ÅRSSAMMANFATTNING 2015
IKEA SVERIGE
Innehåll
IKEA vision & affärsidé............................4
Hej från Håkan Svedman..........................6
Ett personligt kundmöte...........................8
Vi vill ha en positiv inverkan
på människor och miljö..........................10
Vi tror på människor..............................12
IKEA i Sverige........................................14
IKEA Sverige – en överblick...................16
Vinst ger oss möjlighet att växa.............18
Ledningsgruppen för IKEA Svenska
Försäljnings AB......................................19
Verksamhetsåret 2015 (som vi hänvisar till
som VÅ15) för IKEA koncernen (INGKA Holding
B.V. och dess kontrollerade enheter) refererar
till perioden mellan 1 september 2014 och 31
augusti 2015.
IKEA koncernen driver IKEA varuhusen under
franchiseavtal med Inter IKEA Systems B.V.
som äger IKEA konceptet och är global IKEA
franchisegivare. Inter IKEA Systems B.V. har
sitt säte i Nederländerna och ägs av Inter IKEA
Group. Inter IKEA Group och IKEA koncernen
är två separata bolagsgrupper med olika ledning
och olika ägare.
2 | INNEHÅLL
I N N E H Å L L | 3
»Vår affärsidé är
att erbjuda ett
brett sortiment
av form- och
funktionsriktiga
heminredningsprodukter till så
låga priser att
så många som
möjligt kan köpa
dem.«
Design, kvalitet
och ett lågt pris för alla
VÅR VISION
”Att skapa en bättre vardag för
de många människorna” är vår
vision och vägleder oss i varje
aspekt av vår verksamhet,
från produktidé till kundmöten
i våra varuhus, online eller via
telefon. Vi arbetar tillsammans
för att erbjuda våra kunder ett
brett sortiment av form- och
funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser
att så många som möjligt
kan köpa dem. För att kunna
4 | IKEA VISION & AFFÄRSIDÉ
erbjuda våra kunder prisvärd
kvalitet arbetar vi aktivt med
att optimera hela vår värdekedja.
Vi bygger långvariga relationer
med leverantörer, satsar på
automatiserade tillverkningsprocesser och producerar stora
volymer. Dessutom sträcker sig
vår vision bortom heminredning.
Vi vill skapa en bättre vardag
för alla som påverkas av vårt
företag och därigenom växa på
ett ansvarfullt och hållbart sätt.
I K E A V I S I O N & A F F Ä R S I D É | 5
» Vi vill skapa en bättre vardag
för de många människorna.«
Ett bra år för IKEA med fortsatt stark tillväxt
Vi lämnar ett spännande år bakom oss med
fortsatt bra utveckling. Vi når försäljningsrekord
för andra året i rad och våra kunder upplever oss
som mer tillgängliga än tidigare. Jag är stolt över
våra medarbetares fina insats och hur vi tillsammans skapat ett ännu bättre IKEA.
HÅLLBAR TILLVÄXT – PÅ LÅNG SIKT
Det ligger i vårt DNA att arbeta långsiktigt
och att utvecklas hållbart över tid. Vi har alltid
strävat efter att växa med hjälp av våra egna
resurser, vilket innebär att vi tjänar pengarna
innan vi gör av med dem. Att vara stiftelseägda
innebär att vi kan använda vår vinst på två sätt;
antingen genom att återinvestera i verksamheten eller till välgörande ändamål genom IKEA
Foundation.
Under de senaste två åren har vi bland annat
investerat i fler medarbetare som möter våra
kunder och i att stärka och utveckla våra medarbetare. Detta har resulterat i att fler kunder är
nöjda med sin IKEA upplevelse. Vi har lanserat
fler tillfälliga designkollektioner och externa
designsamarbeten, vilket har vitaliserat vårt
sortiment och ökat medvetenheten kring att
IKEA, utöver lågt pris och hög funktionalitet,
erbjuder produkter med hög kvalitet och god
design som är framtagna på ett hållbart sätt.
Vi har också gjort betydande hållbarhetsinvesteringar, framförallt i fler vindkraftverk men även
genom att sänka priset på våra mest hållbara
6 | HEJ FR ÅN HÅKAN SVEDMAN
produkter, för att möjliggöra för fler att leva ett
mer hållbart liv hemma. På IKEA vill vi inte att
hållbarhet ska vara en ynnest för de få, utan
något som de många människorna har råd med.
