inger
Får man heta vad som helst?
Efternamn
Andersson har blivit Anderberg eller Anderholm
Släktnamn som bygger på ort- och gårdnamn Mogård, Vänerbo
Tvåledade naturnamn: Alvengren, Rickfors, Rogestam
Ortnamn
Ex Angered, Frölunda
Nyord i svenskan:
Raggare
Tv-kudde
Strippa
Deppig
Dator
Könskvotera
Proffsmjukis
Snuttifiera
Riskbeteende
Miljömärkning
Frukost-tv
Beröringsskräck
Dogmafilm
Messa
Hubot
Livslogga
Eurobävning
1958
1959
1965
1965
1969
1972
1978
1984
1987
1989
1992
1993
1998
2000
Download