sportfiske - Välkommen till Långhults Laxodling

SPORTFISKE
HJÄRTANÄSSJÖN
- RYSSBY -
Välkommen till Hjärtanässjön!
www.långhultslax.se
Regler för fiske i Hjärtanässjön
✓Dygnskort gäller i 24 timmar från fiskestart med ett fiskespö och
en maxfångst av två laxartade fiskar.
✓ 3-dygnskort gäller i 72 timmar från fiskestart med ett fiskespö
och en maxfångst av två laxartade fiskar varje dag.
✓ Årskort gäller i ett år från fiskestart med ett fiskespö och en
maxfångst av fyra laxartade fiskar varje vecka.
• Endast ett tacklat spö får medtagas till sjön.
• Till ett spö får fästas max tre flugor, ett drag eller en krok med
bete.
• När kvoten för respektive kort är fångad så avslutas fisket eller nytt fiskekort löses.
• Barn under 12 år fiskar på målsmans fiskekort ock fångstkvot.
• Mäskning ej tillåten.
• Levande fisk får inte användas som bete.
• Egna båtar och kanoter med mera får inte användas i sjön.
• Fiskekortet skall medföras under fisket och bäras synligt.
• Eld får endast göras upp på anvisade platser.
Fiskekort / Försäljningsställen Dackehallen Vislanda Långhults Lax AB Ryssby Bensinstation Ryssby Hotell AB Sportfiskecenter, Skånegatan 10, Ljungby Turistinformation, St. Torget 6 Ljungby Christer Andersson, Piggaboda Kvarn Gunnar Augustssson, Långhult Lars Colsjö, Målaskog Sällebergs Gård Tesås Telefon
0472 - 340 00
0372 - 420 53
0372 - 400 95
0372 - 400 12
0372 - 140 01
0372 - 78 92 20
0472 - 310 79
0372 - 420 59
0372 - 420 19
0372 - 420 97
© Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0593
Fiske utan fiskekort är förbjudet.
No fishing without valid fishing licence.
Regnbåge
Öring
Anpassad brygga för rörelsehindrade.
Custom pier for the disabled.
Aborre
Gädda
www.långhultslax.se