TILLSAMMANS FÖR NÖJDARE KUNDER
För oss är våra kunder alltid i fokus. Vi vill möta
dem med värme, kunskap och inspiration. Vi vill
att de ska trivas och uppskatta sin IKEA upplevelse,
oavsett om de möter oss i varuhuset, på webben
eller via telefon. Det är inte bara tomma ord,
utan vår verklighet varje dag. Vi är stolta över
att våra kunder upplever att vi är mer tillgängliga än tidigare, både fysiskt och digitalt.
DET MESTA ÄR ÄNNU OGJORT
Tillsammans har vi gjort ett fantastiskt jobb under
året men vi vet att vi kan göra det ännu bättre.
Vi är inte på något sätt klara. Kundernas uppskattning är en morot för mig och mina kollegor
vars ambition är att ännu fler kunder ska vara
nöjda med sin IKEA upplevelse och samtidigt
känna tillit till oss som företag. Jag vill att IKEA
ska vara förstahandsvalet för heminredning,
något vi fortsätter att utveckla och arbeta med
varje dag.
Tack till alla våra medarbetare och kunder, vi ser
fram mot att fortsätta utveckla morgondagens
IKEA tillsammans med er.
Håkan Svedman
Landschef IKEA Sverige
H E J F R Å N H Å K A N S V E D M A N | 7
Ett personligt kundmöte
Att på allvar sätta kunden i
fokus är en av våra starkaste
drivkrafter. Det är våra kunder
som bestämmer hur, var
och när de vill möta IKEA
och varje kontakt ska vara
personlig, professionell och
trevlig. Det gäller oavsett
om kunderna vill inspireras,
planera, handla, äta, byta
eller lämna tillbaka en
produkt.
Under året har vi investerat i
fler medarbetare som på olika
sätt möter våra kunder men
också i kompetensutveckling,
däribland en hållbarhetsutbildning för alla medarbetare. Vi
har också frigjort tid för att
möjliggöra för våra ledare att
leda och utveckla sina medarbetare. Investeringarna har
resulterat i fler nöjda medarbetare och kunder.
8 ALLA BESLUT SKER
UTIFRÅN KUNDENS BÄSTA
Vi vet att våra kunders behov
ser olika ut, därför vill vi alltid
bjuda in till dialog. Under året
har vi arbetat för att utöka
serviceerbjudandet med fler och
bättre tjänster som exempelvis
beställ & hämta, köksplanering,
hemkörning och montering av
produkter. För vi vet att våra
kunder vill ha lösningar som
underlättar vardagen. Dessutom har vi förlängt öppet köp
på våra produkter från 90 till
365 dagar. Det ska vara enkelt,
inspirerande och smidigt att
handla heminredning på IKEA
oavsett var, när och hur våra
kunder väljer att göra det.
EN ÄNNU BÄTTRE
KUNDUPPLEVELSE
Utgångsläget för all utveckling
av vår verksamhet är att lyssna
| ET T PERSONLIGT KUNDMÖTE
på våra kunder. Eftersom allt
fler besöker oss på webben
eller i mobilen arbetar vi för
att möta de behoven på ett
ännu bättre sätt. Det är mycket
enkelt – vi på IKEA ska vara
tillgängliga när kunderna
behöver oss och vi ska förstås
vara där kunderna är. Ytterst
handlar det om att fördjupa
relationen till kunderna, möta
deras behov och överträffa
deras förväntningar.
»Vi på IKEA ska
vara tillgängliga
när kunderna
behöver oss och
vi ska förstås
vara där kunderna
är.«
E T T P E R S O N L I G T K U N D M Ö T E | 9
Positiv inverkan
på människor och miljö
MER HÅLLBAR MAT
IKEA Food lanserade grönsaksbullar i restaurangerna och i Swedish Food Market. Jämfört
med vanliga köttbullar har grönsaksbullar 3-5
procent mindre koldioxidpåverkan och innehåller hälften så mycket mättat fett.
Alla vår fisk- och skaldjursrätter kommer
från ansvarsfulla odlingar med certifieringen
ASC och MSC*. Detta är ännu ett steg mot
att göra IKEA Foods matsortiment nyttigare
och mer hållbart.
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de
många människorna och den sträcker sig längre
än heminredning.
Vi vill att vår verksamhet ska ha en positiv
inverkan på både människor och miljö. Därför
satsar vi nu stort på frågor som verkligen gör
skillnad, från att köpa in all bomull vi använder
från mer hållbara odlingar till att byta ut hela
belysningssortimentet till energieffektiv LED
belysning. LED förbrukar upp till 85 procent
mindre energi än vanliga glödlampor och
håller i upp till 20 år. Genom omställningen
gör vi det möjligt för fler att leva ett mer
hållbarhet liv hemma. Vi vet att våra kunder
alltid väljer mer hållbara produkter om de
har ett överkomligt pris och erbjuder tydliga
fördelar. LED-belysning är ett bra exempel –
de bidrar till betydande energibesparingar
jämfört med vanliga glödlampor och håller
10 mycket längre. Vi satsar på att tackla klimatförändringarna, den största utmaningen för
dagens samhälle, genom att vidta åtgärder
inom bland annat förnybar energi. IKEA
koncernens mål är att 2020 producera lika
mycket förnybar energi som vi använder i
vår verksamhet. Redan i maj 2015 nådde vi
målet i Norden genom att ta ytterligare 30
vindkraftverk i drift. I dag har vi 46 vindkraftverk fördelat på tre vindparker, Glötesvålen
(30), Rämsberget (7) och Korpfjället (9).
Samtidigt arbetar vi med att använda energi
så effektivt som möjligt och de svenska
varuhusen är idag 46 procent mer energieffektiva än för 10 år sedan.
| VI VILL HA EN POSITIV INVERK AN PÅ MÄNNISKOR OCH MIL JÖ
BOMULL FRÅN MER HÅLLBARA ODLINGAR
Nu kommer all bomull vi använder till IKEA
produkter från mer hållbara odlingar. Det
innebär att de odlare som levererar bomull
till oss använder mindre vatten och kemiska
gödnings- och bekämpningsmedel samtidigt
som de ökar sina vinster.
100 PROCENT LED
Hela vårt belysningssortiment
är nu LED. LED förbrukar upp till
85 procent mindre energi än traditionella glödlampor och räcker i upp
till 20 år. Det är en god nyhet för både
planeten och kundernas plånböcker.
Under 2015 sålde IKEA koncernen fler än
90 miljoner LED-lampor och armaturer vilket
innebär lägre kostnader för miljoner hushåll.
ATT LEVA MER HÅLLBART HEMMA
Vi vill inspirera och göra det möjligt för miljontals människor att leva ett mer hållbart liv
hemma. Därför utvecklar vi produkter och
tjänster som gör att våra kunder kan använda
mindre vatten och energi, minska sitt avfall
och leva hälsosammare liv.
V I V ILL HA EN POSI T I V INVERK AN PÅ MÄNNISKOR OCH MIL JÖ | 11
» Min första ledarroll var
rolig och lite skrämmande
på samma gång.«
Katarina Årdh
Logistikchef IKEA Älmhult
Att hitta nya möjligheter
En positiv laganda
Vi är en heterogen grupp med passionerade och jordnära människor
som brinner för heminredning. Vi kommer från världens alla hörn
men delar en vision: ”att skapa en bättre vardag för de många
människorna”. Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra
gemensamma värderingar. Dessa värderingar är grunden för hur vi
jobbar och i vår inkluderande, empatiska, öppna och ärliga kultur.
Vår kultur bygger på gemenskap, entusiasm och glädje. Och vi
letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra
värderingar.
Lojalitetsprogrammet – Tack!
One IKEA Bonus program
är ett prestationsbaserat
bonussystem för alla
medarbetare inom IKEA
koncernen. Programmet
är framtaget i linje med
våra värderingar; enkelhet
och gemenskap, där alla
inom en och samma enhet
Th
e fi arbetar mot gemensamma
rs
De
ar
tmål.
IK
c
| VI TROR PÅ MÄNNISKOR
ele
br
at
ion
EA
To
Gr
d
ou
Pro ay w
pc
e
oll
su gram cel
ea
cc
eb
Le
m
gu
e
ra
las
id
e
s
e,
en
t y s of . Th te t
wa
he
,D
ea
the e p
r
n
ec
IK rogr first
su t to . Ta
em
E
c
a
c
g
A
s
Gr mm loba
be
for cess how k is
ei
the ou
r2
l
of
ou
a
f
nd
pp
IK
rc
Sw p wi s ins und
r
E
e
on
ing
20
th
pir
A.
ed
cia
Sa
t
o
14
e
i
i
E
m
n
s
t
m
db
ion
v
h w ur
ue
ad
We e p
c
d g ery
y
on and ay t o-wo Ing e int
ro
an all c rinc
os
eo
oT
gr
wt
rke va
ip
de
on
a
r
a
h
f
a
t
les
rs
y
.
i
Ka
tri
us
ac
ck
qu
a
b
, n tude “th
c
i
an nd w mpr ! – T
o m fo
the ordin table ute t
ad
he
a
att r yo k yo
’s
as o th
the resp g to
IK
wi
u”, s lau
ur
er
E
the pos e su
e
n
l
w
s
a
o
c
ch sh to A G
a
wo
s
n
t
y
ha
c
e
r
t p alty d w
rke me a ive c sam ible. cess
ith d las shar oup
os
a
All
mo oun e f
rs
o
n
Lo
e
ty
itio
air
thi
dc
wi
co f IK
tri
un
Th
ya
e
s
l
n
o
l
e
E
a
ar the
w
lty
e
pr
ntr
rec t re
s
n
A
we
i
o
n
em qua
ga . All d si orke , so
i
eiv
gr
bu
ho
De
mp
rd
a
l
e
r
p
t
w
e
i
l
fi
m
s
i
l
d
l
c
o
ig
oy
e
for
ca
a p les
nt
me em
at
s o ible le pr in th wa
ro
o
Ta ed w tion
b
IK
nt
er
inc
eI
the we
fu
po
ful
E
ck
f
i
A
t
o
t
i
KE
rti
om
ht
, is
rT
!
Gl
on nit, p l-tim ples
A
he
a
ak
o
im
al
Gr
e c , fo
IK ck!
e
po
am ositi
o
Wh bal
l
oEA
s
rta
f
wo lowi up a the
ou on
Gr tarte
nt
dis
sta en T und
or
nt
re
rke ng
ou
ac
d
i
t
s
t
rt
i
i
n
rib
nr
nc
he
ala rs
pf
at
int
off k! w g F
l
u
w
e
u
l
r
o
t
t
a
lat
d
y
oT
i
he
Y
rfi
t
ion lev thin ws a ed i ion a
ac he p as la 14
v
b
ec
eg
el.
nT
ac
k!
sf
nd
un
t
r
o
o
i
o
n
a
for
g
ac
c
ns
re
ho Elig oun
nin
irly
ec
ur
FY ram hed,
try gula k!
uti g of
s w ible
me
14
ao
tio
w
p
ve
:
F
.T
or
Th
fin Y14
ke art-t ill re ns i
od ne-t
is
n
d.
ce
an
im
,a
ay
im
b
Tack! är vårt sätt att visa uppskattning till
våra medarbetare för deras lojalitet till IKEA och deras bidrag till
vår fortsatta framgång. Tack! omfattar samtliga medarbetare och
är IKEA koncernens sätt att visa uppskattning för medarbetarnas
insats och lojalitet. Programmet syftar till att stärka medarbetarnas
pension och avsätts årligen när uppsatta kriterier uppnås. Principerna
är rättvisa och enkla. Alla som arbetar heltid får samma summa
oavsett enhet, position och lönenivå. Deltidsmedarbetare får en
summa som står i relation till antal arbetade timmar.
12 One IKEA
Bonus
Program
€
10
0
m
of
Ta
ck
!
14 000 kr
Närmare 14 000 kr i extra
pensionsavsättning till IKEA
Sveriges medarbetare via
Tack!.
På IKEA tror vi att tillväxt och framgång går
hand i hand. Vi ger alla medarbetare möjligheten att växa, genom att ge dem rätt
förutsättningar för att utveckla sina styrkor
både professionellt och personligt. Tillsammans
är vi starkt engagerade i att skapa en bättre
vardag för de många, både för medarbetare
och kunder.
Ett sätt att växa är att testa på nya områden
som exempelvis ledarskap. Katarina Årdh
började på IKEA för 15 år sedan som administratör på kundservicecenter i Älmhult. Idag
arbetar Katarina som logistikchef för varuhuset
i Älmhult och tillsammans med sina 25 medarbetare ansvarar hon för att IKEA Älmhult
alltid har heminredningsprodukter tillgängliga
för sina kunder. Katarinas IKEA karriär har
hitintills inneburit möjligheter att
växa men också spännande utmaningar med
flera mellanlandningar på andra enheter och
positioner inom IKEA.
