Moderna tider intro

advertisement
Moderna tider
Inledning
• Materialistisk grundsyn
• Antispekulativa rörelser
• Utvecklingsidéer
Kunskapsteoretiska grunder
• Positivismen
• -relevant vetenskaplig fråga: ”hur?” istället för
”varför?”
• Att beskriva snarare än att förklara
Kunskapsformer
• Reaktion mot positivismen—nykantianism
• Nomotetiska och ideografiska perspektiv
• Naturvetenskap, humaniora,
samhällsvetenskap
• Hermeneutik
• Universitetet i Berlin—forskning—ny kunskap
• Specialisering och institutionalisering
• - tidsskrifter, kongresser, föreningar
• - Frankrike, England, Tyskland
• Epistemologiska modeller
• Biologi (1800-talet)—fysik (1700-talet)
• Teknikens roll
• Samhällsvetenskapernas uppkomst
• Sociala, ekonomiska, politiska förändringar
sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
antropologi, m m
• Historismen
• Nationalismen—de kulturella och politiska
komponenterna
• Medborgartanken
• Rättigheter
• Kolonialism och rasism
• De politiska ideologiernas uppkomst
• - socialismen
• - liberalismen
• - konservatismen
• Utgångspunkter: samhälls- och människosyn
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards