Moderna tider intro

advertisement
Moderna tider
Inledning
• Materialistisk grundsyn
• Antispekulativa rörelser
• Utvecklingsidéer
Kunskapsteoretiska grunder
• Positivismen
• -relevant vetenskaplig fråga: ”hur?” istället för
”varför?”
• Att beskriva snarare än att förklara
Kunskapsformer
• Reaktion mot positivismen—nykantianism
• Nomotetiska och ideografiska perspektiv
• Naturvetenskap, humaniora,
samhällsvetenskap
• Hermeneutik
• Universitetet i Berlin—forskning—ny kunskap
• Specialisering och institutionalisering
• - tidsskrifter, kongresser, föreningar
• - Frankrike, England, Tyskland
• Epistemologiska modeller
• Biologi (1800-talet)—fysik (1700-talet)
• Teknikens roll
• Samhällsvetenskapernas uppkomst
• Sociala, ekonomiska, politiska förändringar
sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
antropologi, m m
• Historismen
• Nationalismen—de kulturella och politiska
komponenterna
• Medborgartanken
• Rättigheter
• Kolonialism och rasism
• De politiska ideologiernas uppkomst
• - socialismen
• - liberalismen
• - konservatismen
• Utgångspunkter: samhälls- och människosyn
Download