Språkhistoria mm

advertisement
Språkhistoriå mm.
Mål: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska
språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar
beroende på sociala sammanhang och medier. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får
möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
Centralt innehåll:
• Nya ord i språket, till exempel lånord.
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika
språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de
olika språken.
• Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i
samhället.
Betygskrav:
E: Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets
historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt
framträdande likheter och skillnader.
C: Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets
historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt
framträdande likheter och skillnader.
A: Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets
historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt
framträdande likheter och skillnader.
Ett exempel på ett sådant resonemang kan vara; svenskan influerades mycket av olika
låneord under historien. Tex tyska under medeltiden och franska på 1700-talet. Det svenska
språket härstammar från den indoeuropeiska språkgruppen.
Tidsplan:
Beräknad tidsåtgång: 5 veckor. VT 2014: v.10-15
Läromedel: Stencil - Språkhistoria
Skönlitteratur: Vi läser utdrag ur, J Hassen Khemiri ”Ett öga rött”, M Niemi ”Populärmusik från
Vittula” och D Foley ”Shoo bre”.
Redovisningsform: grupparbete
Grupperna kan välja tema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dialekter
Danska och norska
Nysvenska /rinkebysvenska, lånord
Minoritetsspråk
Runstenar, fornspråk
Kvinnligt och manligt språk, maktspråk
Svordomar och slang
Läxförhör på E-nivå gjort av gruppernas egna frågor. Varje grupp ska lämna in minst en fråga till
läxförhöret.
Download