– Under mina två första år på IKEA kundservice fick jag en grundläggande förståelse
för kundens förväntningar på oss, en lärdom
som jag har med mig än idag i mitt arbete.
Katarina fortsatte och fick möjligheten att
testa på att leda ett team på kundservice i
Älmhult. Där fick hon möjligheten, utöver
att leda sig själv, även ansvar att leda andra
medarbetare. Den första ledarrollen beskriver
hon som rolig och lite skrämmande på samma
gång.
– Mitt team var fantastiskt och stöttade mig
längs vägen.
Nästa steg för Katarina kom ett par år senare,
hon blev lagerchef på IKEA Distributionscenter
och fick möjlighet att leda verksamheten och
90 medarbetare. Hon tvekade till en början
men med stöttning och support från sin chef
beslutade hon sig för att tacka ja. Ett beslut
som Katarina inte ångrar idag. Sedan ett år
tillbaka är Katarina åter på IKEA Älmhult och
trivs bra.
– Jag arbetar nu med att fördjupa min
kompetens och kunskap inom detaljhandeln.
Men cirkeln sluts inte än, det finns många
möjligheter inom IKEA. Det finns flera möjligheter att prova liknande eller andra roller i
eller utanför Sverige.
Genom att låta medarbetare testa på nya
roller och utmaningar är möjligheterna inom
IKEA koncernen oändliga. Att växa professionellt
och personligt är en ömsesidig vinst. Som
medarbetare och ledare på IKEA har alla
chansen att skapa, förändra och utveckla
IKEA idag och imorgon.
VI TROR PÅ MÄNNISKOR | 13
IKEA i Sverige
IKEA är ett värderingsdrivet företag med rötterna i Älmhult, Småland.
Företaget grundades 1943, för mer än 70 år. Sedan dess har mycket
hänt och idag är IKEA koncernen ett globalt företag med varuhus i
27 länder och Sverige är en av företagets viktigaste marknader.
För närvarande är vi drygt 13 500 medarbetare på IKEA Sverige.
Förutom 20 varuhus, fördelade mellan Malmö i söder och Haparanda
i norr, finns bland annat vår globala design- och produktutveckling,
global kommunikationsenhet och en av Europas största studios och
eget testlabb i Sverige. Dessutom är Sverige IKEAs femte största
inköpsland, med både egen produktion och externa leverantörer,
framförallt inom trävaror.
De svenska IKEA bolagen fungerar som en global mötesplats för
medarbetare från hela världen och Älmhult är centrum för IKEA
kultur och heminredningskunskap. Under de senaste fem åren har
IKEA koncernen skapat cirka 1 500 arbetstillfällen i Sverige och vi
förväntas fortsätta skapa nya jobb. Våra verksamhet, utöver varuhusen,
är fördelad på tre orter; Älmhult, Helsingborg och Malmö. Genom
att koncentrera verksamheterna till de tre orterna hoppas vi kunna
säkra vårt framtida behov av kompetens, men också lokaler och kontor.
ÄLMHULT
I Älmhult finns IKEAs rötter, hjärta och kultur. Det är enda platsen i
världen där hela IKEAs värdekedja finns representerad – från produktidé,
till råvara, produktion och varuhus. Älmhult är inte bara globalt centrum
för design- och produktutveckling, här finns också vår kundservice
som hjälper kunder via telefon samtidigt som IKEA katalogen, världens
största trycksak, produceras där. Den ges ut i 219 miljoner exemplar
runt om i världen. Totalt arbetar cirka 4700 medarbetare i Älmhult.
MALMÖ
Hubhult är IKEAs globala mötesplats och arbetsplats för våra globala
supportfunktioner inom bland annat HR, kommunikation och inköp.
Placeringen av kontoret i Malmö är optimalt med närheten till Älmhult,
ett nytt och modernt varuhus och en internationell flygplats. I Malmö
arbetar cirka 1500 medarbetare.
HELSINGBORG
Helsingborg har länge spelat en viktig roll för IKEA och kommer
fortsätta att göra det. Helsingborg kompletterar Älmhult och Malmö
genom att vara placeringen för det svenska huvudkontoret med
supportfunktioner till IKEAs varuhus och övriga enheter i Sverige.
Här finns kompetens inom bland annat försäljning, marknadsföring,
säkerhet, logistik, kundservice, IT och expansion. I Helsingborg
finns cirka 1500 medarbetare.
14 | IKEA I SVERIGE
Varuhus i
Sverige
IKEA Älmhult
(1958/2012)
SKA
UPPDATERAS ->
IKEA Kungens Kurva
(1965)
IKEA Kållered (1972)
IKEA Linköping (1977)
IKEA Jönköping (1987)
IKEA Örebro (1981)
IKEA Gävle (1992)
IKEA Barkarby (1993)
IKEA Bäckebol (2003)
IKEA Sundsvall (2006)
IKEA Kalmar (2006)
IKEA Haparanda
(2006)
IKEA Karlstad (2007)
IKEA Uppsala (2009)
IKEA Malmö (2009)
IKEA Helsingborg
(1988/2010)
IKEA Västerås (2011)
IKEA Uddevalla (2013)
IKEA Borlänge (2013)
och snart IKEA Umeå
(februari 2016).
IKEA I SVERIGE | 15
IKEA SVERIGE
EN ÖVERBLICK
VÅ15
37,4
miljoner varuhusbesök
under VÅ 15.
19
8,5%
46
FSC
IKEA varuhus
Hållbara produkter
Vindkraftverk i Sverige
Hållbara källor
Den 26 februari öppnar IKEA Umeå
och blir det tjugonde IKEA varuhuset
i Sverige.
8,5 procent av vår totala försäljning i
Sverige kommer från produkter som
hjälper människor till att göra världen
lite bättre genom att använda mindre
energi och vatten samt minska
mängden avfall.
L e id e
Besök på IKEA.se
ece
n, D
mbe
k!
IKEA.se hade mer än 77 miljoner
Tac
n of
besökare underbVÅ15.
ratio
4
nd 2 0 1
r 2
cele
first
e
h
T
yalty
up Lo
A Gro
e IKE
e
! – Th
are th
k
h
c
s
mber
a
to
e,
Dece
to T
wish
de in
ar in
lleagu
e
prad’s
st ye
g ma
up co
me w
r Kam
hed la
fundin
m
a
A Gro
c
l
v
E
ra
n
a
g
g
u
b
IK
In
ro
as la
Dear
rst glo spired by
e
this p
and w
to th
the fi
with
in
rs
n
d
te
e
o
is
rtant
n
ti
ra
rk
a
e
u
o
leb
impo
trib
mm
co-w
you”,
we ce
d con
EA, is
progra
hank
h our
at IK
lty an
Today
ay “t
p wit
. The
hold
r loya
Grou
y to s
e
u
mme
a
o
w
A
ra
y
w
E
g
r
h
ion
Pro
de fo
the IK
posit
wedis
ratitu
ss of
the S
what
and g
succe
atter
ack is
iation
no m
ear. T
f us,
pprec
fairly
o
a
last y
e
w
n
o
n as
ry o
to sh
ibutio
. Eve
want
e distr in Tack!
IKEA
th.
ss of
ake th
d
grow
e
m
d
d
ns in
e
lu
to
u
succe
c
in
tin
ulatio
want
r con
up are
d reg
o we
ceive
for ou
A Gro
ws an
EA, s
will re
e IKE
of IK
the la
y
s
th
s
g
tr
s
n
e
in
le
in
c
ncip
e coa cou
follow
e suc
orkers
e pri
to th
rt-tim
iples,
within
co-w
Sam
le pa
princ
rkers
tribute
le. All
Eligib
o-wo
imple
ll con
possib
level.
ed.
ime c
and s
We a
rk
-t
ry
le as
ir
ll
o
b
la
fa
a
w
a
fu
it
s
le
r
qu
ame
een
hours
ion o
eligib
and e
the s
ave b
on to
posit
s. All
ing to
relati
you h
unit,
untrie
accord
ss of
when
unt in
ve co
alified
gardle
, and
l amo
re qu
specti
a
4
a
re
n
1
re
t
u
Y
io
n
e
F
o
y
f
th
port
amou
ing o
years
a pro
ame
eginn
ncial
eive
the s
the b
e fina
ill rec
ed at
cutiv
ers w
onse
c
! start
work
k
e
c
v
a
T
rfi
n for
up fo
catio
ade to IKEAs sortiment består av ca 9500
A Gro
ualifi
as m
e IKE
of
The q
lion w
ith th
ding
0 mil
y fun
0
yed w
rl
1
lo
a
p
e
€
ty
of
produkter. Varje år förnyar vi sortiem
e firs
nding
ack!
ce th
ial fu
n
it
u
o
for T
in
nn
mentet med ca 2000 nya produkter.
