Lektion 1 Språkets uppkomst

advertisement
Språkhistoria
Del 1: Språkets uppkomst
Ingen har än så länge kunnat definiera exakt vad ett språk
är. Se t ex nedan för alla olika användningar av begreppet
”språk” och vilka olika betydelser det kan ha:
1.
2.
3.
4.
Siffrorna talar sitt tydliga språk
Strindbergs språk var som sönderkrossat glas
Engelska, tyska och franska är europeiska språk
Språket är miraklet som tillåter människor att
kommunicera med varandra
Vad är språk?
Hur länge har människan
kunnat tala?
• Man vet inte riktigt hur länge människan har kunnat tala
men det finns ändå rimliga hypoteser:
1. Homo Sapiens Sapiens måste ha kunnat tala i
åtminstone 40 000 år eftersom vi då levde i samhällen
som krävde diskussion, planering och organisation
2. Våra talorgan har i princip sett likadana ut i minst 100
000 år vilket talar för att vi borde ha kunnat forma
språkljud så länge.
Hur länge har människan
kunnat tala?
Vad gav upphov till
människans språk?
• Här följer ett antal teorier:
1. Tra-la-la-teorin: språket uppstod ur vårt estetiska
uttrycksbehov och vårt behov av rytm och klang
2. Hej-å-hå-teorin: språket uppstod vid gemensamt arbete, för
att samordna, organisera eller fördela arbete och krafter
3. Wroom-swisch-bang-teorin: språket uppstod ut människans
behov av att försöka härma olika skeenden eller föremål
4. Wow-teorin: språket uppstod ur människans behov av att
uttrycka starka känslor
5. Bla-bla-bla-teorin: språket uppstod ut vårt sociala behov att
kommunicera
Vad gav upphov till
människans språk?
Men vad är det som är så
speciellt med det
mänskliga språket, t ex
jämfört med hur andra
djur kommunicerar?
• Läs Sven-Eric Liedmans text Ett oändligt äventyr för att
svara på nedanstående fråga!
Vad skiljer människans
språk från andra djurs?
1. Endast den mänskliga talapparaten (stämband, tunga,
munhåla, läppar och näsa) kan uttala så många olika ljud –
över 100!
2. Andra djur har varningsläten och parningsrop men de
kommer inte i närheten av de varierade uttryckmöjligheter
som det mänskliga språket har.
3. Människan kan prata om sådant som inte är här, just nu: vad
som HAR hänt, vad som kanske KOMMER att hända, vad vi
ÖNSKAR och om KÄNSLOR
4. Vårt språk är symboliskt och bygger på att vi kombinerar
olika fonem (ljud) för att bilda olika ord.
Vad skiljer människans
språk från andra djurs?
1. Läs artikeln Klimatomslag gav upphov till språk och bli
utförlig genom att jämföra de olika teorier om språkets
uppkomst som presenterats tidigare i PP:n med artikelns
förklaring till språkets uppkomst: i vilken/vilka av
teorierna som presenterats i PP:n kan man placera in
artikelns resonemang? Motivera ditt svar och bli
nyanserad!
2. Läs artikeln Hunden som lärt sig fler än tusen ord och
få en översiktlig bild av exceptionella djur!
Vad vill du förkovra dig i?
Download