Från vision till affärsplan -Affärsidé

advertisement
Från vision till affärsplan -Affärsidé
Affärsidé
Affärsidén ska tydliggöra verksamhetens ramar och
kundnytta. Med kundnytta menas den nytta kunden har av
vår produkt det vill säga vara och/eller tjänst. Kundnyttan
ska helst vara så unik att inget annat företag kan erbjuda
något identiskt. Många företag skapar unika produkter
genom att kombinera varor och tjänster på ett smart sätt. En
korgtillverkare som sett sina bästa dagar kanske kan blåsa
nytt liv i tillvaron genom att erbjuda varukorgar fyllda med
livets goda.
En affärsidé bör innehålla följande:
1. En beskrivning av företagets unika kompetens. Ett åkeri
med fokus på tunga transporter kan ha formuleringen ”Våra
specialbyggda fordon fraktar tungt gods på kort tid och på
säkert sätt”.
2. Information om vilka varor och tjänster kunden erbjuds.
Åkeriet: ”Tunga transporter, lyft och magasinering”.
3. Redovisning av vilken kundkategori och geografisk marknad
företaget vänder sig till: Åkeriet: ”Tillverkare av huselement
och cementvaror i Sverige.”
Den färdiga affärsidén skulle kunna lyda: ”Vi utför tunga
transporter, lyft och magasinering av huselement och
cementvaror inom Sverige. Specialbyggda fordon
garanterar snabb och säker transport.”
Få affärsidéer är beständiga, så när verksamheter eller
förutsättningar förändras måste även affärsidén anpassas. I
annat fall kommer den att beskriva något annat än den
faktiska verksamheten. Pröva därför affärsidén minst en
gång per år. Misstämmer den finns två alternativ: Anpassa
verksamheten eller revidera affärsidén. Ett företag med olika
verksamhetsinriktningar kan givetvis ha flera affärsidéer.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards