2001-05-15 - Sodexho Extranet-Sodexo Extranet

advertisement
Beställning av specialkost – se faxad lista
När en patient är allergisk mot en mängd livsmedel /endast kan äta vissa livsmedel bör
man kontakta Servicecenter Märsta och skicka in en lista på det patienten inte tål.
Rutiner för faxad lista.
1 Fyll i formulär där ni anger vad patienten är allergisk mot / kan äta
2. Faxa in till Servicecenter samt kontakta Servicecenter för att säkerställa att
beställningen kommit fram.
3 Registrera kosten som faxad lista.
- Lägg in en övrig specialkost, avvikelse Se faxad lista samt samma namn som ni angett i
ifylld blankett. Så länge patienten ska ha mat lägger ni in beställning på webbeställning.
OBS ! Fyll endast i Se faxad lista samt namn. Fyll inte in några andra avvikelser.
Beställning av allergikost- Se faxad lista
Sjukhus_______________________________
Avdelning______________________________
Patienten namn__________________________
Dagens datum____________________________
Patienten är allergisk mot/ kan ej äta
Patienten kan äta
Eeeeeeer+
eeeee +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
Kontaktperson på avdelningen:________________
Telefonnummer:________________
Blanketten faxas till Servicecenter Märsta 08-57885355 eller mailas till
[email protected] Telefonnummer 08-57885350
Download