-time
Y14
y to a
a one
ing F
happ
,
d
d
n
e
re
a
h
e
nc
FY11FY12FY13FY14FY15
al fu
Vi har 15 egna designers och 75
s lau
day w
Glob
k! wa
e. To
c
m
Ta
m
When
progra
12149119631229112 99313565
externa designers via kontrakt.
ff the
o
:
4
rt
1
sta
r FY
ck! fo
illion
m
0
0
into Ta
to € 2
FY14
coun
g for
each
fundin
of
ed on
year
rrent
, bas
l
u
s
c
ia
ie
l
c
tr
n
tota
nan
p cou
When
ted fi
s the
Grou
tion.
mple
bring
fied
IKEA
alloca
ch co
This
quali
s an
or ea
en all
es. F
ou are
etwe
you a
n
y
g
b
o
r
a
t
ti
d
fo
n
w
e
a
e
ivid
ym
and
side
lloc
d
a
a
lo
ry
p
tr
is
e
la
u
m
e
sa
es
Yo
nding
rs of
total
will b
tal fu
plan.
l yea
ount
of the
The to
ancia
nsion
al am
rtion
ur pe
ve fin
ividu
propo
to yo
secuti
n ind
yed
n
n
a
try’s
o
o
t,
c
ti
n
u
mplo
ve
yme
ntrib
ere e
ted fi
ID
emplo
ou w
s a co
omple
orker
. If y
ons a
ave c
r co-w
u
llocati
al.com
o
a
rt
y
you h
o
e
k-p
with
e th
c
iv
in
ta
e
g
t
c
a
lo
!
to re
now
.
Tack
mme
ation
eady
rogra
bout
the p
an alr
inform
ore a
bout
you c
Tack!
out m
,
ore a
onal
arlier,
m
e
Find
rs
work
e
r
rn
o
p
a
13
our
ce to
an le
st 20
see y
at pla
You c
ber 1
th to
a gre
ptem
!
of bir
A as
E
rm
te
e
IK
a
by Se
d
-t
d
gthen
long
er an
stren
r the
numb
ant to
le. Fo
we w
peop
Under de senaste
nefits
ve in
e
e
b
li
r
e
e
b
fem åren har vi We h Tack! and othfuture.
Wit
the
skapat cirka 1500today and in
er
roup
Hess
EA G
Petra
er, IK
arbetstillfällen och regards,
anag
Nu
kommer all bomull vi använder
HR M
t
s
e
p
förväntas fortsättB
Grou
till våra produkter från mer hållbara
IKEA
äll
gnefj
of the
A
t
r
n
te
e
att skapa jobb.
Pe
resid
odlingar 1.
and P
CEO
13 565
105
miljoner
Euro
avsatte IKEA koncernen extra till
medarbetarnas pension genom
lojalitetsprogrammet Tack!.
medarbetare
9 500
produkter
llion
0 mi
€ 10
14,9
miljarder
Total försäljning VÅ 15
IKEA Sveriges totala försäljningen
ökade med 8 procent jämför med
VÅ14 (redovisat i Mdr SEK).
VÅ11VÅ12VÅ13VÅ14VÅ15
13,413,313,113,814,9
1500
arbetstillfällen
i Sverige
Vi väljer mer
hållbara odlingar
Bomull som kommer från mer hållbara odlingar omfattar
bomull som odlats enligt Better Cotton-standarden; av odlare
som arbetar mot att uppfylla Better Cotton-standarden; och
mer hållbar bomull från USA (som bomullsprogrammet ”e3”).
1
16 | IKEA SVERIGE – EN ÖVERBLICK
50 procent av vårt trä kommer från
mer hållbara källor, vilket gör att
vi uppnår vårt mål två år i förväg!
Som mål för augusti 2020 siktar
vi på att 100 procent av allt trä,
papper och kartong vi använder
kommer från mer hållbara källor.
Mer hållbara källor för trä definieras för närvarande
som FSC™-certifierat eller återvunnet trä.
