Del 5 Att leva med diabetes APC 2016

Diabetesutbildning del 5
Att leva med diabetes
Vad skall undersökas och frågas efter?
•
•
•
•
•
•
•
Dina egna frågor, behov av kunskap
Egna blodsockertester/högt/lågt blodsocker
Fysisk aktivitet
Vikt, midjeomfång, BMI
Rökning
HbA1c
Fotundersökning
Källa Svenska Diabetesförbundet
5:1
Forts… vad ska undersökas och
frågas efter
•
•
•
•
•
•
•
Blodtryck
Blodfetter – kolesterol/triglycerider
Äggvita i urin
Ögonundersökning
Injektionsteknik/injektionsplatser
Hjälpmedel
Diabetes i vardagen
5:2
Behandlingsmål för blodfetter
Risk för hjärt-kärl sjukdom om ej
dessa värden följs
• Total kolesterol
<4,5 mmol/l
• LDL kolesterol
<2,5 mmol/l
• HDL kolesterol kvinnor
>1,3 mmol/l
• HDL kolesterol män
>1,0 mmol/l
• Triglycerider
<1,7 mmol/l
Ref: Agardh 2010, Nationella riktlinjer 2010
5:3
Behandlingsmål för blodtryck
• Mål - blodtryck
< 140/85 mmHg
• Lägre blodtryck vid njursjukdom
• Äldre – högre blodtryck accepteras
SoS Nationella riktlinjer diabetes 2015
5:4
Individuell vårdöverenskommelse IVÖ,
Diabetesprofil/NDR
• är ett pedagogiskt hjälpmedel för att ge dig mer
inflytande och möjlighet till eget ansvar
• Det är viktigt att du är delaktig!
• Vid varje besök bör detta diskuteras:
•
•
•
•
•
Dina frågor och problem
Behandlingsmål för HbA1c
Egna blodsockertester samt mål för blodsocker
Ändringar i behandlingen
Utbildning
5:5
Sömnens betydelse vid diabetes
• Dålig sömn påverkar blodsockret
• Dålig sömn ökar risken för övervikt, depression,
hjärtinfarkt
• Långvarig sömnstörning ökar
infektionskänsligheten, försämrar HbA1c och
blodfetter
• Fysisk aktivitet förbättrar sömnen
Ref: Nationella programrådet diabetes 2014
5:6
Diabetes kan påverka
psykisk hälsa
•
•
•
•
Nedstämdhet
Depression
Stress
Fysisk aktivitet är ett skydd som lindrar
– kan bota besvären
• Vid behov samtalskontakt med kurator
5:7
Övrigt
• Diabetesförbundets
medlemsförsäkring
• Resor
• Körkort
5:8