Jan Einarsson - Språklärarnas riksförbund

advertisement
Jan Einarsson
Föreläsning och samtalsstund vid språkdag för Språklärarnas
riksförbund i Malmö den 29 mars 2014
Språks uppkomst, spridning, död och återuppståndelse
1. Om boken Språket och språkarna (2013), liten
tillkomsthistoria, syfte och innehåll.
2. Ämnet Människans språk: Kunskaper, förståelse, färdigheter,
förmåga.
3. ”Varför? Vad är det för nytta med allt detta?” Motivation för
eleverna. Jag har försökt lägga in berättelser och fantasi, väcka
intresse och nyfikenhet, uppmuntra till bildningstörst, ge
underlag för vidsynthet…
De hissnande tidsperspektiven
Jorden: flera miljarder; människan 7 miljoner; människa och
schimpans skiljs åt för 5 miljoner år sedan; språkets
ursprung/uppkomst 500 000 – 100 000 år sedan; skriften utvecklades
för 10 000 – 5 000 år sedan; Gamla testamentet nedtecknades för
3 000 år sedan. (Många olika uppgifter om tiderna.)
Språkets uppkomst
Några idéer från mitten av 1800-talet: vov-vov, puh-puh, hej och hå,
sing-song, ding-dong.
Nutida teorier tar fasta på anatomi, kognition, sociokultur, psykologi
(”theory of mind”).
Varför pratar vi? Varför pratar vi? Varför pratar vi?
Fakta, inlevelse och fantasi
Paleontologi, primatologi, genetik (DNA), kognitionsforskning,
språkforskning, etologi.
Mytologi (skapelseberättelser).
Språkets spridning
För 200 000 år sedan en stam med kanske 10 000 individer brer ut sig
från Afrika till Europa och Sydostasien. Därifrån till Australien. För
15 000 – 10 000 år sedan kom människan till Nordamerika efter en
stor nedisning. Därefter befolkades Sydamerika. Samtidigt skedde
landhöjningen i Skandinavien, och vår del av klotet befolkades.
Skriften och den neolitiska revolutionen
Jordbrukskulturen till Palestina och Syrien för 10 000 år sedan, till
Skandinavien för 6 000 år sedan. Gilgamesh-eposet för 3 500 år
sedan.
Nutida språk
Ethnologue: Languages of the world (2009).
Språks död och återuppståndelse
Skottland: gaeliska och Lady Sutherland. Manx.
Hebreiskan i Israel.
Språks värde
Hur mäter man värde hos människor och språk (lekter)?
(Instrumentellt värde, kommunikationsvärde, identitetsvärde,
prestigevärde.)
Människans språk och djurens
Per Jensen om djurs samtal om makt, sex, samlevnad och
barnuppfostran (2001 och 2006).
Per Linells lista med jämförelse (s. 35ff i SoS). Sista punkten!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards