och verkligheten

advertisement
diskussionsunderlag
JONAS
OCH VERKLIGHETEN
Att vara utanför
Jonas har diagnosen ADHD, men det är nog inte
bara det han syftar på när han tidigt i filmen säger
att ”Jag känner mig ibland som från en annan planet”.
Vad tror du att Jonas egentligen menar?
Centralt för Jonas och verkligheten är Jonas känsla
av utanförskap. Det Jonas vill ha mest av allt är en
vän.
Hur bär man sig åt för att få vänner egentligen? Vad
är det som gör att man blir vän med vissa och inte
med andra? Går det alltid att förklara?
En av Jonas klasskompisar i filmen säger att ”Man
kan inte bara gå fram och fråga ’ska vi vara kompisar?’, utan man får liksom arbeta ut det. Lite som
att tälja i trä”. Vad tycker du om den beskrivningen?
Hur långsamt ska man närma sig den som man vill
bli kompis med, och vad gör man om det inte fungerar?
Sociala koder
Vad Jonas klasskompisar försöker formulera i filmen
är något väldigt svårt, nämligen det sociala spel som
alltid uppstår i olika grupperingar och relationer
människor emellan. För att människor ska kunna
fungera tillsammans, skapas mönster för hur man
ska bete sig mot varandra – inom familjen, i skolan
och i samhället i stort. I alla grupperingar och relationer mellan människor finns därför olika sociala
koder som bygger på normer för hur man ska utföra
något eller hur man ska uppträda mot varandra. De
flesta sådana koder är tydliga och lätta att förklara
medan andra koder däremot är svåra, både att förklara och att förstå, vilket gör det sociala samspelet
väldigt komplicerat.
Vad är det exempelvis som gör att ju mer Jonas vill
vara kompis med till exempel Coffe och Johan desto
större avstånd tar de från honom?
”Coffe säger att han inte vill va min vän för att jag så
gärna vill va hans vän”, beskriver Jonas. Om man vill
ha en vän, men ju mer man uttrycker att man vill ha
en vän desto mindre får en, hur gör man då? Vad
skulle du göra om du var i Jonas situation?
Har du några andra exempel på sociala koder eller
normer som ibland tas för givna men som egentligen
är ganska oförklarliga eller ologiska om man tänker
efter?
Att bryta mot normen
I Jonas och verkligheten kommer vi Jonas ganska
nära inpå livet. Han berättar och förklarar både poetiskt men framförallt väldigt rakt och uppriktigt precis
så som han känner. Han vet vad han vill och han
säger det också klart och tydligt. På sätt och vis
struntar han därmed i de sociala koder och normer
för hur man ”bör” bete sig som hans vänner försöker
beskriva. Han beskriver det själv som att ”Svenskarna har ju sitt sätt att vara, sitt språk. Alla har ju sin
kultur och jag har min egen.”
För att återgå till det som en av klasskompisarna sa
att ”Man kan inte bara gå fram och fråga ’ska vi vara
kompisar?’”, men varför kan man inte det? Vem är
det som bestämmer det egentligen?
Grupptryck
Varför är det så svårt om man en gång hamnat utanför i ett socialt sammanhang att ta sig in igen?
Jonas pratar vid ett tillfälle i filmen om grupptryck. Hur
starkt påverkade av grupptryck tror du att vi är generellt sett? Hur starkt påverkad är du? Har det funnits
tillfällen då du har valt att inte umgås med någon för
att någon annan eller några andra ansett det som
”fel”? Kan man lära sig att stå emot grupptryck?
En andra chans
Jonas klasskompisar säger att de är trötta på Jonas,
att de har gett honom chanser men att det är stopp nu.
”Jag tycker att jag borde ha fler chanser”, säger Jonas.
Hur många chanser har man egentligen? Kan man
förlora något på att ge någon en andra chans? Kan
man vinna något?
ADHD
Jonas har en diagnos som kallas ADHD, vad står
ADHD för? Vad innebär det att ha ADHD? Vilka är
symptomen? Hur påverkar det Jonas i hans vardag
och i skolan? Hur påverkar det de människor som
finns runtomkring honom? Jonas har flyttat runt
mycket och bott på olika hem och i olika familjer, hur
tror du att det har påverkat honom?
Download