KVALITET
FUNKTION
DEMOKRATISK
DESIGN
FORM
HÅLLBARHET
LÅGT PRIS
5%
Demokratisk design
produceras i Sverige
För oss handlar bra design om rätt
kombination av form, funktion,
kvalitet, hållbarhet och ett lågt
pris. Vi kallar det ”demokratisk
design” eftersom vi tycker att bra
heminredning ska vara tillgänglig
för alla.
5 procent av alla IKEA produkter
som säljs på IKEA i hela världen
köps in och produceras i Sverige.
Till exempel produceras bokhyllan
BILLY i Sverige.
1 miljard
Euro
För klimatåtgärder
Vi satsar stort på att tackla klimatförändringarna och uppmanar
myndigheter att sätta ambitiösa
och bindande mål. Under 2015
skänkte IKEA koncernen 600
miljoner euro och IKEA Foundation
400 miljoner euro för att tackla
klimatförändringarna.
IKEA SVERIGE – EN ÖVERBLICK | 17
Vinst ger oss möjlighet att växa
Ledningsgrupp
»Jag bestämde mig för att aktiemarknaden inte var ett
bra alternativ för IKEA. Jag visste att endast ett långsiktigt
perspektiv kunde garantera våra tillväxtplaner och jag ville
inte att IKEA skulle bli beroende av ekonomiska institutioner.«
IKEA Svenska Försäljnings AB
Ingvar Kamprad
Grundare & Senior Advisor
Ingvar Kamprad har sedan starten av IKEA
varit mån om att skapa en långsiktig och
oberoende verksamhet. Därför är IKEA
koncernen sedan 1980-talet stiftelseägd
vilket innebär att vinsten endast kan återinvesteras i koncernen eller doneras till välgörande ändamål genom IKEA Foundation.
IKEAs verksamhet skapar långsiktigt värde
i samhället på många sätt. Totalt finns det för
närvarande cirka 13 500 IKEA medarbetare i
Sverige. De senaste fem åren har vi skapat ca
1 500 arbetstillfällen i Sverige och vi förväntas
fortsätta skapa jobb. Många, cirka 7 300,
arbetar i våra varuhus men det finns också
ett tusental medarbetare i leverantörsledet.
IKEA betalar skatt i Sverige enlighet med
alla gällande lagar och regler. Förutom
bolagsskatt betalar IKEA fastighetsskatt och
andra skatter i Sverige. Den senaste femårsperioden har bolagen som ingår i IKEA
koncernen betalat ca 2,35 miljarder kronor i
bolags- och fastighetskatt i Sverige.
Globalt betalade IKEA koncernen under
verksamhetsåret 2015 totalt 7,2 miljarder
EUR i skatt, vilket utöver bolags- och
fastighetsskatt även inkluderar lokala och
andra skatter såsom inkomstskatt och
miljöskatt. För oss är det en självklarhet att
som lönsam verksamhet göra affärer på ett
korrekt och ansvarsfullt sätt.
Sverige är IKEAs femte största inköpsland
och vi investerar kontinuerligt i lägre priser
till våra kunder, så att så många som möjligt
ska ha råd till ett fint och funktionellt hem.
Dessutom investerar vi i vindkraft för att kunna
driva våra varuhus, produktionsanläggningar
och lager med förnybar el. Totalt har vi idag
tre vindparker; Korpfjället, Rämsberget och
Glötesvålen med 46 vindkraftverk i bruk. Det
innebär att vi producerar mer förnybar energi
än vi förbrukar i Norden (varuhus, lager och
övriga byggnader).
Översta raden: Gustavo Tinajero Deputy Retail Manager, John Clark Finance Manager, Peter Nilsson
Customer Experience Manager, Lena Engman Sales Manager, Susanne Koerfer Communication & Interior
Design Manager, Håkan Svedman Country Retail Manager, Cia Fritzon Gårdnäs Deputy Retail Manager.
Mittersta raden: Ann Holster IKEA Food Manager, Jessica Anderen Deputy Retail Manager, Tina Kardum
Funnemark Corporate Communication Manager, Patrik Nygren-Bonnier Marketing Manager, Karin Bergman
HR Manager.
Sittande: Janne Joki Retail Logistics Manager. Frånvarande Victoria Lidqvist Management Assistant.
18 | V INS T GER OSS MÖJL IGHE T AT T VÄ X A
LEDNINGSGRUPP | 19
© Inter IKEA Systems B.V. 2015